Telefonische bereikbaarheid

Let op, onze telefonische bereikbaarheid is gewijzigd, wij zijn telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 07:30 tot 17:00 uur. Wist u dat u 24 uur per dag gebruik kunt maken van de Mijn PreZero portal. Ga hiervoor naar mijnprezero.nl.

Fietser op weg

Privacy statement

Dit privacy statement is van kracht vanaf 1 juni 2021. PreZero kan deze privacy regeling wijzigen. Op deze plaats vindt u altijd het geldende privacy statement

 

Privacy statement PreZero

1. Het privacy statement van PreZero

Vanuit PreZero streven wij naar een Zero Waste wereld en werken wij er hard aan, maar dit kunnen wij niet alleen en hebben wij iedereen bij nodig. Om dit te bereiken willen wij zo relevant mogelijk zijn voor iedereen die in contact staat met PreZero en proberen wij onze website, communicatie en producten zoveel mogelijk aansluiting te laten vinden op uw situatie en wensen. Hiervoor gebruiken wij digitale technologie en verwerkt en bewaart PreZero uw persoonlijke gegevens. Daarbij is de veiligheid van uw gegevens voor ons het allerbelangrijkste. Bekijk hier welke gegevens wij van u verzamelen en wat dit betekent voor u.

PreZero respecteert uw privacy en doet er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen. We vinden het belangrijk dat onze dienstverlening transparant, persoonlijk en betrouwbaar is. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar manieren om onze dienstverlening te verbeteren en deze zoveel mogelijk af te stemmen op uw persoonlijke wensen en behoeften. Daarbij verwerken we uw persoonsgegevens zorgvuldig en veilig. Bij nieuwe verwerkingen of bij belangrijke aanpassingen in de verwerkingen zullen we de effecten hiervan voor de bescherming van uw gegevens beoordelen, waarbij we de risico’s voor uw rechten en vrijheden meewegen. Bovendien verwerken we uw persoonsgegevens alleen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming ('AVG'). Het privacy statement van PreZero kan wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacy statement vindt u altijd op onze website. We raden u aan dit privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van wijzigingen. De verwerkingen van persoonsgegevens zijn opgenomen in ons verwerkingsregister. De functionaris voor gegevensbescherming ziet erop toe dat de verwerking binnen PreZero in overeenstemming is met de wet.

2. Wanneer is dit privacy statement van toepassing?

Dit privacy statement is van toepassing op alle gegevens die PreZero verzamelt en verwerkt van (potentiële) klanten en van gebruikers van haar websites (o.a. PreZero.nl, PreZero-Shop.nl, PreZeroconnect.nl en andere apps zoals de Sales Excellence App en andere diensten. Het kan zijn dat we een specifiek privacy statement hebben voor bepaalde producten en diensten. In dat geval geldt het specifieke privacy statement. Wij geven dat dan duidelijk in dat specifieke privacy statement aan.

3. Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

De verwerkingsverantwoordelijke is PreZero Nederland, Mr. E.N. van Kleffensstraat 10, 6842 CV, Arnhem. Telefoonnummer: 026-4001444. Mail: info.nl@prezero.com PreZero heeft een Privacy Officer benoemd. Deze is beschikbaar voor het behandelen van zaken en vragen op het gebied van privacy en gegevensbescherming. Contact kan worden opgenomen via bovenstaande adresgegevens of via privacy.nl@prezero.com.

4. Uitleg wettelijke grondslagen en doelstellingen.

In dit privacy statement beschrijven we per dienst welke persoonsgegevens PreZero in het kader van de bedrijfsactiviteiten van uw verwerkt en voor welke doeleinden. Ook leggen we uit wat deze verwerkingen precies inhouden.

Wet

Wettelijke grondslagDoel
Uitvoeren van de overeenkomst> Het aangaan en uitvoeren van een overeenkomst.
Wettelijke verplichting> Voldoen aan wettelijke verplichtingen.
Gerechtvaardigd belang> Voor het leveren van online diensten
 > Relatiemanagement & contact
 >product- en dienstenontwikkeling en verbetering
 > Marketing
 > Veiligheid en beveiliging
 > Om fraude, misbruik en oneigenlijk gebruik te voorkomen
 > Statistische en wetenschappelijke doeleinden
Toestemming

Voor sommige diensten meldt u zich apart aan. In dat geval is soms ook apart uw expliciete toestemming nodig voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

5. Welke gegevens verwerken wij en waarom?

5.1 Functionaliteiten van de website en de apps van PreZero

Wanneer u een van de PreZero websites bezoekt of een PreZero app gebruikt, verwerken wij een aantal gegevens van u om de functionaliteiten van deze online diensten te bieden en deze technisch te beheren. In dit verband verwerken wij uw gegevens voor de volgende doelen:

5.1.1 Om u onze websites en app functionaliteiten aan te kunnen bieden

Wat houdt dit doel in?

Wanneer u onze website bezoekt of onze app gebruikt, verwerken wij uw technische gegevens om de functionaliteiten van de websites en apps te bieden. Met deze gegevens zijn onze website- en appbeheerders in staat om de websites en apps te beheren en te verbeteren. Zo kunnen zij bijvoorbeeld technische storingen oplossen of de beschikbaarheid verbeteren. Om te zorgen dat u informatie op onze websites snel en eenvoudig kunt vinden, gebruiken we ook cookies en andere technieken.
Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Wanneer u deze website bezoekt, worden logbestanden aangemaakt met de volgende informatie:

 • de website/toepassing van waaruit u onze site hebt bezocht (referrer URL);
 • het IP-adres
 • de datum en tijd van toegang
 • het clientverzoek;
 • de http-antwoordcode;
 • het volume van de verzonden gegevens;
 • de naam en URL van het opgevraagde bestand
 • informatie over het type browser en besturingssysteem dat u gebruikt;
 • de naam van uw internetprovider.

Bewaartermijnen

We verwijderen of anonimiseren alle informatie die we van u ontvangen wanneer u vragen stelt, uiterlijk 90 dagen nadat het definitieve antwoord naar u is verzonden. De informatie wordt 90 dagen bewaard voor het geval u opnieuw contact met ons opneemt nadat u een antwoord van ons hebt ontvangen over dezelfde kwestie en we moeten verwijzen naar onze eerdere correspondentie. Op basis van ervaring ontvangen we na 90 dagen over het algemeen geen vragen meer over onze antwoorden. Als u uw rechten als betrokkene doet gelden, worden uw persoonlijke gegevens tot drie jaar na het definitieve antwoord bewaard om te documenteren dat we u uitgebreide informatie hebben verstrekt en dat aan de wettelijke vereisten is voldaan.

Persoonlijke gegevens die u ons stuurt als onderdeel van het initiëren of uitvoeren van een contract worden na maximaal 12 jaar verwijderd.

De bewaartermijn per cookie kunt u bekijken in ons cookiestatement.

5.2 Het afsluiten, administreren en uitvoeren van uw overeenkomsten met PreZero
Als u klant van ons wordt verwerken we uw gegevens. Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

5.2.1. Om het uitvoeren van de overeenkomst

Wat houdt het doel in? Wanneer u een dienst of product afneemt van PreZero sluit u een overeenkomst af. Om deze overeenkomst na te kunnen komen verwerken wij uw gegevens. Dit is bijvoorbeeld zodat wij onze vrachtwagenchauffeur naar het juiste adres kunnen sturen om uw containers te ledigen, maar ook dat wij uw een e-mail kunnen sturen wanneer er iets veranderd in de planning of dienst.
Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Voor dit doel verwerken wij onder andere uw NAW en contactgegevens, uw service en dienstgegevens. 5.2.2 Om facturen te kunnen sturen, betalingen te administreren en incasso’s te verwerken Wat houdt dit doel in?
Wanneer u een product of dienst van PreZero afneemt waarvoor u moet betalen, sturen we u per e-mail of per post facturen voor deze kosten. Wanneer uw kosten op onze rekening is bijgeschreven, administreren we dat u de kosten heeft betaald. Welke gegevens verwerken wij hiervoor? Voor dit doel verwerken we onder andere uw NAW-gegevens, betalingsgegevens ,contractgegevens, factuurgegevens en bankrekeningnummer in onze klantenadministratie.

5.2.3 Uw Persoonlijke Mijn PreZero omgeving

Wat houdt dit doel in?
Zodra u zich aanmeldt met uw klantnummer, e-mailadres krijgt u toegang tot uw Persoonlijke omgeving. Als u inlogt op uw persoonlijke omgeving, heeft u op één plek een overzicht van (afhankelijk van de aan uw toebedeelde rechten) de producten en diensten die u bij PreZero heeft afgesloten, uw gegevens en diensten beheren, zoals het aanvragen van ledigingen en inzicht krijgen in uw facturen.
Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Voor dit doel verwerken wij uw inloggegevens van uw PreZero account (inlognaam en wachtwoord) de specificaties van de producten en diensten die u heeft afgenomen, eventuele wijzigingen die u in uw gegevens doorvoert en andere gegevens die u ons in dit verband verstrekt.

 

5.3 Om contact met u te onderhouden en uw vragen te kunnen beantwoorden

Wij willen u graag een goede service bieden. Hierbij hoort ook dat we u snel te woord kunnen staan via verschillende kanalen. Zo kunnen we snel reageren als u contact met ons zoekt en kunnen we vragen of klachten in behandeling nemen. In dit verband verwerken we uw gegevens voor de volgende doelen:

5.3.1 Om uw vragen en klachten te kunnen behandelen

Wat houdt dit doel in?
U kunt ons via verschillende kanalen (zoals via de PreZero website, per e-mail, telefoon en chat) benaderen met vragen of klachten. Als u contact met ons opneemt, zullen wij uw persoonsgegevens verwerken om uw vraag te beantwoorden. U kunt ons ook benaderen via social media.
Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Voor dit doel verwerken wij uw naam, contactgegevens, uw correspondentie met PreZero over uw vraag en alle overige persoonsgegevens die u aan ons verstrekt en die nodig zijn om uw vraag te beantwoorden.

 

5.4 Nieuwsbrieven, alerts en aanbiedingen

Wij helpen u graag bij het verminderen, hergebruiken en recyclen van grondstoffen. Om u te helpen bij het maken van de juiste keuzes en op de hoogte te houden sturen wij digitale nieuwsbrieven, alerts, en aanbiedingen om u zo te informeren en aanbiedingen te doen die betrekking hebben op onze dienstverlening. Het doel en welke gegevens wij verwerken kan verschillen per type relatie die u heeft met PreZero en de toestemming die u ons specifiek heeft gegeven.

5.4.1 Als klant van PreZero kunnen wij u benaderen met nieuwsbrieven, alerts en aanbiedingen.

Wat houdt dit doel in Als u klant van ons bent, kunnen wij naast de operationele communicatie (zoals vermeldt in 5.2.1) kunnen wij u via post, e-mail of telefoon benaderen met (persoonlijke) nieuwsbrieven, alerts en aanbiedingen, nadat u hier nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven. Hiermee maakt u het mogelijk voor u om (persoonlijke) aanbiedingen en informatie te ontvangen die aansluiten bij uw dienstverlening bij PreZero en uw situatie. Wij kunnen u ook met aanbiedingen benaderen op social mediaplatforms zoals Facebook en Linkedin. U kunt u hiervoor afmelden via de link onderaan de e-mail. U ontvangt dan geen nieuwsbrieven en aanbiedingen meer. Ook niet op social media.
Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Voor dit doel verwerken we uw in-/uitschrijving voor de nieuwsbrief en uw contactgegevens (zoals uw e-mailadres), bedrijfsgegevens, en interactiegegevens, zoals het wel of niet openen van een e-mail of welke informatie u van onze websites heeft gedownload, dan wel online heeft bekeken.

5.4.2 PreZero kan u als (potentiële)klant met nieuwsbrieven, alerts en aanbiedingen benaderen.

Wat houdt dit doel in?
Als u uw gegevens invult (op onze websites, app of op andere geregistreerde wijze) en nadrukkelijk toestemming geeft voor het ontvangen van nieuwsbrieven, alerts en aanbiedingen, sturen wij u zo relevant mogelijke informatie en aanbiedingen omtrent de dienstverlening van PreZero en de grondstoffenrevolutie.
Wilt u deze nieuwsbrief en aanbiedingen niet meer ontvangen? Dan kunt u uzelf uitschrijven op de in de nieuwsbrief of aanbieding aangegeven manier.
Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Voor dit doel verwerken we uw in-/uitschrijving voor de nieuwsbrief en uw contactgegevens (zoals uw e-mailadres), bedrijfsgegevens, en interactiegegevens, zoals het wel of niet openen van een e-mail of welke informatie u heeft gedownload van onze websites dan wel online bekeken.
 

5.4.3 PreZero kan u als (potentiële) partner en (zakelijke) relatie met nieuwsbrieven, alerts en aanbiedingen benaderen.

Wat houdt dit doel in?
De grondstoffenrevolutie kunnen wij niet alleen, daar hebben we ook partners en onze relaties nodig. Steunt u de grondstoffenrevolutie of wilt u hiervan op de hoogte blijven, bijvoorbeeld vanuit persoonlijke dan wel zakelijke interesse dan sturen wij u, met uw goedkeuring, nieuwsbrieven, alerts en aanbiedingen die u kunnen helpen om hier aan bij te dragen. Denk bijvoorbeeld aan marktontwikkelingen, lokaal nieuws, events of workshops. Wilt u deze nieuwsbrief en aanbiedingen niet meer ontvangen? Dan kunt u uzelf uitschrijven op de in de nieuwsbrief of aanbieding aangegeven manier.
Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Voor dit doel verwerken we uw in-/uitschrijving voor de nieuwsbrief en uw contactgegevens (zoals uw e-mailadres), bedrijfsgegevens, en interactiegegevens, zoals het wel of niet openen van een e-mail of welke informatie u heeft gedownload dan wel online bekeken.
 

5.5 Communicatie via social media

PreZero is actief op social mediaplatforms zoals Facebook, Twitter, YouTube, Instagram en LinkedIn. Als u via social media contact opneemt met PreZero, verwerken we uw gegevens voor de volgende doelen:

5.5.1 Om vragen die u via social media stelt te kunnen beantwoorden
U kunt op verschillende manieren met ons in gesprek gaan om informatie te verkrijgen of om vragen te stellen over uw persoonlijke situatie. Als u PreZero benadert via onze social mediapagina’s, kan PreZero de gegevens die u aan ons verstrekt verzamelen. Denk hierbij aan uw (gebruikers)naam (social-ID), adres, e-mailadres, geslacht en bijvoorbeeld de gegevens die u in uw vraag aan ons met ons deelt.
Om te kunnen reageren op uw berichten vragen we u uw persoonsgegevens en bedrijfsgegevens in een besloten bericht (Direct Message of e-mail) met ons te delen. Zo kunnen wij controleren of wij met de juiste persoon in gesprek zijn en dragen wij zorg voor de veiligheid van uw gegevens. Als u gevoelige gegevens of contractgegevens aan ons vraagt, zullen wij u e-mailen of bellen. Wij wijzen u erop dat er veiligere manieren zijn om met PreZero te communiceren, bijvoorbeeld telefonisch.

5.5.2 Acties via social media

Als u deelneemt aan acties op de social mediapagina’s van PreZero verwerken we uw contactgegevens om de actie uit te kunnen voeren en u te informeren over het vervolg en de uitslag van de actie. Uw contactgegevens worden bewaard zolang nodig is om de actie te kunnen uitvoeren. Als wij uw gegevens willen gebruiken voor marketingactiviteiten, vragen wij daar vooraf toestemming voor. Voor de details per actie verwijzen wij u naar de actievoorwaarden van de desbetreffende actie.

5.5.3 Online conversaties over PreZero

Het gebeurt weleens dat er over PreZero wordt gesproken in de social media. Wij zijn erg geïnteresseerd in uw mening over PreZero. Op deze manier kunnen wij u in de toekomst beter van dienst zijn. Als wij op social media of andere openbare bronnen lezen dat u een vraag hebt, gaan wij graag met u in gesprek.

 

5.6 Uw keuze: gepersonaliseerde informatie en aanbiedingen op websites

Wanneer u bij het bezoeken van onze website ervoor kiest cookies en pixels (verder 'cookies') te laten plaatsen, verwerken wij uw gegevens om voor u relevant te zijn door u informatie en advertenties te laten zien die aansluiten bij uw interesses en voorkeuren.
Wat houdt dit doel in?


Wij willen zo relevant mogelijk voor u zijn en proberen de website aan te passen aan uw voorkeuren. Dit kunnen wij doen door bij bezoek van de website cookies te plaatsen als u hiervoor toestemming heeft gegeven. Wij verzamelen dan via cookies gegevens over bijvoorbeeld de manier waarop u de website gebruikt, naar welke inhoud u kijkt en gegevens die u achterlaat op onze website. Vanaf het moment dat u uw e-mailadres en/of telefoonnummer achterlaat op de website, combineren wij de reeds verzamelde gegevens via de cookies met de gegevens die van u bekend zijn. Wij analyseren uw gegevens om op onze website en externe websites zoals social mediaplatforms informatie en advertenties af te beelden die beter aansluiten bij uw persoonlijke interesses en voorkeuren. Lees meer hierover in ons cookiebeleid. U kunt altijd via cookie-instellingen in uw internetbrowser uw voorkeuren en instellingen wijzigen. Hoe? Dat staat ook in ons cookiebeleid.
Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Voor dit doel verwerken wij uw loggegevens, gegevens die u achterlaat op de website, uw klik- en surfgedrag, IP-adres en de gegevens die bekend zijn in uw Persoonlijke omgeving, zoals uw productbezit, adres, klantnummer en geboortedatum.

 

5.7 Trendanalyse

PreZero doet op basis van anonieme en geaggregeerde informatie onderzoek naar trends in het gebruik van diensten en producten. Bij het uitvoeren van deze trendanalyses verwerken wij uw gegevens om statistische analyses te kunnen uitvoeren.
Wat houdt dit doel in?

PreZero voert onderzoek uit naar trends in de markt door middel van statistische analyses. De informatie die wij uit deze analyses halen, gebruiken wij om ons huidige producten- en dienstenportfolio en onze processen te evalueren en deze aan te passen op basis van nieuwe ontwikkelingen. Tenzij u ons voorafgaand toestemming hebt gegeven, gebruiken wij deze onderzoeksresultaten niet voor marketing- en verkoopactiviteiten die specifiek op u gericht zijn. De resultaten van deze analyses worden uitsluitend op anonieme en geaggregeerde basis gerapporteerd. Dit betekent dat de resultaten op geen enkele manier tot individuele klanten zijn te herleiden.
Welke gegevens verwerken wij hiervoor?

Wij verwerken voor dit doel gegevens zoals productassortiment en verbruiksgegevens.

 

6. Verstrekking van uw gegevens aan derden

PreZero schakelt bij de uitvoering van de dienstverlening en andere bedrijfsactiviteiten derden in, zoals postverzending, drukkerijen, hostingdiensten, marketing en communicatiebureaus en automatiseringsdienstverleners. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten en bedrijfsactiviteiten uw gegevens verwerken, treft PreZero de vereiste contractuele, technische en organisatorische maatregelen om te verzekeren dat uw gegevens uitsluitend worden verwerkt voor zover dit in dit kader noodzakelijk is. In ieder geval zullen deze derde partijen uw gegevens alleen verwerken in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.

6.1 Uitwisseling van uw persoonsgegevens binnen de PreZero Group

Omdat PreZero deel uitmaakt van PreZero Group, een wereldwijde organisatie, kunnen uw gegevens ook worden doorgegeven naar ontvangers in landen buiten de Europese Economische Ruimte. PreZero zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat uw gegevens adequaat worden beschermd. Als u klant bent van PreZero, kunnen uw persoonsgegevens binnen de PreZero Group worden uitgewisseld tussen ondernemingen die werken onder de naam PreZero. Dit doen wij voor een verantwoord acceptatiebeleid en om fraude te voorkomen en te bestrijden.

6.2 Verkrijging van gegevens door derden

PreZero maakt gebruik van diverse openbare bronnen om de gekregen gegevens te controleren of aan te vullen. Hiermee kunnen wij aan de hand van uw postcode en huisnummer het adres automatisch aanvullen dan wel controleren op juistheid. Ook de controle van de bedrijfsgegevens aan de hand van het beschikbaar gestelde KvK nummer gebeurt aan de hand van openbare bronnen, die wij al dan niet zelf of via een derden partij, zoals Bureau van Dijk, aangeleverd krijgen.

7. Beveiliging en fraudebestrijding

PreZero heeft passende maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Daarnaast verwerkt PreZero uw gegevens om fraude te bestrijden. In verband hiermee verwerken wij uw gegevens voor de volgende doelen:

7.1 Beveiliging

PreZero gaat zorgvuldig om met uw gegevens. PreZero heeft adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking. Denk hierbij aan informatiebeveiligingsbeleid, training van onze medewerkers, beveiligde servers en fysieke beveiliging van ruimtes waar gegevens zijn opgeslagen.
Wij adviseren u ook om zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens om te gaan en uw inlog- en persoonsgegevens niet publiekelijk te delen. Bij gebruik van social media adviseren wij u uw gegevens alleen via een DM (Direct Message) met ons uit te wisselen. Openbaar gedeelde persoonsgegevens op de social mediapagina’s van PreZero verwijderen wij voor zover mogelijk vanwege uw privacy en veiligheid.

8. Bewaartermijn

PreZero bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor uw gegevens worden verwerkt en nooit langer dan wettelijk is toegestaan. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard, is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen. Dit zijn de bewaartermijnen die PreZero hanteert. Na het verstrijken van de termijn waarbinnen PreZero de persoonsgegevens gebruikt, worden alle persoonsgegevens geanonimiseerd voor historische, statistische en/of wetenschappelijke doeleinden. Als het nodig is om documenten langer te bewaren nadat de toepasselijke bewaartermijn is verstreken, kan hiervoor een ‘hold notice’ afgegeven worden. Met een hold notice kan de bewaartermijn worden verlengd tot het moment van wettelijke verjaring of tot het moment dat in een procedure een bindende uitspraak is gedaan waartegen geen beroep open staat. Deze persoonsgegevens hoeven tot de verlengde bewaartermijn is verstreken niet te worden geanonimiseerd.

Hiernaast kunnen (andere) wettelijke bewaartermijnen gelden.
Technisch gerelateerde bewaartermijnen
Verkregen toestemmingen vanuit Consent Manager voor gebruikers

Doel: Het vastleggen en bewaren van door gebruikers verkregen toestemming (doel, duur, datum) voor het leveren van diensten waarvoor toestemming is vereist.
Bewaartermijn: Voor geregistreerde klanten tot maximaal 1 jaar na beëindiging van de relatie. Voor niet-geregistreerde gebruikers (cookie-based), zie ons cookiebeleid. Logging gebruik website
Doel: Het vastleggen van technografische gegevens (device, OS, browser, IP-adres) en bezochte pagina's met als doel fraudebestrijding en security.
Bewaartermijn: 2 maanden
Klantgerelateerde bewaartermijnen

 • Doel: Het vastleggen en bewaren van door gebruikers verkregen toestemming (doel, duur, datum) voor het leveren van diensten waarvoor toestemming is vereist.
 • Bewaartermijn: Voor geregistreerde klanten tot maximaal 1 jaar na beëindiging van de relatie. Voor niet-geregistreerde gebruikers (cookie-based), zie ons cookiebeleid. Logging gebruik website
 • Doel: Het vastleggen van technografische gegevens (device, OS, browser, IP-adres) en bezochte pagina's met als doel fraudebestrijding en security.
 • Bewaartermijn: 2 maanden
   

Klantgerelateerde bewaartermijnen

Het downloaden van whitepapers en andere informatieve documentatie als dienst door een e-mailadres achter te laten

 • Doel: Het verstrekken van informatieve documentatie en commerciële berichten aan een potentiële klant met als doel hem te bewegen tot het aangaan van een relatie.
 • Bewaartermijn: Maximaal 12 maanden na de laatste download. Informatie die is ingewonnen in het kader van advisering
 • Doel: Het vastleggen en bewaren van het advies over een product en/of dienst om te bepalen of passend advies is gegeven, of te beoordelen of de klant middels execution-only zelfstandig in staat is geweest het product of dienst aan te schaffen.
 • Bewaartermijn: Is er geen dienst afgesloten Dan maximaal 1 jaar vanaf het moment van advisering. Het aangaan en onderhouden van een relatie ten behoeve van het afsluiten van een product en/of dienst
 • Doel: Het beoordelen van de integriteit van de klant en de passendheid van het product inclusief gegevens met betrekking tot het risicoprofiel van de klant.
 • Bewaartermijn: Gedurende contractsduur tot maximaal 5 jaar na beëindiging van de relatie.
   

Historisch klant- en productbeeld

 • Doel: Het bijhouden van een historisch archief van wijzigingen in de persoonsgegevens en correspondentie gedurende de relatie. Het bijhouden van een historisch archief welke producten en/of diensten een klant gedurende de relatie heeft afgenomen.
 • Bewaartermijn: Gedurende contractsduur tot maximaal 5 jaar na beëindiging van de relatie.


Transactie- en facturatiegegevens

 • Doel: Het kunnen leveren van overeengekomen diensten en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 • Bewaartermijn: Gedurende contractsduur tot maximaal 5 jaar na beëindiging van de relatie.
  Inloggen op de persoonlijke omgeving

Inloggen op de persoonlijke omgeving

 • Doel: Het inzien van persoonlijke informatie en/of productinformatie door de klant.
 • Bewaartermijn: Gedurende contractsduur tot maximaal 6 maanden na beëindiging van de relatie.

In-app chat

 • Doel: Het vastleggen en bewaren met als doelen fraudebestrijding, security, opleiding, coaching van medewerkers en klachtafhandeling.
 • Bewaartermijn: Maximaal 18 maanden na de chat.
   

Klachten

 • Doel: Het administreren en afhandelen van klachten.
 • Bewaartermijn: Gedurende contractsduur tot maximaal 5 jaar na beëindiging van de relatie.


Alerts en aanbiedingen

 • Doel: Het vastleggen van contactgegevens ten behoeve van het (gericht) doen van marketinguitingen en informatieve uitingen.
 • Bewaartermijn: Gedurende contractsduur tot maximaal 1 jaar na beëindiging van de relatie.
   

Het analyseren van klantdata

 • Doel: Trendanalyse, marktonderzoek en research. Bij analyse zelf is de data anoniem.
  Bewaartermijn: 1 jaar na commerciële relatie, data anonimiseren.


Gepersonaliseerde aanbiedingen en informatie website
 

 • Doel: Het vastleggen van klik- en surfgedrag van de klant op basis waarvan de klant informatie en/of aanbiedingen ontvangt die op zijn/haar gedrag aansluiten.
  Bewaartermijn: Gedurende contractsduur tot maximaal 1 jaar na beëindiging van de relatie. Op deze gegevens kan eveneens het cookiebeleid van toepassing zijn.

9. Vragen en verzoeken om inzage, correctie verwijdering, beperking en overdraagbaarheid van gegevens en bezwaar tegen verwerking

Via uw persoonlijke omgeving kunt u op ieder moment zelf uw persoonsgegevens inzien en deze laten corrigeren of verwijderen. Wilt u weten of alle gegevens die PreZero van u heeft juist zijn? Dan kunt u daar navraag naar doen. Binnen een maand leveren wij een overzicht van uw gegevens zoals die bij ons bekend zijn.
U kunt ons hiertoe een verzoek toesturen via privacy.nl@prezero.com.
Indien u een verzoek hebt voor:

Inzage in uw persoonsgegevens

De meeste van uw gegevens kunt u zelf inzien via uw persoonlijke omgeving. U mag ons vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Wij zullen deze gegevens binnen de wettelijk vastgestelde termijn klaarzetten in uw persoonlijke omgeving of - als u die niet heeft - u deze gegevens anders aanbieden.
Rectificatie van uw persoonsgegevens

U kunt ons vragen om wijzigingen of verbeteringen aan te brengen aan uw persoonsgegevens.
Beperking van de verwerking van persoonsgegevens


Onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht op beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens. Dit kunt u aangeven via de consent manager binnen uw persoonlijke omgeving. Wilt u geen mailings meer ontvangen? Dan kunt u dat ook aangeven op de manier zoals aangegeven in uw laatst ontvangen bericht. Indien PreZero uw persoonsgegevens verwerkt op basis van een wettelijke verplichting of het uitvoeren van de overeenkomst, dan kunnen wij het verzoek niet honoreren.
Het intrekken van de toestemming van de verwerking van (bepaalde) persoonsgegevens.

Heeft u eerder toestemming gegeven voor de verwerking van bepaalde persoonsgegevens, maar wilt u deze toestemming intrekken, dan kan dat via uw persoonlijke omgeving. U kan het ook aan ons vragen en wij zullen dan binnen de wettelijk vastgestelde termijn reageren. Het maken van bezwaar tegen de verwerking van (bepaalde) persoonsgegevens U kunt bezwaar maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens door PreZero. U kunt echter niet tegen elke verwerking van persoonsgegevens bezwaar maken. Bepaalde persoonsgegevens worden verzameld op basis van een wettelijke grondslag en moeten we dus verwerken.
Niet te worden onderworpen aan geautomatiseerde individuele besluitvorming/profiling Zodra PreZero gebruik zal maken van geautomatiseerde verwerkingen (zonder menselijke tussenkomst bij de besluitvorming) van uw persoonsgegevens waarin u persoonlijke aspecten meewegen in het genomen besluit, kunt u daartegen bezwaar maken. Indien u daartegen bezwaar maakt, nemen wij uw verzoek binnen de wettelijk vastgestelde termijn in behandeling.
Overdracht van persoonsgegevens

U mag ons vragen de door u verstrekte persoonsgegevens aan een andere organisatie over te dragen. Wij bieden deze persoonsgegevens dan binnen de wettelijk vastgestelde termijn aan.
Het wissen van persoonsgegevens

Onder bepaalde voorwaarden kunt u ons vragen uw persoonsgegevens te verwijderen. Indien wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een wettelijke verplichting of het uitvoeren van de overeenkomst, dan kunnen we dit verzoek niet honoreren.

 

9.1 Contactgegevens

Heeft u vragen over deze privacyverklaring? Dan kun u uw vraag stellen door ons een e-mail te sturen via privacy.nl@prezero.com
De Privacy Officer voor de gegevensbescherming ziet erop toe dat de verwerking binnen PreZero in overeenstemming is met de wet en de gedragsregels. Er is een functionaris voor PreZero Nederland

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Dan kunt u dit aan ons melden via

PreZero Nederland
t.a.v. Privacy Officer
Meester E.N. van Kleffensstraat 10
6842 CV Arnhem

Komt u er met PreZero niet uit? Dan kun u uw klacht ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens:

Autoriteit Persoonsgegevens
T.a.v. de klachtencoördinator
Postbus 93374
2509 AJ Den Haag