Samenwerkingen met PreZero

Samenwerkingen

We werken samen met gemeenten, ziekenhuizen, bedrijven en scholen om onze ambitie, 100% recyclen van afval, mogelijk te maken.

We werken samen

Zo zorgen we er met VELUX voor dat oude dakramen een tweede leven krijgen. Ook werken we met gemeenten aan schonere, veiligere binnensteden door minder vrachtwagenverkeer. Dat is mooi. Maar we doen meer samen. We delen kennis en werken aan onderzoek naar verduurzaming en de versnelling van het sluiten van kringlopen.

We helpen grote bedrijven en complete industrieën

We helpen ondernemingen met hun afvalmanagement. Dit doen we door het afval in te zamelen, te sorteren en te verwerken. En we denken mee over productieprocessen. In overleg zoeken we naar de beste oplossingen en komen we op nieuwe ideeën. Om samen zoveel mogelijk verspilling van grondstoffen te voorkomen.

Kartonnen Ecobin Kartent

KarTent laat zien hoe je karton circulair kan gebruiken

Karton is zoveel meer dan verpakkingsmateriaal. Bij KarTent geloven ze in dit product en kijken ze voortdurend wat er allemaal van karton gemaakt kan worden. Samen met ons is zo de Eco Bin tot stand gekomen: de kartonnen variant om afval gescheiden in te zamelen. Deze gaat ongeveer drie jaar mee en kost een fractie van de metalen versie. Bedrijven kunnen zo testen of afvalscheiding binnen het bedrijf werkt, en dan eventueel alsnog de metalen bins aanschaffen.

Dit is niks nieuws tafel

VerdraaidGoed maakt werk van een circulaire economie

Sinds 2010 richt VerdraaidGoed zich op waardebehoud van materialen en het sluiten van kringlopen. Zij zorgen ervoor dat restmaterialen een tweede leven krijgen in de vorm van nieuwe, iconische producten. Naast het ontwikkelen van eigen circulaire producten en concepten, begeleiden ze - in samenwerking met PreZero - organisaties die zelf met hun afvalmateriaal of producten stappen willen maken binnen de circulaire economie. Ze doen dit op een creatieve manier, met vindingrijke denkers en ontwerpers, maar wel volgens een gestructureerde aanpak; de Waardeloos Weer Waardevol Werkwijze.

VELUX dakramen

Take-backservice: van oude VELUX dakramen naar nieuwe grondstoffen

Jaarlijks ontstaat er in Nederland 23 miljoen ton aan bouwafval. Om dat tegen te gaan hebben wij samen met VELUX de take-backservice opgezet. Een terugneemservice waarbij VELUX dakramen gescheiden worden ingezameld. PreZero plaatst pallets en brengt de oude dakramen naar de Penitentiaire Inrichting waar gedetineerden ze demonteren. Na demontage ontstaan er nieuwe grondstofstromen. De belangrijkste grondstofstromen zijn: glas, hout, aluminium, kunststoffen.

Wilt u meer weten over hoe u de dienst bestelt en op welke locaties u VELUX dakramen kunt inleveren of kunt laten ophalen? Kijk op de website van VELUX.

Samen verder denken voor een duurzaam morgen

Green Collective Rotterdam

Green Collective: minder wagens, schonere lucht

Een schonere, veiligere binnenstad door minder vrachtwagenverkeer. Dat is het doel van Green Collective. Een initiatief dat afvalinzamelaars verenigt om samen bedrijfsafval in te zamelen in binnensteden. Met gezamenlijke wagens, via gecombineerde inzamelroutes.

Zo bereiken we ons doel

Innoveren doen we samen