Vakantieperiode

Vanwege drukte reageren wij momenteel minder snel per telefoon en e-mail dan u van ons gewend bent. Excuses voor het ongemak. Wist u dat u via www.mijnprezero.nl ook zelf uw afvalzaken kunt regelen?

Take-backservice: van oude VELUX dakramen naar nieuwe grondstoffen

Jaarlijks komt er in Nederland 23 miljoen ton bouwafval vrij. Om de verwerking hiervan hoogwaardiger te maken, heeft PreZero samen met VELUX een take-backservice opgezet. Een terugneemservice waarbij VELUX dakramen gescheiden worden ingezameld om de materialen opnieuw te gebruiken. En dat dat succesvol is, blijkt wel, want in 2022 is de hoeveelheid ingezamelde dakramen verdubbeld. Een schitterende stap op weg naar een circulaire economie.
VELUX dakramen

De take-backservice is opgestart in 2019. Bij grote renovatieprojecten plaatst PreZero pallets voor de inzameling van dakramen. Aannemers kunnen de dakramen ook zelf inleveren bij de groothandel voor bouwmaterialen. PreZero brengt de oude dakramen vervolgens naar een Penitentiaire Inrichting waar gedetineerden ze demonteren. Zo ontstaan er nieuwe grondstofstromen die allemaal gebruikt worden voor nieuwe, hoogwaardige toepassingen.

Duurzaam én financieel aantrekkelijk

Monique Deckers, sales manager projects bij VELUX, vertelt: “Het afgelopen jaar is de hoeveelheid ingezamelde dakramen bijna verdubbeld. De markt reageert heel enthousiast, dus we mogen wel zeggen dat het een succes is. In 2022 zijn er zo’n 4.900 dakramen ingezameld. We zien dat steeds meer partijen het belangrijk vinden dat de materialen uit de dakramen niet op de afvalberg belanden, maar dat er een nieuw leven aan wordt gegeven. Bij vrijwel elk bedrijf staat duurzaamheid tegenwoordig hoog op de agenda, dus mensen vinden het fijn dat we deze service bieden.” Voor aannemers, woningcorporaties of dakdekkers is het ook financieel aantrekkelijk om de dakramen terug te geven, geeft Monique aan. “Ze betalen er weliswaar voor, maar dan zijn ze alsnog goedkoper uit dan wanneer ze de dakramen als restafval zouden aanbieden.”

“Het afgelopen jaar is de hoeveelheid ingezamelde dakramen bijna verdubbeld.”

Monique Deckers, sales manager projects bij VELUX

Enorme potentie

De potentie van in te zamelen dakramen is ontzettend groot. Het gaat om dakramen die nu ouder zijn dan 25 jaar en toe zijn aan vervanging. Gezien de piek in de verkoop van VELUX dakramen in de jaren 80 van de vorige eeuw, gaat het om enorme aantallen. Monique: “De renovatiemarkt is ontzettend groot en dat is ook een groot deel van onze afzet. Hier zien we dan ook veel dakramen terugkomen. Veel woningcorporaties zijn bezig met het verduurzamen van woningen. Daarbij hoort vaak een dakrenovatie en daar komen ook dakramen bij vrij. De potentie is zelfs zo groot dat we al die dakramen op dit moment niet eens terug zouden kunnen halen. Er komt veel bij kijken om alle verschillende afvalstromen op orde te hebben, dus daar zijn we op dit moment nog heel druk mee bezig.”

Take-backservice VELUX dakramen
Van hout tot hout

Henk-Jan van Doorn, key accountmanager bij PreZero, erkent de uitdaging, maar ziet de toenemende stroom ingezamelde dakramen met enthousiasme tegemoet. “Er is binnen PreZero een heel team bezig om op te kunnen schalen. Die dakramen bestaan uit hout, glas, aluminium en koper. Alles wordt gedemonteerd en opnieuw gebruikt. Het hout is hierin nu de belangrijkste stroom.

Het gaat om Scandinavisch grenenhout dat ondertussen redelijk schaars wordt. Bovendien is het 30 of 40 jaar oud wat ook weer voordelen heeft. Het hout wordt mooier en harder naarmate het ouder is. Dit hout wordt niet versnipperd om te verbranden, maar krijgt een hoogwaardige nieuwe bestemming.”

Op zoek naar eindverwerkers

PreZero is hard op zoek naar nieuwe verwerkers van het hout, geeft Henk-Jan aan. “Op dit moment hebben we bijna 5.000 ingenomen dakramen, straks zijn dat er 25.000 of 100.000. We hebben bedrijven nodig die die materialen inkopen. Met een nieuwe techniek kunnen we van korte latten lange latten maken, dat biedt veel mogelijkheden voor nieuwe producten, zoals wanden. Met nieuwe eindverwerkers kunnen we opschalen om de grotere hoeveelheden hout hoogwaardig te verwerken.” Voor het glas is er onderzoek gaande met de Hogeschool van Amsterdam. Er loopt een pilot waarbij het glas niet eerst gesmolten hoeft te worden om opnieuw te kunnen gebruiken. Henk-Jan: “De platen worden schoongemaakt en op het bestaande glas wordt een speciaal folie geplakt, waardoor er een nieuw, isolerend glas ontstaat. Dit is een hele nieuwe techniek en dus een echte innovatie.”

Op weg naar circulair

PreZero werkt dagelijks aan het streven naar een circulaire economie in 2030. “Dit gaat daar allemaal bij helpen”, aldus Henk-Jan. “De nieuwe techniek waarmee we van hout naar hout gaan, is een prachtig voorbeeld van het toewerken naar een circulaire economie. Hetzelfde geldt voor de nieuwe manier om glas te recyclen, zonder het eerst te hoeven smelten, wat veel energie kost. Een VELUX dakraam is een complex ding als je het binnenkrijgt: groot, onhandig en het bestaat uit 5 verschillende bestanddelen. Er komt veel arbeid en kennis bij kijken om dat te recyclen, maar het is ons wél gelukt. Dit doen we nu voor dakramen, maar straks hopelijk ook voor windmolenwieken, koelmotoren, tuinmeubilair of verzin het maar. Echt circulaire producten maken, dat is onze toekomst.”

Vergelijkbare artikelen