Nieuw telefoonnummer

U kunt ons bereiken op ons nieuwe algemene nummer: 088 102 33 33

Van idee tot vernieuwing

PreZero streeft naar een toekomst met gesloten kringlopen. Om dit doel te bereiken, jagen we vernieuwing aan binnen ons bedrijf én de branche. Innovatiemanager Jeroen Curfs legt uit hoe je van een idee tot vernieuwing komt.
Innovatie PreZero

“Lange tijd hebben we ons gericht op vooral afval inzamelen en afzetten. Maar sinds enkele jaren onderzoeken we ook hoe we kringlopen kunnen sluiten. Grondstoffen raken namelijk op. We werken daarom aan een samenleving die minder grondstoffen nodig heeft. PreZero wil een bijdrage leveren aan die betere wereld. Dat doen we niet alleen in Nederland, maar ook internationaal, met de Innovation Circle die PreZero heeft opgericht. Hier zit ik namens Nederland in.

Start met het ophalen van ideeën

Allereerst ben ik ideeën gaan ophalen bij de mensen van onze organisatie. Zo ontdekte ik dat in de energietransitie zich onderwerpen aandienen die we niet kunnen laten liggen. Denk aan zonnepanelen en windmolens. De bladen van windmolens bestaan uit composiet. Hoe ga je met het afval hiervan om? Voor hergebruik van dat materiaal bestaat er nog geen goede oplossing. Dit pakken wij nu met een project op. Daarnaast is het van belang dat innovatie een plek krijgt binnen PreZero. Dan moet je denken aan: hoe zamelen we ideeën in uit de organisatie? Welke afspraken en hulpmiddelen zijn er nodig om deze ideeën uit te voeren? En: wie beslist over innovatie en alle stappen die we gaan zetten?

Van idee naar programma

Elk aangedragen idee beoordelen we: is het kansrijk, past het in onze strategie en is een goede marktpositie mogelijk? We hebben al vijf interne programma’s lopen. Nu wordt het duidelijk of dit kansrijke vernieuwingen zijn. Verder zoeken we ook naar mogelijke partners. Je kunt nu eenmaal niet overal goed in zijn. Daarnaast zijn er veel mooie innovaties buiten PreZero. Zo willen we bijvoorbeeld graag samenwerken met universiteiten en jonge bedrijven. Vaak krijg je dingen beter voor mekaar door samen te werken.

De ideeën-funnel

Elk jaar willen we twintig nieuwe ideeën selecteren. Het doel is om er minstens vijf over te houden die goed genoeg zijn om verder op te pakken. Uiteindelijk willen we er twee per jaar vertalen naar onze dienstverlening. Een ander doel is om onze organisatie sterker te maken in innoveren. Als ik over een jaar de balans opmaak, dan hoop ik dat alle collega’s enthousiast zijn over innoveren, dat ze snappen waarom we innoveren en hoe we dit binnen PreZero doen.’’

Jeroen Curfs PreZero

"‘Innovatie zit niet alleen in management of in degene die het idee uitrolt. Het zit ‘m er juist in dat we met elkaar ideeën naar buiten durven te brengen en er met een open blik naar kijken. Door ons te verenigen, kunnen we logistieke modellen aan elkaar koppelen."

Jeroen Curfs, Programma manager innovatie

Vergelijkbare artikelen