Vakantieperiode

Vanwege drukte reageren wij momenteel minder snel per telefoon en e-mail dan u van ons gewend bent. Excuses voor het ongemak. Wist u dat u via www.mijnprezero.nl ook zelf uw afvalzaken kunt regelen?

Column: Allemaal elektrisch rijden! Maar het opladen dan?

De doelstelling is om in 2050 heel Nederland emissieloos te laten rijden. In 2030 moeten alle nieuwe auto’s emissieloos zijn en er komen steeds meer zero emissie zones in binnensteden. Dat is een goede ontwikkeling, want bij PreZero werken we elke dag aan minder uitstoot. Maar, en dat is best een grote maar, om dit te bereiken moet er meer beleid komen op de beschikbaarheid van laadcapaciteit. Er is weliswaar een Nationale Agenda Laadinfrastructuur, maar er is meer nodig én mogelijk.
Iwan te Winkel

"Zolang er geen garantie gegeven kan worden op voldoende laadcapaciteit, moeten we andere manieren zoeken."

Iwan te Winkel, Directeur Collection & Operations

Het echte probleem: netcongestie

Het aanschaffen van elektrische voertuigen is een flinke investering. Maar zolang er een gelijk speelveld is voor iedereen, komen we daar wel uit. Waar we eigenlijk over na moeten denken, is de netcongestie: de vraag naar transport van elektriciteit is groter dan de capaciteit van het net. Dat is een groot probleem en hier ontstaan de echte discussies. Want wat als iedereen straks elektrische voertuigen heeft en er geen capaciteit is om die op te laden? Veel ondernemers willen best investeren in voertuigen, maar als deze straks op de parkeerplaats staan omdat er geen mogelijkheid is om ze op te laden, staan ze stil en is het weggegooid geld.

Verdeling van de laadcapaciteit

Energiebedrijven doen er alles aan om de netcongestie zo snel mogelijk op te lossen. Maar ondertussen gebeuren er twee dingen waar ik me zorgen over maak. Het eerste punt is de verdeling van capaciteit. Nu kan een partij de volledige beschikbare capaciteit aan energie in de directe omgeving aanvragen. Wat het voor andere bedrijven lastiger maakt om over te gaan op of stappen te zetten in elektrisch rijden.

laadplein Duiven PreZero

Een mooi voorbeeld is het laadplein dat wij onlangs hebben geopend in Duiven. Hier kunnen we een groot aantal elektrische trucks én elektrische waterstofwagens opladen. Een prachtige ontwikkeling, alleen hebben we hiermee ook de laatste netcapaciteit van dat terrein geclaimd. Wij hebben bewust gekozen voor een positionering van het laadplein aan de rand van ons terrein, zodat we het eventueel kunnen delen. Maar meer regie op de verdeling van de capaciteit is wat mij betreft echt wenselijk of zelfs noodzakelijk, zodat iedereen kan profiteren van de mogelijkheden. Met elkaar moeten we bekijken: hoeveel hebben we nou echt nodig, hoe liggen de behoeften, laad je vooral overdag of ’s nachts, hoe kunnen we elkaar versterken?

Complex proces

Het tweede punt is: je ziet door de bomen bijna het bos niet meer. Wat er allemaal bij komt kijken als je met laadinfrastructuur aan de slag wilt, dat is echt pionieren. Als je niet zo’n grote organisatie hebt zoals wij, dan is het een hele uitdaging! Voordat je de gewenste laadcapaciteit krijgt, met de goede aansluitingen, daar komt zoveel bij kijken, dat het bijna niet te doen is. Daar heb je echt experts voor nodig. De rijksoverheid zou hierin een goede rol kunnen spelen met loketten voor informatie en laagdrempelige hulp.

Alternatieve oplossingen

Zolang er geen garantie gegeven kan worden op voldoende laadcapaciteit, moeten we andere manieren zoeken. En ook die vragen om samenwerking. De overtreffende trap van emissievrij rijden, is niet rijden. Als je met elkaar oplossingen organiseert waardoor je investeert in één elektrisch voertuig in plaats van in twee, heb je minder laadcapaciteit nodig en profiteert iedereen. Initiatieven waarbij op transport bespaard wordt, zoals met Green Collective, zijn dus het allermooist. Daar ligt absoluut een deel van het antwoord, maar het is een utopie om te denken dat we er daarmee zijn.

Regie pakken

Er moet dus wat gebeuren op het gebied van netcongestie. De centrale vraag is wie hierin de regie neemt. Rijksoverheid, lagere overheden, energiebeheerders, ondernemers? Vooralsnog neemt niemand het voortouw en daar ligt een gat. Mijn oproep is daarom aan alle ondernemers, branches en bedrijventerreinen: ga samen kijken wat er mogelijk is. Kijk niet alleen naar je eigen bedrijfsvoering, maar naar het collectief. En regionale overheden: stimuleer die samenwerking. Pak die regierol. Kijk hoe je bedrijven bij elkaar kunt krijgen om gezamenlijke faciliteiten te creëren en betrek daar aanbieders van die faciliteiten bij. De rijksoverheid zou dit met middelen moeten ondersteunen. Er worden miljoenen uitgegeven aan subsidies voor elektrische vrachtwagens, maar ik heb nog niks concreets gezien om de ontwikkelingen rondom het laden op te pakken.

Hoe gaat jouw bedrijf hiermee om en waar zie jij mogelijkheden om samen te werken bij het verdelen van netcapaciteit? Ik hoor graag je ideeën of plannen!

Vergelijkbare artikelen