Vakantieperiode

Vanwege drukte reageren wij momenteel minder snel per telefoon en e-mail dan u van ons gewend bent. Excuses voor het ongemak. Wist u dat u via www.mijnprezero.nl ook zelf uw afvalzaken kunt regelen?

Fietser op weg

Risico en integriteit

Het naleven van regels is tegenwoordig complexer dan ooit. In de mondiale omgeving nemen de juridische uitdagingen voortdurend toe. Daarom passen we onze processen en systemen voortdurend aan het wettelijke kader aan.

Om het belang van naleving van de wet te benadrukken, hebben we het verankerd als een bedrijfsprincipe: "We leven de toepasselijke wetgeving en interne richtlijnen na. Dit principe is dan ook een levend onderdeel van onze bedrijfscultuur. We hanteren een systeem dat u als klant, zakenpartner of medewerker in staat stelt te handelen volgens uniforme en bindende structuren. Om te voldoen aan ons bedrijfsprincipe is het belangrijk om potentieel wangedrag in een vroeg stadium te identificeren. Dit doen we onder andere door aanwijzingen van mogelijke overtredingen van de wet aan ons te melden.

Er is sprake van een schending van het bedrijfsprincipe wanneer de toepasselijke wetgeving of interne richtlijnen worden overtreden door of jegens onze werknemers in Nederland of in het buitenland tijdens de uitoefening van hun officiële taken. Dergelijke overtredingen zijn bijvoorbeeld corruptiedelicten, concurrentie- en kartelovertredingen, overtredingen op het gebied van gegevensbescherming en overtredingen op het gebied van boekhouding, financiën en belastingen. Om nalevingsovertredingen op te sporen en te voorkomen, vertrouwen we op onze werknemers, klanten en zakenpartners. Als u tekenen van een overtreding opmerkt, kunt u dit via verschillende kanalen melden. Welk kanaal u ook kiest, we verzekeren u dat elke melding strikt vertrouwelijk zal worden behandeld - anoniem als u dat wilt.

Meldingen

Als u aanwijzingen van compliance overtredingen wilt melden of vragen hebt over het onderwerp compliance, neem dan contact op met onze Compliance Officer.
PreZero Nederland
Mr. E.N. van Kleffenssstraat 10
6842 CV Arnhem
E-mail: compliance.nl@prezero.com
Telefoon: +31 6 15 18 41 71

Online meldingsysteem

We hebben een online meldingssysteem opgezet als extra optie voor het melden van aanwijzingen van overtredingen van de regels. Alle binnenkomende meldingen worden verwerkt door de Compliance Officer. Het online meldingssysteem is een internetgebaseerde toepassing en kan vanaf elk apparaat met internetverbinding worden geopend.