Vakantieperiode

Vanwege drukte reageren wij momenteel minder snel per telefoon en e-mail dan u van ons gewend bent. Excuses voor het ongemak. Wist u dat u via www.mijnprezero.nl ook zelf uw afvalzaken kunt regelen?

Green Truck Havi, PreZero en McDonalds

McDonald’s

Fastfoodketen McDonald’s wil zijn restafval in 2025 met 90 procent verminderen. HAVI en PreZero helpen de restaurantketen om dit ambitieuze doel te bereiken.

Minder restafval door de Green Truck

Zero waste is een belangrijke stip op de horizon in McDonald’s visie op grondstoffen. De keten heeft de inzameling en verwerking van reststromen uitbesteed aan HAVI en meer dan 25 jaar geleden heeft HAVI hiervoor de handen ineengeslagen met PreZero. Hans Piera, Manager Sustainability België en Nederland van HAVI, heeft vertrouwen in de unieke samenwerking met PreZero. Door tijdig te investeren in nieuwe technieken en verwerkingsmethoden weten beide bedrijven een steeds groter deel van het afval van McDonald’s hoogwaardig te recyclen en daarmee het aandeel restafval te verminderen.

De uitdaging

Goed en tijdig op ontwikkelingen inspelen

Bij het inzamelen en verwerken van reststromen telt voor McDonald’s niet alleen het eigen duurzaamheidsdoel, maar het bedrijf krijgt ook te maken met steeds strengere wet- en regelgeving. Zo gaat de overheid het verbranden van afval zwaarder belasten. Ook mag je steeds korter met je trucks een binnenstad in en worden de milieuzones in steden uitgebreid en strenger. Piera: “Dit is een logistiek probleem. Mag je maar twee uur de stad in, dan is dat veel te weinig om meerdere restaurants te bedienen.” Bovendien gaat afvalbeheer gepaard met stijgende kosten, zoals lonen en brandstof. Piera: “De uitdaging is om goed en tijdig op al deze ontwikkelingen in te spelen. Samen met PreZero investeren wij in innovatieve recycletechnieken, zodat we afval tot grondstoffen kunnen omzetten voor bestaande en nieuw te ontwikkelen eindmarkten.

De oplossing

Green Trucks

Om de restaurants en het milieu zo veel mogelijk te ontlasten, heeft PreZero samen met HAVI een speciale truck ontwikkeld: de Green Truck. Rob van Veen, Sectormanager Leisure & Public Transport van PreZero: “Dat is een vrachtwagen waarmee in één keer alle afvalstromen worden ingezameld. Voor elke afvalstroom is er een eigen compartiment. En voor het restafval heeft de truck een apart persgedeelte. De meeste restaurants liggen langs de snelweg en daar worden de reststromen twee of drie keer per week ingezameld. Bij de drukke restaurants, zoals bijvoorbeeld in de binnenstad van Amsterdam, wordt het afval dagelijks opgehaald.”

Om te zorgen dat het bronscheiden goed gebeurt steekt HAVI veel tijd in het informeren en trainen van de 20.000 restaurantmedewerkers. En om de kwaliteit van de afvalscheiding te meten, wordt een afvalmanagementsysteem gebruikt. Dit systeem geeft de ingezamelde volumes per materiaalsoort en per locatie weer. Dit is mogelijk doordat elke Green Truck een weegsysteem heeft. Piera: “Zo kunnen we de afvalinzameling sturen. Per restaurant zie je bijvoorbeeld hoeveel karton er wordt ingezameld. Bij opmerkelijke verschillen tussen locaties of periodes gaan we op zoek naar de oorzaak. Want stel dat het karton bij het restafval wordt gestopt: restafval kost geld terwijl karton geld oplevert. Dan kun je bijsturen en het personeel informeren over verbeteringen zodat we zoveel mogelijk recyclebare materialen inzamelen.”

Green Truck Havi, PreZero en McDonalds
Het resultaat

Inventiviteit vereist

Om het volume van het restafval te verkleinen, is innovatie nodig. Hiervoor werken McDonald’s, HAVI en PreZero intensief samen. Een mooi voorbeeld is het voorzien van verpakkingsmateriaal met een watermerk. Van Veen: “Zo’n watermerk is goed te identificeren in onze sorteerinstallaties, waardoor ook dit materiaal van papier te scheiden is uit het restafval. Het is een innovatie die loont, omdat consumentenverpakkingen in de restaurants voor zo’n 80 procent uit papier bestaan. Ook andere verpakkingen kunnen we met dit watermerk detecteren en sorteren voor recycling.”

Piera vervolgt: “Dit is typerend voor van de samenwerking met PreZero: op een innovatieve manier samen naar de verwerking van reststromen kijken. Daardoor lopen wij niet alleen nationaal, maar ook internationaal voor op de markt.” Maar die gezamenlijke zoektocht naar vernieuwende oplossingen kost tijd. McDonald’s vindt het echter belangrijker om ieder jaar weer stappen te zetten in het verduurzamen en recyclen van materialen. We zijn hierover dan ook regelmatig met PreZero in gesprek. McDonald’s verwacht dit ook van ons. Want de ontwikkelingen zoals nieuwe wetgeving kunnen operationele impact hebben. Zo is het sinds 1 juli 2023 verplicht om bij het afhalen herbruikbare verpakkingen aan te bieden. Eenmalige verpakkingen die plastic bevatten mogen nog wel maar alleen met een plastic toeslag. En per 2024 mogen er in de restaurants alleen nog maar herbruikbare verpakkingen aangeboden worden ter vervanging van de verpakkingen waar plastic in zit. 80 procent van de verpakkingen voor consumenten van McDonald’s is echter al van karton.”

Hans Piera Havi

“PreZero neemt ons mee in haar ‘road map zero emission’. Zo krijgen we bijvoorbeeld inzicht in hoeveel het ons meer kost als we sneller afschrijven om eerder een schonere truck te kunnen aanschaffen.”

Hans Piera
Manager Sustainability België en Nederland bij HAVI

Nek willen uitsteken

Om duurzame stappen te zetten, is Piera blij met PreZero als sparringpartner. Een goed voorbeeld volgens Piera is het wagenpark van Green Trucks. “PreZero neemt ons mee in haar ‘road map zero emission’. Zo krijgen we bijvoorbeeld inzicht in hoeveel het ons meer kost als we sneller afschrijven om eerder een schonere truck te kunnen aanschaffen.” Onderling vertrouwen en transparantie over kosten en risico’s zijn volgens Van Veen cruciaal. “Alleen zo kun je langlopend onderzoek doen naar nieuwe technieken zoals logistieke oplossingen en de watermerken. Neem de nieuwe generatie Green Trucks. De huidige trucks zijn groot en daarom ontwikkelen we bij PreZero een kleinere versie, die makkelijker in een stadscentrum terechtkan.”

De manier waarop McDonald’s, PreZero en HAVI samenwerken is volgens Piera uniek. Maar deze brede samenwerking is volgens hem wel noodzakelijk, wil Nederland in 2050 een circulaire economie hebben. “Je hebt partijen nodig die hun nek willen uitsteken en willen investeren én samenwerken in het ontwikkelen van nieuwe technologieën. Oplossingen zoals de Green Trucks en het sorteren met nieuwe technologieën zoals watermerken zijn nu specifiek voor McDonald’s. Het zou heel mooi zijn als we dit gaan delen met andere partijen in de markt en zo als industrie een positieve impuls te geven aan het recyclen van reststromen en het reduceren van afval.”