Vakantieperiode

Vanwege drukte reageren wij momenteel minder snel per telefoon en e-mail dan u van ons gewend bent. Excuses voor het ongemak. Wist u dat u via www.mijnprezero.nl ook zelf uw afvalzaken kunt regelen?

Gezamenlijke inzameling bedrijfsafval bespaart 853.823 kilometers

Green Collective - initiatief Renewi en PreZero - bestaat vijf jaar

Green Collective 5 jaar

11 september 2023

Vandaag vieren recyclers Renewi en PreZero de vijfjarige samenwerking in Green Collective. Vijf jaar geleden gestart als een white label initiatief in Gouda, inmiddels is het white label initiatief onder de naam Green Collective in meer dan 25 binnensteden actief. Green Collective is een initiatief van beide organisaties om gezamenlijk bedrijfsafval in te zamelen. Door met inzamelvoertuigen met een Green Collective-logo via gecombineerde routes te rijden, draagt het initiatief bij aan een schonere, beter bereikbare en veiligere stad. Wethouder Michel Klijmij-van der Laan van Gouda onthulde vandaag tijdens een feestelijke bijeenkomst de besparing die er in vijf jaar is gerealiseerd: 218.964 kg CO2 in Gouda, en maar liefst 1.324.502 kg CO2 in heel Nederland.  

Green Collective verenigt afvalinzamelaars om in gemeenten samen bedrijfsafval in te zamelen. Vijf jaar geleden startte het initiatief in gemeente Gouda. Het doel; minder kilometers, minder uitstoot en minder verkeersdrukte. Vijf jaar later heeft het initiatief in Nederland 1.324.502 kg Co2 bespaard. Er werd 853.823 km minder gereden, dat zijn 21,3 rondjes om de aarde.

“Duurzame stadslogistiek is een belangrijk thema binnen de gemeente Gouda”, vertelt wethouder duurzaamheid Michel Klijmij-van der Laan. “Green Collective draagt bij aan de doelen van de Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek (ZES). Ik ben blij dat Green Collective 5 jaar geleden in Gouda het startschot gaf om gezamenlijk bedrijfsafval in te zamelen in de binnenstad. Hiermee bespaarden we in Gouda 218.964 kg CO2, wat gelijk staat aan 141.650 bespaarde kilometers”, zegt Klijmij-van der Laan.

Green Collective 5 jaar

Aan het einde van dit jaar is Green Collective naar verwachting actief in 30 gemeenten. Hiermee behalen PreZero en Renewi het doel dat ze vijf  jaar geleden stelden; een belangrijke bijdrage leveren aan de Green Deal ZES.

‘’We zijn blij dat we op deze manier in steeds meer gemeenten duurzamer kunnen inzamelen”, zegt Eric Pero Directeur Operations van Renewi Nederland. “De afgelopen vijf jaar hebben we laten zien dat het mogelijk is. We verwelkomen andere inzamelaars van bedrijfsafval om samen te werken met als doel een schonere lucht en beter bereikbare, veiligere steden.

Ook Iwan te Winkel, directeur Collection & Operations bij PreZero, is trots op de resultaten van 5 jaar Green Collective: “Samen kom je verder. Door de oprichting van Green Collective namen we samen met Renewi het voortouw in het bereiken van de doelen van de Green Deal ZES. Door inzamelactiviteiten te combineren, kunnen we die efficiënter en duurzamer uitvoeren. En de uitstoot van schadelijke stoffen in stadskernen flink terug dringen. Ik ben ervan overtuigd dat deze vormen van samenwerken essentieel zijn voor een duurzame toekomst.”

Green Collective’s toekomstvisie is om elektrisch inzamelen te stimuleren. Daarnaast is het de ambitie om ook de inzameling van papier en karton op te pakken.

Meest recente artikelen