Vakantieperiode

Vanwege drukte reageren wij momenteel minder snel per telefoon en e-mail dan u van ons gewend bent. Excuses voor het ongemak. Wist u dat u via www.mijnprezero.nl ook zelf uw afvalzaken kunt regelen?

Gezamenlijke inzameling bedrijfsafval in Rotterdam

Green Collective Rotterdam

2 augustus 2021

Vandaag start de gezamenlijke inzameling van het restafval bij bedrijven in een deel van de Rotterdamse binnenstad. Renewi, PreZero en de gemeente Rotterdam hebben afgesproken om niet langer met drie aparte vuilniswagens langs hun eigen klanten te rijden, maar om één gezamenlijke wagen in te zetten. Vanaf vandaag wordt het restafval in één route ingezameld. Hiermee wordt het aantal ritten van inzamelwagens in het centrum substantieel beperkt.

Rotterdam is de 6e gemeente waar Green Collective van start gaat met als centrale doel een significante bijdrage te leveren aan het terugdringen van de binnenstedelijke CO2-uitstoot. Green Collective - een duurzaam initiatief van Renewi en PreZero - heeft tot doel in 2023 minstens 30 gemeenten te ondersteunen in de duurzame inzameling van bedrijfsafval. Zo wordt er van iedere 100 vermeden kilometers ruim 160 kilogram aan CO2 bespaard. Het initiatief komt voort uit het Rotterdamse Klimaat Akkoord en Convenant Zero Emissie Stadslogistiek (ZES). Eerder dit jaar is het initiatief al succesvol geïmplementeerd in Venlo. Ook in Gouda, Bergen op Zoom, Roosendaal en Amsterdam is Green Collective al actief.

De Rotterdamse wethouder Arno Bonte (Duurzaamheid) verwacht veel van het project. “Door het afval bij verschillende bedrijven niet meer met verschillende maar met één inzamelwagen in te zamelen voorkomen we honderden onnodige vervoerskilometers. Dat bespaart tonnen aan CO2-uitstoot, zorgt voor schonere lucht en verbetert de verkeersveiligheid. Kortom, een initiatief met alleen maar voordelen.”
De gezamenlijke inzameling van het restafval van bedrijven start in de postcodegebieden 3011 en 3012. Voor bestaande klanten van de drie partijen verandert er aan de huidige dienstverlening binnen de Gemeente Rotterdam niets. Iedere klant behoudt het contract en contact met zijn eigen afvalinzamelaar. Het enige grote en duurzame verschil vergeleken met de oude situatie is dat het afval wordt ingezameld door de inzamelwagen van Green Collective.

Convenant ZES

In het Rotterdamse coalitieakkoord is in navolging van het nationale klimaatakkoord de doelstelling vastgelegd om 49% CO2-besparing te realiseren in 2030. Ook wil het college dat in 2022 de gemiddelde luchtkwaliteit in de hele stad is verbeterd ten opzichte van 2017. Om de CO2-uitstoot te verminderen, komt er in Rotterdam in 2025, net als in 30 tot 40 andere grotere gemeenten, een Zero Emissie Zone voor stadslogistiek (ZES-zone). De afvalbranche valt ook onder die stadslogistiek. Ter voorbereiding op de ZES-zone tekenden Renewi, PreZero, de Gemeente Rotterdam en 55 andere organisaties op 1 december 2020 het Convenant ZES met daarin concrete acties. Een van die acties is de gezamenlijke inzameling van bedrijfsafval. Sinds 2014 werkt de gemeente Rotterdam al samen met de logistieke sector aan slimme en schone stadslogistiek in de community Logistiek 010, meer informatie hierover is te vinden op www.logistiek010.nl.

Nationale Green Deal ZES

Als deelnemende partij aan de nationale Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek willen Renewi en PreZero dat tegen 2023 de stadskernen in minstens 30 gemeenten emissievrij bevoorraad worden. Door de oprichting van Green Collective nemen zij het voortouw in het bereiken van de doelen van Green Deal ZES. Zo kunnen zij de inzamelactiviteiten samen veel efficiënter, duurzamer én veiliger uitvoeren. Want door samen slim in te zamelen, werken zij aan een bereikbare en veilige stad en dragen ze bij aan een schonere lucht. Meer informatie over Green Collective is te vinden op: www.green-collective.nl