Telefonische bereikbaarheid

Let op, onze telefonische bereikbaarheid is gewijzigd, wij zijn telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 07:30 tot 17:00 uur. Wist u dat u 24 uur per dag gebruik kunt maken van de Mijn PreZero portal. Ga hiervoor naar mijnprezero.nl.

Glastuinbouw bespaart aardgas door CO2 en warmte van afvalenergiecentrale

OSIRIS kassen

22 juli 2022

Vorige maand werd bekend dat Project Osiris subsidie uit de SDE++-regeling krijgt. Het geld is bedoeld om glastuinbouwers in Steenbergen en in Dinteloord van warmte en CO2 te voorzien, afkomstig van een afvalenergiecentrale van PreZero. Jaarlijks scheelt dit miljoenen kubieke meters aardgas.

“Vier jaar onderhandelen zorgde ervoor dat zestien partijen met elkaar voor langere tijd de samenwerking aangaan om de glastuinbouw drastisch te verduurzamen”, zegt aubergineteler Jan van Duijn. Als dit project in de loop van 2026 op volle toeren draait, besparen de tuinders jaarlijks 100 miljoen kuub aardgas. “Driekwart van onze totale vraag. Dat is een flinke bijdrage aan de ambitie om in 2040 als gehele sector klimaatneutraal te zijn.”

Alternatief voor aardgas

Project Osiris is een samenwerking tussen glastuinbouwers van Energie Cluster Steenbergen en Nieuw Prinsenland in Dinteloord, en afvalverwerker en recycler PreZero. De glastuinbouwers in Steenbergen en Dinteloord wekken nu zelf warmte en CO2 op met een warmtekrachtkoppeling. Deze draait op aardgas. De afvalenergiecentrale van PreZero in Roosendaal is een alternatief voor dat aardgas. “In onze centrale verbranden we huishoudelijk- en bedrijfsafval dat we niet kunnen recyclen, en zetten dat om in energie en andere producten”, zegt Ard-Jan Verpaalen projectmanager bij PreZero. “Hier komt restwarmte en CO2 bij vrij; beide waardevolle input voor de glastuinbouw.”

CO2 zuiveren

Na reiniging kan de afgevangen CO2 gebruikt worden om de gewassen in de kassen te laten groeien. “Stoffen die gevaarlijk zijn voor planten worden uit de CO2 gezuiverd”, zegt Van Duijn. “Voor de aubergine is de CO2 uit de verbrandingsoven niet anders dan de CO2 uit de lucht. Je proeft er niks van.”

Leidingen leggen

De afgelopen jaren verkende men binnen project Osiris hoe de verbinding tussen PreZero en de tuinders gelegd kon worden. Na een positieve haalbaarheidsstudie is sinds deze maand ook de SDE++-subsidie binnen en kunnen de werkzaamheden beginnen. “De komende periode moeten we de vergunningen regelen en ronden we de voorbereidingen af”, zegt Harry op ’t Ende, projectmanager van Osiris. “Ook moeten we de tracékeuze vaststellen; de leidingroute van de afvalenergiecentrale naar de glastuinbouwgebieden.”
“Je wilt natuurlijk de kortst mogelijke route aanhouden”, gaat Op ’t Ende verder. “Maar in de praktijk zullen we hier van afwijken omdat je bijvoorbeeld langs waterwegen en ondergrondse obstakels heen gaat. Soms kun je dicht onder de oppervlakte blijven en soms moet je boren. Dit traject verkennen we nu al met de aannemer, zodat we straks niet voor onnodige verrassingen komen te staan.”

Duurzame glastuinbouw

Een kwart van de CO2-uitstoot van de afvalenergiecentrale wordt straks met project Osiris afgedekt. Maar in de toekomst is het goed mogelijk dat nog meer telers uit de regio op het leidingennetwerk worden aangesloten. “We focussen nu op de twee clusters in Steenbergen en Nieuw Prinsenland”, zegt Van Duijn. “Maar hopelijk worden andere nabijgelegen telers ook enthousiast als ze de ontwikkelingen van Osiris zien.”

In 2023 hoopt Osiris met de bouw en installatie te beginnen, waarna het project eind 2025 in bedrijf gaat. Eerst gefaseerd, maar daarna op volle toeren. In de loop van 2026 draait project Osiris dan op volledige capaciteit.

Artikel in samenwerking met Change inc.

Laatste artikelen