Vakantieperiode

Vanwege drukte reageren wij momenteel minder snel per telefoon en e-mail dan u van ons gewend bent. Excuses voor het ongemak. Wist u dat u via www.mijnprezero.nl ook zelf uw afvalzaken kunt regelen?

Inzamelwagens op waterstof: duurzame afvalinzameling in regio Helmond

wagen op waterstof

4 mei 2021

PreZero Nederland, specialist in afval- en grondstoffenmanagement, doet mee aan een project voor afvalinzameling met waterstofvoertuigen. Het gaat om een Europees project waarin verschillende gemeenten, afvalinzamelaars en leveranciers samenwerken om kennis en ervaring op te doen met het rijden op waterstof. PreZero neemt deel in samenwerking met Blink (een publiek-privaat samenwerkingsverband van acht gemeenten en PreZero, actief in afvalinzameling en reiniging) en zet vanaf begin mei twee splinternieuwe elektrische voertuigen in die rijden op waterstof. Zo komt zero emissie inzameling binnen handbereik.

Voor de transportsector gelden steeds striktere milieueisen, opgelegd door de Europese Commissie. Het terugdringen van emissies in de vorm van CO2-uitstoot en fijnstof is hiervan een belangrijk onderdeel en ook de inzameling van huishoudelijk afval valt hieronder. Gemeenten zoeken daarom, in samenwerking met afvalinzamelaars, naar manieren om te voldoen aan toekomstige eisen en doelstellingen. Waterstofwagens zijn hierbij een uiterst geschikt hulpmiddel. Deze wagens zijn 100 procent elektrisch aangedreven en hebben geen schadelijke uitstoot. Bovendien hebben ze een grote actieradius en zijn de voertuigen snel getankt.

Europees project

Het project in Helmond en omliggende gemeentes is onderdeel van een groter Europees project: REVIVE. Fabrikant E-Trucks Europe ontwikkelde de innovatieve waterstofwagens. In totaal gaan binnen dit project vijftien trucks rijden in acht steden in Nederland, België, Italië en Duitsland. PreZero heeft in samenwerking met Blink twee trucks aangeschaft die worden ingezet in het inzamelgebied van Blink. De trucks tanken bij het waterstoftankstation op de Automotive Campus in Helmond.

“Dit Europese project is bedoeld om grootschalig ervaring op te doen met het rijden op waterstof. Ook is het een demonstratieproject om te laten zien welke mogelijkheden er al zijn”, vertelt Iwan te Winkel, directeur Collection & Operations van PreZero. “Een wagen die rijdt op waterstof heeft dezelfde mogelijkheden en actieradius als een dieselvoertuig. Het grote voordeel is natuurlijk dat de wagens schoon zijn; de enige uitstoot is waterdamp. Bovendien zijn ze stil, ideaal voor stedelijk gebied.”

“Het werkgebied van Blink kent zowel stedelijk als landelijk gebied. Daarmee zijn wij een ideale proeftuin om deze waterstofauto's onder alle denkbare omstandigheden uit te testen”, zegt Mark Vaal, directeur van Blink. “Daarnaast maken de deelnemende gemeenten met dit proefproject een duidelijk en duurzaam statement ten aanzien van de toekomst van de inzameling van de grondstoffen afkomstig uit huishoudens.”

Duurzame ambities

De waterstoftrucks worden ingezet in de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Someren en Heeze-Leende. De inzamelwagens gaan begin mei 2021 de weg op. Deze manier van inzamelen helpt gemeenten hun duurzame ambities te verwezenlijken. De inzet van deze voertuigen zal daarnaast een schat aan informatie opleveren die een belangrijke rol gaat spelen bij toekomstige besluitvorming over de wijze van emissieloos inzamelen. Het is de bedoeling dat dit project de marktintroductie van waterstofwagens in een stroomversnelling brengt, zodat we in de nabije toekomst volledig kunnen inzamelen zonder schadelijke uitstoot.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

Deelname aan REVIVE is voor PreZero een logische stap als onderdeel van haar duurzame strategie, benadrukt Te Winkel. “Duurzaamheid staat voorop bij al onze activiteiten: van de inzameling tot de verwerking van afval. Inzamelen zonder uitstoot is hierbij een belangrijke doelstelling. Door samen te werken met partners in projecten als dit werken we samen aan een betere wereld. Wij hebben dan ook alle vertrouwen in een succesvol project.”

Dit project ontvangt bijdragen van de Fuel Cells and Hydrogen 2 Joint onder subsidieovereenkomst nr. 779589. Het project wordt ondersteund door het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 van de Europese Unie, de nieuwe Europese research organisatie voor brandstofcellen en waterstof (N.ERGHY) en Hydrogen Europe.

Logo's