Vakantieperiode

Vanwege drukte reageren wij momenteel minder snel per telefoon en e-mail dan u van ons gewend bent. Excuses voor het ongemak. Wist u dat u via www.mijnprezero.nl ook zelf uw afvalzaken kunt regelen?

Wieger Droogh: "Met meer recycling halen we klimaatdoelen sneller"

11 oktober 2021

De komende maanden spreekt Change Inc. duurzame koplopers uit het bedrijfsleven over de kansen en uitdagingen van de toekomsteconomie. Dit keer met CEO Wieger Droogh. “Wij behoren tot het enige bedrijf ter wereld dat de verpakkingskringloop volledig kan sluiten.”
Wieger Droogh, CEO PreZero
"Er zijn veel meer afvalstromen waar we veel meer mee willen doen"


Wieger Droogh, CEO

Wat doet PreZero zoal om de klimaatdoelen van Parijs te halen?

De afvalverwerkende sector heeft afgelopen jaren een belangrijke kentering doorgemaakt. Waar de sector eerst behoorlijk op zichzelf gericht was, is de laatste jaren steeds duidelijker geworden dat we veel effectiever aan een circulaire economie kunnen bouwen als verschillende recyclingbedrijven met elkaar samenwerken. In plaats van dat iedereen dezelfde technieken ontwikkelt, maken bedrijven nu veel meer gebruik van elkaars specialiteiten. Zo blijf je doen waar je goed in bent.

Dit heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat we samen met partners een sterke positie hebben vergaard op het gebied van plastics. Nog niet zo lang geleden werd huishoudplastic, vooral verpakkingen, in de verbrandingsoven gegooid. Inmiddels hebben we een fabriek opgezet waar we dit plastic sorteren en er grondstoffen van maken voor nieuwe producten. Zo worden gebruikte plastic tasjes weer nieuwe plastic tasjes. Ook hebben we recent een faciliteit gebouwd waarin we afvalhout verwerken tot nieuwe houtblokken. Deze kunnen weer gebruikt worden voor pallets, palen of balken. Met deze ontwikkelingen hebben we in mijn ogen echt bijgedragen aan het verminderen van de indirecte CO2-uitstoot van Nederland. Want als we meer recyclen, hoeft er ook minder geproduceerd te worden.”

Welke bijdrage ga je de komende jaren leveren aan de toekomsteconomie?

“In het vorige regeerakkoord stond heel vaak het woord ‘klimaat’, terwijl circulariteit maar één keer werd genoemd. Maar deze twee begrippen gaan hand in hand. Zowel de directe als indirecte uitstoot moet omlaag. Die tweede gaat omlaag als we meer inzetten op circulariteit. Daar kunnen we als PreZero nog meer mee doen, door nog meer kringlopen te sluiten. PreZero heeft sinds dit jaar Schwarz Gruppe als eigenaar. Schwarz Gruppe is ook eigenaar van supermarktketen Lidl. Ook zitten er productiebedrijven in de groep, die zelf verpakkingen maken. We behoren nu dus tot het enige bedrijf ter wereld dat de verpakkingskringloop volledig kan sluiten: van productie tot supermarkt, afvalverwerking en recycling. Dat is best bijzonder!

In de toekomst kunnen we steeds meer afvalstromen hoogwaardig recyclen. Zo zijn we met luiers bezig. Luiers zijn nog moeilijk te recyclen, maar bevatten een hoop waardevolle elementen, zoals absorptiemateriaal, plastic en papier. We zijn nu met een verwerkingsproces bezig dat deze grondstoffen scheidt. Maar er zijn nog veel meer stromen waar we meer mee willen doen. Denk aan accu’s van elektrische auto’s en zonnepanelen. Ook zijn we met dakramenproducent Velux bezig met een manier om hun producten te recyclen. Voor de sloop van een gebouw demonteren we de dakramen, waarna mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ze ontmantelen tot grondstoffen voor nieuwe dakramen. Dit soort samenwerkingsverbanden worden in mijn ogen in de toekomst steeds belangrijker.”

Wat moet er veranderen om de economie echt circulair te maken?

“Onze sector heeft behoefte aan meer vraag naar recyclaat. We kunnen wachten totdat de grote spelers als Unilever gerecyclede grondstoffen gebruiken, maar het zou sneller gaan als een overheid een bepaald percentage recyclaat verplicht gaat stellen. Ik verwacht dat daar op Europees niveau over gesproken gaat worden. Afvalverwerking vraagt überhaupt om een blik over de eigen landsgrenzen heen. Nederland heeft meer afvalverbrandingsinstallaties dan nodig is voor het Nederlandse afval. Laten we deze overcapaciteit gebruiken om afval uit Engeland te verbranden. Doen we dit niet, dan storten ze het afval of bouwen ze een eigen verbrandingsinstallatie, wat in beide gevallen meer milieuschade veroorzaakt. Verbranding is nu nog hard nodig, maar moet op den duur ruimte maken voor circulariteit.

Het recyclen van gemixte plastic stromen blijft een grote uitdaging. Hopelijk gaat in de toekomst chemisch recyclen het verschil maken, een technologie die nu nog in de kinderschoenen staat. Chemisch recyclen zou dan echt een aanvulling moeten zijn op mechanische recycling. Die laatste werkt goed voor gescheiden plastics. Maar een chemische fabriek moet in staat zijn om van moeilijk recyclebare stromen een olie te maken, die in een kraker omgezet wordt in nieuwe kunststoffen. Als dit soort innovaties doorbreken, is de circulaire economie weer een stapje dichterbij.”