Vakantieperiode

Vanwege drukte reageren wij momenteel minder snel per telefoon en e-mail dan u van ons gewend bent. Excuses voor het ongemak. Wist u dat u via www.mijnprezero.nl ook zelf uw afvalzaken kunt regelen?

Milieu-impact recycling pbd-afval 40 procent kleiner dan bij verbranding

Impact Checker PreZero

26 januari 2021

Er bestaat geen twijfel dat recyclen van afval beter is voor het milieu dan verbranden. Het is voor bedrijven echter lastig om inzichtelijk te maken welke milieu-impact hun afvalstromen hebben én wat de voordelen zijn voor het milieu als zij dit afval goed scheiden of minder produceren. Om bedrijven inzicht te bieden in de milieueffecten van hun afval, introduceren PreZero en Impact Institute de Impact Checker. Deze tool maakt per afvalstroom de impact op het milieu inzichtelijk en stelt bedrijven in staat te beoordelen welke positieve invloed het verminderen of goed scheiden van afval heeft en stelt hen in staat hier gerichter op in te spelen. Zo is de negatieve milieu-impact van de recycling van plastic verpakkingen, blik en drinkpakken (pbd)-afval maar liefst 40 procent kleiner dan bij verbranding. Dat blijkt uit onderzoek van Impact Institute in opdracht van PreZero.

In Nederland wordt jaarlijks 60 miljard kilo afval verwerkt, waarvan 85 procent bedrijfsafval is. De druk op het bedrijfsleven om concrete stappen te zetten op het gebied van duurzaamheid wordt zowel vanuit de samenleving als de overheid steeds groter. Zo heeft het kabinet de ambitie om tegen 2050 de overgang te maken naar een volledig circulaire economie. De uitkomsten van de Impact Checker zijn gebaseerd op een berekening van de herstelkosten die nodig zijn om milieu-impact ongedaan te maken of te compenseren. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de kosten voor een waterzuiveringsinstallatie om vervuild water te reinigen of het planten van bomen om de CO2-uitstoot te compenseren. Zo bedragen de herstelkosten voor het verbranden van één ton pbd-afval 1.140 euro, terwijl dit bij recyclen 680 euro is: een besparing van 460 euro per ton gerecycled pbd-afval.

Milieu-impact bij recycling hout 84 procent lager dan bij verbranding

Ook bij de afvalverwerking van hout is het verschil in milieu-impact groot. Hier is de milieu-impact maar liefst 84 procent lager bij recycling dan bij verbranding. Dat vertaalt zich ook in de milieukosten: de herstelkosten bij recycling van hout zijn 590 euro lager per 1.000 kilo hout. Bij papier en karton - een afvalstroom die in bijna iedere organisatie aanwezig is - zijn de schadelijke gevolgen voor het milieu bij verbranding eveneens groter dan bij recyclen. Bij deze afvalstroom is de milieu-impact van recycling 4 procent minder dan de milieu-impact van verbranding. Ook bij afvalstromen als glas, koffiebekers en metalen zijn de gevolgen voor het milieu bij recycling een stuk kleiner ten opzichte van verbranden.

Watdoetjeafval.nl

Met de Impact Checker biedt PreZero organisaties de mogelijkheid om op de website Watdoetjeafval.nl te ontdekken welk positief verschil zij kunnen maken door afval te scheiden en minder afval te produceren. “PreZero is een aanjager van de circulaire economie. Met de Impact Checker helpen we bedrijven inzichtelijk te maken wat de milieu-impact van hun afval is en wat zij hier concreet aan kunnen doen”, vertelt Wieger Droogh, algemeen directeur van PreZero. “We kijken daarbij verder dan alleen de CO2-uitstoot. Zo heeft afval óók impact op de kwaliteit van de lucht, de bodem en het water. Door al deze variabelen te kwantificeren en in geld uit te drukken, maken we ze vergelijkbaar en worden de echte milieukosten van afvalstromen zichtbaar. We moedigen bedrijven aan hier zelf mee aan de slag te gaan door scenario’s te vergelijken, en - indien gewenst - analyseren we de data en vertalen we deze in oplossingen waarmee zij de milieu-impact van hun afval kunnen verkleinen. Uit ons onderzoek blijkt duidelijk dat het goed scheiden en verminderen van afval loont. Het uiteindelijk doel, het behoud van grondstoffen en een circulaire economie, komt hiermee een stap dichterbij.”

Methodologie omvat meer dan alleen CO2-uitstoot

Om een goede vergelijking te maken tussen verschillende vormen van afvalverwerking zijn in het onderzoek twee scenario’s tegen elkaar afgezet. Het eerste scenario is het verbranden van afval waarmee energie wordt opgewekt, maar er na het proces wel nieuwe grondstoffen moeten worden geproduceerd.
Het tweede scenario is het recyclen van afval, waarmee grondstoffen kunnen worden hergebruikt, maar het proces wel minder energie oplevert. Het vergelijken van beide scenario’s geeft een volledig beeld van de milieu-impact die bij het verwerken van afvalstromen wordt veroorzaakt, omdat er bij beide processen uitgegaan wordt van dezelfde input (afval) en output (energie en materialen).
De impact is opgebouwd uit de verschillende milieueffecten die de verbranding en recycling van afval tot gevolg hebben. Hierbij gaat het niet alleen om de uitstoot van broeikasgassen, maar ook om andere milieueffecten, zoals lucht-, water-, en bodemvervuiling, landgebruik en de uitputting van fossiele brandstoffen. Hiermee biedt de Impact Checker een volledig beeld van milieu-impact van de verwerking van verschillende afvalstromen. De maatschappelijke kosten van alle milieueffecten zijn per variabele in euro’s uitgedrukt met behulp van herstelkosten. Deze herstelkosten zijn vastgesteld door te kijken wat de kosten zijn om de milieu-impact van het verbranden of recyclen van een bepaald afvaltype terug te draaien. Waar herstelkosten niet beschikbaar zijn, is gebruik gemaakt van compensatiekosten.