Vakantieperiode

Vanwege drukte reageren wij momenteel minder snel per telefoon en e-mail dan u van ons gewend bent. Excuses voor het ongemak. Wist u dat u via www.mijnprezero.nl ook zelf uw afvalzaken kunt regelen?

PreZero plaatst sensoren in Arnhemse afvalcontainers

Duurzame inzameling: direct inzicht in hoeveelheid afval ondergrondse containers

wagen PreZero

7 maart 2023

PreZero heeft ruim 1.300 ondergrondse containers voor restafval in Arnhem voorzien van sensoren om te volgen hoe vol de bakken zitten. De sensoren meten heel nauwkeurig de vullingsgraad en voorspellen wanneer containers geleegd kunnen worden. Inzamelroutes worden zo een stuk efficiënter, omdat routes nu op basis van volle containers worden samengesteld. Chauffeurs rijden hierdoor niet meer langs te lege containers. PreZero denkt het aantal kilometers door het dynamisch inzamelen van afval met 30 procent te kunnen beperken. Dat is een grote verbetering voor het milieu, omdat veel minder CO2 wordt uitgestoten. Bovendien wordt de tijd die nodig is voor de afvalinzameling met ruim 20 procent verkort.

PreZero maakt het dynamisch inzamelen van afval mogelijk door sensoren te plaatsen in ondergrondse afvalcontainers en met algoritmes voorspellingen te doen. Uit een eerdere pilot in Arnhem is gebleken dat deze vorm van inzamelen zorgt voor meer efficiency in de inzameling van het afval. Zo stijgt de gemiddelde vulgraad van containers met minstens 30 procent en worden minder snel vollopende containers minder vaak geleegd. Bovendien worden volle containers nu meteen in de routes ingepland. De test leidde tot 20 procent minder inzameltijd en een vermindering van het aantal gereden kilometers met 30 procent.

wagen PreZero
Een slimme en milieuvriendelijke oplossing

Vanaf vorige week wordt met het nieuwe inzamelsysteem in Arnhem gewerkt. Als landelijke inzamelaar voert PreZero deze vorm van dynamisch inzamelen - zowel het plaatsen van de sensoren als de afvalinzameling - volledig in eigen beheer uit. Het is de bedoeling het systeem ook in andere gemeenten uit te rollen.

“We kunnen gemeenten helpen duurzamer in te zamelen met deze slimme oplossing die niet alleen veel tijd bespaart, maar óók goed is voor het milieu. Zo wordt de netto tijd dat onze afvalwagens rondrijden met maar liefst 20 procent verminderd. En dat leidt tot een aanzienlijke reductie van de CO2-uitstoot”, vertelt Iwan te Winkel, directeur Collection & Operations van PreZero. “De data die we verzamelen, helpen ons hierbij. Door gebruik te maken van sensoren, kunnen we nu toe naar een hogere vulgraad, namelijk van 80 tot 85 procent, van de containers. Zo zijn onnodige ritten naar lege afvalcontainers straks verleden tijd. Ook kunnen we gerichter acteren op potentieel overlopende containers wanneer er plotseling een piek is. Dat is een mooie verbetering als het gaat om duurzame stadslogistiek en de leefbaarheid in de stad.”

Wethouder Bob Roelofs, die in Arnhem verantwoordelijk is voor de afvalinzameling, beaamt dit. “Het is heel positief dat PreZero steeds bezig is met het zoeken naar slimmere en duurzame manieren om Arnhem schoon te houden. Dat past goed bij ons eigen beleid om de stad groener en duurzamer te maken. Het mes snijdt bovendien aan twee kanten, want naast het realiseren van tijdwinst wint óók het milieu hierbij.”

Laatste artikelen