PreZero Energy

PreZero Energy

Duurzame energie

Door afval slim in te zamelen en duurzaam te verwerken doet het dienst als nieuwe grondstof of als herbruikbare bouwstof. Afvalstromen die niet geschikt zijn voor recycling zet PreZero om in duurzame energie. Dit doen wij in de afvalenergiecentrale PreZero Energy in Roosendaal. Deze hoogrendementscentrale wekt ongeveer 277.000 MWh aan elektriciteit op. Dit is genoeg om te voorzien in de energiebehoefte van 80.000 huishoudens. De opgewekte elektriciteit wordt direct aan het net geleverd. Daarnaast wordt de warmte van de installatie geleverd aan nabijgelegen glastuinbouw en een nieuwbouwwijk in Roosendaal.

PreZero Energy

Duurzaam met PreZero Energy

De keuze voor PreZero Energy is een keuze voor duurzaamheid. Maar liefst 53% van de elektriciteit die PreZero Energy levert, heeft een groen label. Groene energie ontlast ons klimaat. De verbranding van het afval, dat niet geschikt is voor recycling, vermindert bovendien het verbruik van fossiele brandstoffen. Dat is dubbele klimaatwinst. Daarnaast wordt de warmte van de installatie geleverd aan nabijgelegen glastuinbouw en aan de wijk Stadsoevers in Roosendaal.

 
PreZero Energy kan jaarlijks het afval verwerken van meer dan 1.900.000 burgers. De nieuwste procestechnologie, met een watergekoeld verbrandingsrooster en een droge rookgasreiniging in combinatie met SCR NOx-reductie waarborgt een emissiearme verbranding. De technologie zorgt ervoor dat de veeleisende grenswaarden voor schoon gas van de RIE (Richtlijn Industriële Emissies) norm zeker niet overschreden worden.

Aletta Roghair, Directeur Prezero Energy

Een kijkje bij

Wil je weten wat we bij PreZero Energy doen? Bekijk de video waarin Aletta laat zien wat het werken bij PreZero Energy betekent.