Vakantieperiode

Vanwege drukte reageren wij momenteel minder snel per telefoon en e-mail dan u van ons gewend bent. Excuses voor het ongemak. Wist u dat u via www.mijnprezero.nl ook zelf uw afvalzaken kunt regelen?

PreZero Energy

Afvalenergiecentrale PreZero Energy

Door afval slim in te zamelen en duurzaam te verwerken doet het dienst als nieuwe grondstof of als herbruikbare bouwstof. Afvalstromen die niet geschikt zijn voor recycling zet PreZero om in duurzame energie. Dit gebeurt bij onze afvalenergiecentrale PreZero Energy in Roosendaal. De opgewekte energie wordt direct aan het net geleverd. Daarnaast wordt de warmte van de installatie geleverd aan nabijgelegen glastuinbouw en een nieuwbouwwijk in Roosendaal.  
PreZero Energy beperkt de uitstoot tot ver onder de normen van de overheid. Hiervoor wordt er gewerkt met enorm hoge temperaturen van minimaal 850°C. 

 

PreZero Energy

Wat feitjes

  • PreZero Energy voorziet in de energiebehoefte van 80.000 huishoudens.
  • Maar liefst 53% van de elektriciteit die PreZero Energy levert, heeft een groen label.
  • PreZero Energy kan jaarlijks het afval verwerken van meer dan 1.900.000 burgers.
Afvalenergiecentrale PreZero Energy

Een kijkje bij...

Wil je weten wat we bij PreZero Energy doen? Bekijk de video over onze afvalenergiecentrale.

Hoe werkt de installatie?

  • Het proces begint in onze afvalbunker waar we het afval verdelen over de verbrandingsovens. Alle rookgassen die bij het verbranden vrij komen maken we schoon.
  • Tijdens het verbrandingsproces verhitten we water, waardoor stoom ontstaat. Deze stoom drijft een turbine aan die elektriciteit levert aan het landelijke net. Vervolgens laten we de stoom afkoelen tot water, dat we weer terugbrengen in het proces.  
  • Met de restwarmte verwarmen we onder andere een wijk naast onze fabriek. Zo helpen we CO2 te besparen.  
  • In de vrijgekomen as blijven waardevolle metalen achter. Deze halen we eruit en gebruiken we als grondstoffen voor nieuwe producten. Ook de as die overblijft is nuttig, deze wordt bijvoorbeeld gebruikt  voor de ondergrond van sportvelden en in beton.

Het proces

Van restafval naar elektriciteit en funderingsmateriaal

Meer over onze andere installaties