Telefonische bereikbaarheid

Let op, onze telefonische bereikbaarheid is gewijzigd, wij zijn telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 07:30 tot 17:00 uur. Wist u dat u 24 uur per dag gebruik kunt maken van de Mijn PreZero portal. Ga hiervoor naar mijnprezero.nl.

Sorteerinstallatie bouw- en sloopafval Groningen

Sorteerinstallatie bouw- en sloopafval

Elk jaar komen er grote hoeveelheden bouw- en sloopafval vrij bij bouw- en sloopwerkzaamheden, renovatie- en nieuwbouwprojecten. Dit afval bevat veel verschillende stromen, die los van elkaar weer uitstekend te gebruiken zijn als grondstof voor nieuwe materialen. Onze moderne sorteerinstallatie in Groningen zorgt ervoor dat deze stromen gesorteerd worden. De sorteerinstallatie is voorzien van de nieuwste snufjes, zoals optische infraroodscheiders, non-ferro scheiders en nieuwe zeeftechnieken. Er is ook een extra sorteermogelijkheid voor verschillende houtkwaliteiten, waardoor het mogelijk wordt om ongeveer 20% meer hout te recyclen. Daarnaast is de installatie ook ingericht op gerobotiseerde sortering. 
Sorteerinstallatie bouw- en sloopafval Groningen

Wat feitjes

  • Onze sorteerinstallatie verwerkt 160.000 ton gemengd bouw- en sloopafval per jaar.
  • Door extra sorteermogelijkheden van diverse houtkwaliteiten is het mogelijk om 20% meer hout te recyclen. 
Sorteerinstallatie bouw- en sloopafval Groningen

Een kijkje bij...

In onze hypermoderne sorteerinstallatie worden grote hoeveelheden bouw- en sloopafval verwerkt. Veel van dit afval is namelijk uitstekend bruikbaar als grondstof voor nieuwe materialen. Wat zoal? Check het in deze video.

Hoe werkt de installatie?

  • Met de nieuwste zeeftechnieken zeven we het materiaal tot delen van maximaal 350 millimeter. Al het afval dat groter is, wordt verkleind in een shredder.
  • We sorteren met een metaalscheider alle metalen uit het afval.
  • Hierna wordt het nogmaals gezeefd. De grote delen worden met moderne luchttechnieken gesorteerd in puin, hout en restmateriaal.
  • Het puin gaat nog een keer door de metaalscheider en ondergaat hierna een kwaliteitscontrole. 
  • De installatie heeft optische scheiders die uit gemengde reststromen hout herkennen. Ligt er een stukje hout op de band, dan blaast de scheider het er met kracht af. Een andere scheider onderscheidt houtkwaliteiten. Hiermee wordt het hout verder gesorteerd tot een kwaliteit die geschikt is voor de spaanplaatindustrie. 
  • Uit de kleine delen zeven we al het zand. Hierna sorteren we de non-ferrostromen, zoals aluminium en koper, met speciale technieken. Tot slot wordt alle overgebleven vervuiling eruit gehaald met een optische scheider. 

Het proces

De recycling van bouw- en sloopafval

Meer over onze andere installaties