Vakantieperiode

Vanwege drukte reageren wij momenteel minder snel per telefoon en e-mail dan u van ons gewend bent. Excuses voor het ongemak. Wist u dat u via www.mijnprezero.nl ook zelf uw afvalzaken kunt regelen?

Papier balen

Papier en karton

Papier en karton komt vaak in grote volumes vrij bij bijvoorbeeld distributiecentra, logistieke centra en in magazijnen. Continuïteit is bij de afvoer van grote hoeveelheden papier en karton cruciaal om hinder in uw productieproces te voorkomen. Kies voor efficiëntie door gebruik te maken van perscontainers die passen bij uw locatie en de hoeveelheid afval dat vrijkomt.

Snel en efficiënt papier en karton inzamelen

Onze persen zijn uitgerust met (dynamische) vulgraadsystemen zodat wij exact weten wanneer wij uw pers moeten ledigen. Efficiënte inzameling en continuïteit in uw productieproces heeft onze focus.

  • Samen met u doen we een inventarisatieronde over het terrein om het logistieke proces in kaart te brengen. Hier stemmen we uw interne en externe inzamelmiddelen optimaal op af zonder dat efficiëntie in het werkproces verloren gaat.
  • Is uw logistieke inrichting klaar voor het gescheiden inzamelen van papier en karton? Breng duidelijke communicatie aan en creëer intern draagvlak. Maak het medewerkers op de vloer zo makkelijk mogelijk om het afval in de juiste inzamelmiddelen te deponeren. Zo hebben we voor een distributiecentrum een milieustraat op de werkvloer ingericht met communicatiemiddelen in pictogrammen en diverse talen om afval scheiden voor alle medewerkers zo vanzelfsprekend mogelijk te maken.
  • Met behulp van online rapportages en een periodieke audit op uw locatie(s) adviseren wij u over mogelijkheden om afvalstromen nog betere te scheiden, transportbewegingen en interne kosten te reduceren.
papier inzamelen, karton inzamelen

Inzamelmiddelen: onze oplossingen op maat

Papier en karton zijn waardevolle materialen die geschikt zijn voor recycling. Op basis van de locatie en de beschikbare ruimte waar het materiaal vrijkomt bieden wij oplossingen op maat. Rekening houdend met de tonnages die vrijkomen, de grote van de losse stukken papier of karton en het minimaliseren van logistieke bewegingen.

Zo hebben we voor een distributiecentrum van een beddenspeciaalzaak advies gegeven voor hun interne afvalproces. Zij hadden een uitdaging met grote stukken karton die zij handmatig vouwden en scheurden die niet in hun inzamelmiddel pasten. Door een kartonpers te plaatsen die deze grote stukken automatisch kleiner maakt kunnen ook deze grote verpakkingen direct geperst worden. Een flinke besparing op zowel de arbeidsintensiviteit als de transportkosten.

papier balen

Recycling van papier en karton

In Nederland verbruiken we jaarlijks zo'n 80 kilo papier per persoon. Door dit goed te scheiden kunnen we dit recyclen tot nieuwe grondstoffen. En dat gebeurt volop, want we recyclen ruim 89 procent.

  1. Bij PreZero Nederland zamelen ieder jaar zo'n 380.000 ton papier en karton in bij gemeenten en bedrijven.
  2. Dit brengen we naar onze recyclelocaties. Hier beoordelen we de kwaliteit van het binnengekomen materiaal.
  3. Vervolgens persen we het gesorteerde materiaal in balen van duizend kilo die we naar de papierfabriek brengen.
  4. In de papierfabriek komen de balen in een grote papierpulper terecht. Daar wordt het papier opgelost en de vervuiling, zoals nietjes, plastic en andere restmaterialen uit het papier gefilterd. Het materiaal wordt daarna losgeslagen en opgelost tot pulp. De pulp wordt vervolgens gewassen en gereinigd waarna we er weer nieuw papier en karton van maken.
  5. Op deze manier kan het materiaal tot wel zeven keer worden gerecycled tot nieuwe grondstoffen. Zo sparen we grondstoffen, verminderen we afval en verlagen we uiteindelijk onze CO2 uitstoot.

Innovatieve oplossingen voor papier en karton

Naast de traditionele wijze van papier en karton recycling zijn er ook andere oplossingen waarbij papiervezels op een duurzame wijze worden ingezet.

Onze experts staan voor u klaar