pen in de hand

Afvalmanagement

Als specialist in afval- en grondstoffenmanagement inspireren en adviseren we u over hergebruik, recycling en het tegengaan van verspilling.
Plastic balen

Advies, recycling en het tegengaan van verspilling.

Kringloop afvalmanagement

Duurzaam afvalmanagement

De eerste stap naar zero waste

  1. De samenwerking start bij het analyseren van uw afvalsituatie. Op basis daarvan stelt PreZero een advies-, afvalpreventie- en verbeterplan op.
  2. We plaatsen afvalbakken die bij uw organisatie passen en we helpen uw medewerkers goed te laten afvalscheiden.
  3. We halen het afval gescheiden op. Dit ziet u allemaal terug in de rapportages.
  4. We brengen het afval naar sorteerfabrieken en verwerkers. Daar gebruiken we de meest hoogwaardige sorterings- en verwerkingsoplossingen.
  5. Fabrikanten gebruiken de gerecyclede grondstroffen om er weer nieuwe producten van te maken.
  6. Die producten komen weer op de markt en kunnen ook door uw organisatie weer worden ingekocht.

Meer weten over onze diensten?