Vakantieperiode

Vanwege drukte reageren wij momenteel minder snel per telefoon en e-mail dan u van ons gewend bent. Excuses voor het ongemak. Wist u dat u via www.mijnprezero.nl ook zelf uw afvalzaken kunt regelen?

Sorteerinstallatie

Afvalverwerking en afvalrecycling

Bij afvalrecycling wordt een product verwerkt zodat van het vrijgekomen materiaal weer nieuwe producten gemaakt kunnen worden. Keer op keer. Zo heeft afval het eeuwige leven en besparen we de grondstoffen die de aarde ons geeft.
Sorteerinstallatie

Afvalverwerking & afvalrecycling voor bedrijven

In het bedrijfsleven komen allerlei afvalsoorten vrij. Denk aan papier, koffieprut en glas. PreZero heeft voor elke afvalsoort een oplossing. Door uw afvalstromen gescheiden in te zamelen, wordt het hergebruikt als grondstof voor nieuwe producten. Grondstoffen die vaak worden gerecycled zijn: papier recycling bedrijven, kunststof recycling bedrijven en plastic recycling bedrijven. Een andere manier om grondstoffen te sparen is hergebruik. Bij hergebruik wordt een product in zijn geheel opnieuw gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan alle producten die tweedehands worden aangeboden.

Het sluiten van kringlopen

Als afvalverwerking bedrijf en recyling bedrijf doen we er alles aan om zoveel mogelijk kringlopen te sluiten. Met een duidelijk doel: het behoud van grondstoffen en de vermindering van de hoeveelheid afval die niet kan worden gerecycled. In een gesloten kringloop worden grondstoffen steeds opnieuw hergebruik, keer op keer. Hiervoor moeten alle schakels binnen de kringloop meewerken. Van producent naar consument. En van afvalverwerking en afvalrecycling weer terug naar de producent.

Zo werkt de afvalrecycling voor verschillende soorten afval
  1. Het afval wordt in een aparte container ingezameld. Deze container wordt door PreZero opgehaald. Het afval wordt verzameld op een verzamellocatie in de regio.
  2. PreZero brengt het afval naar de sorteerinstallatie. Daar wordt het afval gescheiden per bijvoorbeeld papiersoort. In het geval van plastic kunnen installaties grote stukken vervuiling nog uit het afval halen.
  3. Het afval wordt per soort in balen geperst en klaargezet voor transport.
  4. Een afvalverwerkingsbedrijf verwerkt het gesorteerde afval tot een nieuw materiaal. Een laboratorium controleert de kwaliteit zodat het nieuwe materiaal weer gebruikt kan worden als grondstof voor nieuwe producten.

Hoogwaardige verwerking van uw afval

PreZero wagen

Dit kan PreZero voor u betekenen

Wij verwerken ons afval op een manier die zoveel mogelijk grondstoffen veiligstelt. En om dat te bereiken hebben we alle hulp nodig. Zo inspireren we mensen om afval goed in te zamelen. En we adviseren bedrijven over hergebruik, recycling en het tegengaan van verspilling. PreZero is uw partner in:

  • Gescheiden afvalverwerking van vele verschillende afvalstromen;
  • Maximale afvalrecycling en dus meer hergebruik = behoud van grondstoffen;
  • Compleet afvalbeheer: van restafval tot gevaarlijk, chemisch of ziekenhuisafval;
  • Het in co-creatie met partners zorgen voor de stap van afval naar nieuwe producten.

Dit maken wij van uw afval

PreZero Energy

Wat gebeurt er met afval dat niet kan worden verwerkt tot nieuwe grondstof?

Helaas kunnen niet alle materialen volledig worden teruggewonnen en gerecycled tot nieuwe producten of middelen. Afval dat niet geschikt is voor recycling zetten wij om in duurzame energie. Dit doen we door thermische verwerking in de afvalenergiecentrale Energy in Roosendaal. Deze hoogrendementscentrale wekt ongeveer 270.000 MWh aan elektriciteit op. Dit is genoeg om te voorzien in de energiebehoefte van 70.000 huishoudens. De opgewekte elektriciteit wordt direct aan het net geleverd.

Onze experts staan voor u klaar