Vakantieperiode

Vanwege drukte reageren wij momenteel minder snel per telefoon en e-mail dan u van ons gewend bent. Excuses voor het ongemak. Wist u dat u via www.mijnprezero.nl ook zelf uw afvalzaken kunt regelen?

papier bij papierafval weggooien

Afval scheiden voor bedrijven

Een bedrijf is zelf verantwoordelijk voor de inzameling van het afval dat vrijkomt in het bedrijf. Voor sommige afvalstromen is afval scheiden verplicht. Dit hangt af van de grootte van uw locatie en uw wekelijkse hoeveelheid afval. Heeft u bijvoorbeeld een heel klein bedrijf, dan is er beperkt ruimte voor afvalcontainers. Daarom verschilt de afvalscheiding per bedrijf.
papier bij papierafval weggooien

Afvalscheiding bedrijven

Bij PreZero vindt afvalscheiding plaats bij de bron. Dit doen we omdat de kwaliteit van de ingezamelde materialen een stuk hoger blijft. Wanneer bijvoorbeeld papier vervuilt raakt door gft-afval, gaat de waarde van het papier verloren. Schone stromen raken vervuild met andere grondstoffen waardoor het niet meer te scheiden valt. In het geval van plastic afval scheiden zijn er wel mogelijkheden om door middel van technologie de verschillende plastic materialen nog van elkaar te scheiden. Zo kan een trommelzeef de grote stukken vervuiling uit het plastic halen. Infraroodscanners, magneten en windshifters sorteren automatisch verschillende soorten plastic verpakkingen.

Bij nascheiding komt al het afval in de restafvalbak terecht wat vervolgens in een fabriek door een machine wordt gescheiden. Voornamelijk plastic verpakkingen worden bij nascheiding uit het restafval gehaald. Papier en karton, gft en textiel gaan verloren bij nascheiding.

Nederland circulair in 2050

Door afval te scheiden kunnen deze grondstoffen opnieuw worden gebruikt. Er zijn wereldwijd steeds minder grondstoffen beschikbaar om producten te maken. In het Rijksbrede programma Circulaire Economie is een 100% circulair Nederland in 2050 het streven. In een circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. De verbranding van recyclebare materialen moet voorkomen worden. Zowel financieel als juridisch wordt recycling en hergebruik van materialen extra gestimuleerd.

Voordelen van afvalscheiding bedrijven

Afvalwijzer voor bedrijven

In de volgende gevallen moet bedrijfsafval apart worden ingezameld:

  • Eenmalige grote hoeveelheid van een afvalstroom. Bijvoorbeeld bij een verbouwing, een overname of wanneer u uw assortiment vervangt.
  • Gevaarlijk afval. Gevaarlijk afval is afval dat schadelijk is voor mens, dier of milieu. Bij PreZero bieden we een veilige verwerking van u gevaarlijk afval. In de Eural staat welke afvalstoffen gevaarlijk zijn.
  • Specifieke afvalstromen. Denk bijvoorbeeld aan batterijen en elektronische apparaten. Dit bedrijfsafval moet u altijd scheiden, of u daar nu veel of weinig van heeft. Ook maakt het niet uit hoe vaak u het afval heeft.

Zelf aan de slag met afval scheiden

Onze experts staan voor u klaar