Riool wagen

Rioolbeheer

We maken allemaal gebruik van het riool. En we vinden het dan heel vanzelfsprekend dat alles werkt. Tot er een keer iets misgaat, wat misschien wel voorkomen had kunnen worden. Wij zorgen ervoor dat u het een stap voor bent met onze totaaloplossing voor integraal rioolbeheer.
Rioolbeheer, onze totaaloplossing

Onze vakmensen hebben de kennis en het materieel om uw riool 24/7 de aandacht te geven die het verdient. Dat is vakmanschap waarvan u op aan kunt. U kunt erop vertrouwen dat alles gewoon blijft functioneren zoals het moet. En krijgt de garantie dat wat voor u onzichtbaar is, er altijd goed uitziet. Met onze totaaloplossing ontzorgen we je in het volledige rioolbeheer, van inspectie tot onderhoud en van data-analyses tot voorlichting.
 

1. Reiniging, inspectie en advies

2. Beheer en onderhoud

3. Duurzame dienstverlening

4. Data en inzicht

5. Communicatie en voorlichting

 

We verzorgen rioolreiniging en inspecties van rioolstelsels voor overheden en organisaties door heel Nederland. We brengen het riool digitaal in kaart met moderne technieken, zoals foto- en videocamera’s, lasers, radardetectie en drones. Zo krijgen we een nauwkeurig beeld van de kwaliteit van het riool en hoe deze zich ontwikkelt. Deze inspectie vertalen we naar een duidelijke rapportage, inclusief advies op maat om eventuele toekomstige problemen te voorkomen.

Onze vakmensen hebben de kennis en de kunde om u te ontzorgen in het volledige rioolbeheer. Van onderzoek en advies, tot inspectie, reiniging, renovatie en databeheer. Met integraal rioolbeheer brengen we het risicoprofiel van elk rioolstelsel in kaart. Zo ontstaat een nauwkeurig beeld van de staat van het riool én volledig inzicht in de beheeropties, de essentiële schakel in modern assetmanagement. Zo kunnen we gericht beheren en onderhouden, met meer overzicht en grip op budgetten als gevolg.

Alles wat we doen, doen we zo duurzaam mogelijk. We maken gebruik van de meest duurzame voertuigen, die ofwel elektrisch rijden, ofwel beschikken over een Euro 6 motor. We rijden zoveel mogelijk op biodiesel. We hanteren het “Route 42” rijstijlanalyse systeem en voeren een duurzaam bandenbeleid. Op die manier brengen we onze CO2-uitstoot sterk terug en houden we onze eigen ecologische footprint zo klein mogelijk. Niet voor niets staan we op trede 4 van de CO2-prestatieladder.

Met onze data-analyses profiteert u van maximale inzicht in de kwaliteit van uw riool. Deze is direct online inzichtelijk. We beschikken over innovatieve software, tools en GIS-applicaties om te onderzoeken welke factoren de kwaliteit van uw rioolstelsel beïnvloeden. Bovendien kunnen we nauwkeurig voorspellen hoe de kwaliteit zich de komende jaren zal ontwikkelen, op basis van slimme algoritmes. Zo kunnen we weloverwogen en risico gestuurde beslissingen nemen rondom het rioolbeheer.

We voorzien u van handige communicatietoolkits op maat. Deze bevatten alle noodzakelijke communicatiemiddelen, die u kunt gebruiken om alle stakeholders tijdig van de juiste informatie te voorzien, als wij met het riool aan de slag gaan. We brengen in kaart wat de gevolgen zijn voor de woon- en leefomgeving en welke maatregelen er getroffen moeten worden. Bovendien geven we voorlichting in wat er wel en niet in het riool mag. Zo gebruikt iedereen het riool waarvoor het bedoeld is en houden we met elkaar de kwaliteit van het riool zo hoog mogelijk.

Onze experts staan voor u klaar