Riool afbeelding

Rioolbeheer

We maken allemaal gebruik van het riool. En we vinden het dan heel vanzelfsprekend dat alles werkt. Tot er een keer iets misgaat, wat misschien wel voorkomen had kunnen worden. Wij zorgen ervoor dat u het een stap voor bent met onze totaaloplossing voor integraal rioolbeheer.
Rioolbeheer, onze totaaloplossing

Vakmanschap waar je van op aan kunt

Onze vakmensen hebben de kennis en het materieel om uw riool 24/7 de aandacht te geven die het verdient. U kunt erop vertrouwen dat uw rioolstelsel op deskundige wijze wordt gereinigd en u krijgt maximaal inzicht in en advies over de staat en toestandsaspecten van uw stelsel. Een solide basis voor langetermijnplanning en optimaal budgetbeheer.

Onze totaaloplossingvoor optimaal rioolbeheer:
1. Reiniging, inspectie en advies
2. Beheer en onderhoud
3. Duurzame dienstverlening
4. Data en inzicht
5. Communicatie en voorlichting

 

 

1. Reiniging, inspectie en advies

Goed rioolbeheer begint met reiniging, inspectie en advies. Want als we gericht en risico gestuurd willen beheren, moeten we eerst weten wat de huidige staat van het riool is. Deze brengen we digitaal in kaart en vertalen we naar een persoonlijk advies.

Reiniging
Ieder rioolstelsel vraagt om specialistische reiniging. Daarom zetten we de beste vakmensen voor u in en werken we met eersteklas materieel. Zoals hogedrukwagens, vacuümwagens, recycle combi-wagens en inspectievoertuigen. Dit is wat we  voor u kunnen betekenen: reiniging en inspectie van rioolstelsels, rioolgemalen, bergbezinkbassins, rioolpersleidingen en van kolken en lijngoten. Speciale reiniging (ice piggen/industriële reiniging), reiniging van tunnels en duikers en reiniging van speciale objecten.

 

Inspectie
In de rioolzorg is assetmanagement (optimaal budgetbeheer) sterk in opkomst. Kosten en aan te wenden budgetten voor rioolonderhoud worden voor de lange termijn inzichtelijk gemaakt en ingeschaald. Daarvoor is het eerst belangrijk de huidige kwaliteit van uw rioolstelsel in kaart te brengen. Daar ontzorgen we u in met moderne technieken, zoals foto- en videocamera’s, lasers, radardetectie en drones. Deze digitale inspecties vertalen we naar duidelijke rapportages.

 

Advies
U krijgt optimaal inzicht in de staat van uw rioolstelsel en een beheeradvies waarmee u toekomstige problemen voorkomt en langjarig grip houdt op de ondergrondse situatie. Dit advies leggen we vast in een inspectierapport met een classificatie van de toestandsaspecten, de definitieve eindbeoordeling en de eventueel te nemen maatregelen.

 

Riool beeld

2. Beheer en onderhoud

Kiest u voor PreZero Rioolbeheer dan kiest u voor optimale ontzorging. Van grondig onderzoek en advies tot specialistische reiniging, nauwkeurige inspectie, databeheer én communicatie en voorlichting. Onze vakmensen staan voor u klaar.

Als toonaangevend rioolbedrijf verzorgen wij het integrale rioleringsbeheer voor diverse gemeenten, bedrijven en organisaties door heel het land. Dit doen wij met ruim tachtig professionele, goed opgeleide collega’s, verspreid over drie centrale vestigingen in Nederland. Wij reinigen en brengen uw rioolstelsel nauwkeurig in kaart. Zo kunt u gericht beheren en onderhouden en houdt u overzicht en grip op budgetten.

 

PreZero riool

3. Duurzame dienstverlening

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) doen we er niet zomaar even bij. Deze thema’s zijn sterk verankerd in ons DNA en een integraal onderdeel van onze totale bedrijfsvoering. Alles wat we doen, doen we zo duurzaam mogelijk. Dat kan klein door ons afval te scheiden en onze facturen digitaal te versturen, maar ook groot door onze CO2-uitstoot sterk terug te dringen met behulp van duurzame voertuigen.

CO2-prestatieladder
Wij werken actief aan het verkleinen van onze CO2-uitstoot. Sinds 2016 hebben we CO2-prestatieladder trede 4. Een mooi resultaat van onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid. Zoals het gebruik van groene stroom. Maar ook onze Eco toiletten, waarmee we zeventig tot negentig procent schoon drinkwater besparen. Met deze certificering zijn onze prestaties aantoonbaar geborgd.

CO2-uitstoot verminderen
Wij zitten volop in de transitie naar schone reinigingsvoertuigen met Euro-6 motoren en elektrische inspectievoertuigen, ook rijden wij zoveel mogelijk op HVO 100 diesel brandstof. Wij bieden trainingen aan onze medewerkers om hen bewust te maken van de CO2-footprint die zij achterlaten. Ons doel is om meer inzicht te krijgen in hoe we bij kunnen dragen aan het verkleinen van onze footprint. Dat heeft al geleid tot een reductie van tien procent op het brandstofgebruik. Mede dankzij ons slimme rijstijlanalysesysteem ‘Route 42’, waarmee onze chauffeurs inzicht krijgen in hun rijstijl en hoe ze die kunnen verbeteren.

Alle kleine beetjes helpen
We zijn in het bezit van het certificaat ‘Duurzaam op de weg’. Dit certificaat toont aan dat we een duurzaam bandenbeleid hebben. Wij hechten veel waarde aan hergebruik van banden en werken al enkele jaren met hergebruikte (vernieuwde) banden. Hiervoor zijn minder grondstoffen en energie nodig. In combinatie met goed onderhoud van de vloot wordt de bandenslijtage, het brandstofverbruik en hiermee de CO2-uitstoot sterk teruggedrongen. Met deze maatregelen zorgen wij voor een gegarandeerde reductie van vijftien procent ten opzichte van de oude CO2-uitstoot van onze totale dienstverlening

Riool werkzaamheden data

4. Data en inzicht

Een modern rioolbeheerprogramma is tegenwoordig de leidraad voor integraal, risico gestuurd rioolbeheer. Het is de basis voor de integrale meerjaren- en budgetplanning  van de ondergrondse ruimte.

Beheerprogramma en GIS-applicaties
Met innovatieve algoritmes brengt uw beheerprogramma de degradatie van uw rioolstelsel in beeld. U analyseert de mate waarin de kwaliteit van uw stelsel zich ontwikkelt op een groot aantal factoren. Zo onderzoekt u hoe de kwaliteit wordt beïnvloed door bijvoorbeeld het type afvalwater, het leidingmateriaal, de diameter, de leeftijd, de verkeersintensiteit en meer.

Wij beschikken over softwaretools en GIS-applicaties die aansluiten op uw beheerprogramma. Reiniging- en inspectiewerkzaamheden zijn direct online inzichtelijk, dit biedt u de mogelijkheid om realtime bij te sturen en zo uw rioolstelsel op efficiënte wijze te controleren en te beheren. Zo zijn we samen sterk op alle niveaus: strategisch, tactisch en operationeel.

 

Riool beeld

5. Communicatie en voorlichting

Gaan wij met het riool aan de slag? Dan is het belangrijk dat alle stakeholders op tijd worden geïnformeerd. Daarom ontvangt u van ons handige communicatietoolkits met alle noodzakelijke communicatiemiddelen. Hierin staat duidelijk omschreven wat de gevolgen zijn voor de woon- en leefomgeving én welke maatregelen getroffen moeten worden. Ook geven we voorlichting in wat wel en niet in het riool mag. Zo gebruikt iedereen het riool waarvoor het bedoeld is en houden we met elkaar de kwaliteit van het riool zo hoog mogelijk.