Telefonische bereikbaarheid

Let op, onze telefonische bereikbaarheid is gewijzigd, wij zijn telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 07:30 tot 17:00 uur. Wist u dat u 24 uur per dag gebruik kunt maken van de Mijn PreZero portal. Ga hiervoor naar mijnprezero.nl.

Bijna acht op de tien Nederlandse werknemers zijn zich door klimaatcrisis sterk bewust van belang afvalscheiding

Driekwart vindt desondanks dat werkgever meer kan doen op gebied van duurzaamheid

Afvalscheiden op het werk

11 oktober 2023

Nederlandse werknemers zijn zich steeds sterker bewust van het belang van duurzaamheid en afvalscheiding op het werk. Zo zeggen maar liefst negen op de tien medewerkers het belangrijker dan ooit te vinden dat schaarse grondstoffen worden hergebruikt. Dit bewustzijn is in de afgelopen drie jaar sterk gegroeid onder invloed van de klimaatcrisis. Zo zeggen bijna acht op de tien werkende Nederlanders dat het scheiden van afval cruciaal is om de samenleving te verduurzamen. Desalniettemin benadrukt ruim driekwart dat hun werkgever meer kan doen op het gebied van duurzaamheid. Dit en meer blijkt uit de Afvalbarometer van PreZero die vandaag is gepubliceerd. 

Medewerkers zijn op het eerste gezicht best positief over hun organisatie als het gaat om duurzaamheid. Zo zeggen twee op de drie Nederlanders (18+) die in loondienst werken dat hun werkgever duurzame doelstellingen heeft en bij ruim driekwart biedt het bedrijf mogelijkheden voor afvalscheiding. Toch is er ook veel voor verbetering vatbaar, zo blijkt uit het onderzoek. Zo benadrukken bijna acht op de tien werknemers dat hun organisatie veel meer kan doen en krijgen organisaties een gemiddeld rapportcijfer van slechts een 6,2 voor hun prestaties op het gebied duurzaamheid.

Slechts één op vier werknemers bekend met milieu-impact bedrijfsafval

Kijkend naar het eigen gedrag zijn veel werknemers (64 procent) er goed van op de hoogte hoe zij bedrijfsafval binnen hun organisatie moeten scheiden en/of weten zij om welke afvalstromen het dan gaat (52 procent). Hoewel bijna zeven op de tien medewerkers het belangrijk vinden dat afval op het werk gescheiden wordt, is dit percentage lager dan drie jaar geleden toen 83 procent dit belangrijk vond. Ook geeft slechts een kwart aan te weten wat de milieu-impact is van het eigen bedrijfsafval en heeft één op de vijf medewerkers goed zicht op wat er met het ingezamelde afval gebeurt nadat het is opgehaald. Van de afvalstromen die aanwezig zijn binnen bedrijven worden papier en karton (86 procent) het vaakst gescheiden, gevolgd door hout, metaal en vertrouwelijke documenten (allen 72 procent). Hoewel sprake is van een lichte verbetering ten opzichte van 2020 - toen hetzelfde onderzoek ook door PreZero werd uitgevoerd - worden plastic verpakkingen en drinkpakken slechts door zes op tien organisaties gescheiden; koffiedik wordt het minst vaak gescheiden (26 procent).

Voorwaarden voor een goede afvalscheiding

Als Nederlandse werknemers wordt gevraagd hoe zij door hun werkgever het beste kunnen worden ondersteund om afval op de juiste manier te scheiden, verwacht een duidelijke meerderheid dat het plaatsen van afvalscheidingsbakken uitkomst biedt (83 procent). Zeven op de tien medewerkers vinden daarnaast dat leidinggevenden een voortrekkersrol kunnen vervullen. Ook kunnen losse prullenbakken plaatsmaken voor afvalpantry’s en afvalstations en kan het opstellen van heldere richtlijnen met het oog op een goede scheiding van bedrijfsafval duidelijkheid bieden.

Hoewel het positief is dat werknemers zich bewust zijn van het belang van duurzaamheid en afvalscheiding, ziet PreZero in de resultaten van deze Afvalbarometer de aandacht voor de concrete invulling hiervan wel enigzins verslappen. Hier ligt ook een belangrijke verantwoordelijkheid voor werkgevers, zowel in het faciliteren als informeren van werknemers. “Om deze reden helpen we bedrijven anders naar hun afval te kijken; waar anderen afval zien, zien wij grondstoffen voor nieuwe producten. Door samen in te zetten op hergebruik en recycling werken we aan een samenleving die steeds minder grondstoffen nodig heeft”, vertelt Anthonita van Egmond, Manager Marketing, Communicatie en Public Affairs van PreZero Nederland. “Het is niet meer van deze tijd om niet actief met afval scheiden bezig te zijn. Daarom kijken we naar mogelijkheden om bedrijven te stimuleren een extra stap te zetten. Dit kan vaak al met een relatief kleine aanpassing. Zo worden plastic verpakkingen en drinkpakken nu slechts door zes op tien bedrijven gescheiden. PD-afval vertegenwoordigt een grote afvalstroom, dus hiermee is een behoorlijke impact te maken. Daarnaast kunnen bedrijven vanuit nieuwe wet- en regelgeving plastic en drinkkartons nu gratis in laten zamelen. Als bedrijven zich sterker bewust worden van de positieve milieu-impact die ze kunnen maken door het scheiden van meer afvalstromen, zou dat een sterke motivatie kunnen zijn om hier gezamenlijk echt werk van te maken.”

Meest recente artikelen