Vakantieperiode

Vanwege drukte reageren wij momenteel minder snel per telefoon en e-mail dan u van ons gewend bent. Excuses voor het ongemak. Wist u dat u via www.mijnprezero.nl ook zelf uw afvalzaken kunt regelen?

Samen met Wageningen University & Research op weg naar een duurzaam morgen

Samen met WUR

9 maart 2022

Eind 2021 hebben Wageningen University & Research (WUR), PreZero en Witteveen+Bos een partnerschap overeenkomst gesloten voor het Material Flow Management (MFM) van WUR voor een periode van 10 jaar. Het contract is een nieuwe stap van WUR op weg naar een volledig circulaire bedrijfsvoering. Het kenmerkt zich door een nieuwe kijk op grondstoffen en afvalmanagement. Annet de Haas, Hoofd Location Facilities bij WUR: “We zijn trots dat we in PreZero en Witteveen+Bos partners hebben gevonden waarmee we samen onze circulariteitsambities in de komende jaren kunnen gaan realiseren. We gaan samen voor het verminderen van grondstoffen en producten én goed afvalmanagement.”

WUR streeft naar een halvering van het gebruik van grondstoffen voor 2030. Dit kan op verschillende manieren; door minder producten te gebruiken, door producten slimmer te gebruiken en door langer (her-)gebruik van producten en hun componenten binnen WUR of elders. Toen een aantal contracten voor afvalinzameling en verwerking afliep, ging WUR op zoek naar intensievere vormen van samenwerking. PreZero, samen met ingenieurs- en adviesbureau Witteveen+Bos, kwam in het traject naar voren als de beste partner om invulling te geven aan het Material Flow Management binnen WUR.

Afval voorkomen

Arthur Haag, Sectormanager Zorg en Onderwijs bij PreZero vertelt: “De insteek van deze samenwerking is in mijn ogen de toekomst. WUR heeft gekozen voor een contract waarin we als partners de ruimte én de verantwoordelijkheid krijgen om in de hele gebruikscyclus te werken aan minder grondstoffengebruik. Wij helpen WUR dan ook met het voorkomen van het ontstaan van afval in plaats van op zoek te gaan naar zoveel mogelijk afvalstromen. Dat is een andere insteek, maar dit is wel echt waar we naartoe moeten met z’n allen. We moeten er samen voor zorgen dat we de aarde minder uitputten. De doelstelling is 50% reductie van verbranding en laagwaardige recycling van afvalstoffen. Door het aanpassen van de inkoop- en bedrijfsprocessen, neemt ook de hoeveelheid afval af en worden de kosten voor afval lager. Zo komt er steeds meer geld vrij voor innovatie en nieuwe oplossingen.”

Beginnen aan de voorkant

“PreZero richt zich binnen dit contract op de ‘achterkant’ van het proces, hergebruik en recycling. Maar voor maximaal resultaat moet je aan de voorkant beginnen met zorgen dat je minder grondstoffen gebruikt”, legt Haag uit. Om dat goed te organiseren, ging PreZero op zoek naar een partner en die vonden ze in Witteveen+Bos. Zij gaan de totale grondstofketen, van inkoop tot afval, analyseren en vastleggen met een digitaal MFM-model. En adviseren over verbetervoorstellen. Rob Dijcker, Senior Adviseur Circulair Solutions bij Witteveen+Bos: “Wij hebben een aparte business unit voor circulaire en biobased oplossingen en een eigen vestiging op de WUR-campus. Hierdoor zijn wij in staat om nieuwe kennis én ervaringen uit de praktijk samen te brengen. De langdurige samenwerking en integrale aanpak biedt de ruimte om te innoveren en te komen tot systeemveranderingen die nodig zijn om de circulaire doelen te bereiken.”

Op weg naar succes

Haag heeft hoge verwachtingen van de samenwerking. “Wij zijn trots dat we hier als expert een bijdrage aan mogen leveren. Samen hebben we veel kennis en ervaring. WUR is al bezig met allerlei innovatieve projecten en oplossingen om grondstoffen te vervangen. Bij Witteveen+Bos ligt veel kennis over de processen aan de voorkant, bij ons over het proces aan de achterkant. Met z’n drieën gaan we ervoor zorgen dat dit een succes wordt.”

Laatste artikelen