Vakantieperiode

Vanwege drukte reageren wij momenteel minder snel per telefoon en e-mail dan u van ons gewend bent. Excuses voor het ongemak. Wist u dat u via www.mijnprezero.nl ook zelf uw afvalzaken kunt regelen?

Nu ook gezamenlijke inzameling van restafval in Den Haag en Delft

 

Green Collective Den Haag

9 februari 2022

Vanaf 7 februari 2022 halen PreZero en Renewi gezamenlijk het restafval bij bedrijven in de binnenstad van Den Haag en Delft op. Er wordt niet langer met aparte inzamelwagens langs hun eigen klanten gereden, maar er wordt één gezamenlijke wagen ingezet waardoor het restafval via één route wordt ingezameld. Hiermee daalt het aantal ritten van inzamelwagens in het centrum. Dit zorgt voor een vermindering van uitstoot van CO2 en komt de veiligheid ten goede.

In totaal zijn er inmiddels acht gemeenten waar ‘Green Collective’ van start is gegaan met als centrale doel een significante bijdrage te leveren aan het terugdringen van de binnenstedelijke CO2-uitstoot. Green Collective - het duurzame initiatief van PreZero en Renewi - heeft tot doel in 2023 minstens dertig gemeenten te ondersteunen in de duurzame inzameling van bedrijfsafval. Zo wordt er van iedere 100 vermeden kilometers ruim 160 kilogram aan CO2 bespaard.

Het initiatief komt voort uit de Green Deal Zero Emission Stadslogistiek (GD-ZES) waarbij Den Haag en Delft zijn aangesloten. Het doel van GD-ZES is de uitstoot van CO2, NOx en fijnstof als gevolg van het stadverkeer te verminderen tot 0%.

Green Collective is al eerder succesvol geïntroduceerd in Venlo, Gouda, Bergen op Zoom, Roosendaal, Amsterdam en Rotterdam.  

Iwan te Winkel, directeur Collection & Operations bij PreZero is positief over de ontwikkelingen op het gebied van duurzame inzameling de komende jaren: “Vanaf 2025 moeten de eerste dertig grote steden emissievrije zones hebben. Dat past goed bij onze eigen duurzame ambities. Daarom kijken we inmiddels op een nieuwe manier naar de inzameling van afval. Green Collective is een prachtig voorbeeld van hoe we samen duurzame stappen zetten. Inmiddels doen we dit in 8 gemeenten en dat worden er snel meer. Daar ben ik echt trots op.”

“Wij zijn blij dat we op deze manier in steeds meer gemeentes steeds duurzamer kunnen inzamelen”, vertelt Marc den Hartog, Managing Director Commercial Waste bij Renewi. “Met Green Collective laten we zien dat dat mogelijk is. Hiermee voorkomen we onnodige vervoerskilometers. Dat bespaart tonnen aan CO2-uitstoot, zorgt voor schonere lucht en door minder verkeersdrukte in de gemeentes zorgt het voor veiligere wegen.  Kortom, een initiatief waarbij er alleen maar winnaars zijn.”

In 2021 is er volgens berekening 127.521 km minder gereden wat een vermindering van 196.139 kg CO2 oplevert. Deze aantallen zullen alleen maar toenemen doordat steeds meer gemeentes zich aansluiten bij dit initiatief.  In 2022 zullen we naar verwachting 260,143 km minder rijden wat 400.124 kg CO2 bespaart.

Iedere klant behoudt het contract en contact met zijn eigen afvalinzamelaar. Alleen datum en tijd van ophalen zou kunnen wijzigingen door de nieuwe routes. Het grote en duurzame verschil vergeleken met de oude situatie is dat het afval wordt ingezameld door de inzamelwagen van Green Collective.

Green Deal Zero Emission Stadslogistiek

Om CO2-uitstoot te verminderen, komt er in Den Haag en Delft, net als in 30 tot 40 andere grotere gemeenten, een Zero Emissie Zone voor stadslogistiek (ZES-zone) in 2025. De afvalbranche valt ook onder die stadslogistiek.
Als deelnemende partij aan de Green Deal ZES willen Renewi en PreZero dat tegen 2023 de stadskernen in minstens 30 gemeenten emissievrij bevoorraad worden. Door de oprichting van Green Collective nemen zij het voortouw in het bereiken van de doelen van Green Deal ZES. Zo kunnen zij de inzamelactiviteiten samen veel efficiënter, duurzamer én veiliger uitvoeren. Want door samen slim in te zamelen, werken zij aan een bereikbare en veilige stad en dragen ze bij aan een schonere lucht. Meer informatie over Green Collective is te vinden op: www.green-collective.nl

Verwante artikelen