Vakantieperiode

Vanwege drukte reageren wij momenteel minder snel per telefoon en e-mail dan u van ons gewend bent. Excuses voor het ongemak. Wist u dat u via www.mijnprezero.nl ook zelf uw afvalzaken kunt regelen?

TU Delft en PreZero werken samen richting zero waste

Circulaire campus TU Delft

1 december 2023

TU Delft en PreZero gaan voor een langere periode samenwerken. Vanaf 1 december 2023 gaat PreZero het afvalmanagement van TU Delft verzorgen. In de samenwerking ligt de focus op het verminderen van de CO2-footprint, het verminderen van verspilling en een gezonde campus.
Circulaire campus met zero waste

In een circulaire campus wordt verspilling voorkomen en wordt afval weer ingezet als grondstof voor nieuwe producten. Naast inzamelaar en verwerker van het afval van TU Delft, heeft PreZero ook een belangrijke adviserende rol in deze samenwerking. Innovatie, waarde behoud van grondstoffen en hergebruik zijn hierin het uitgangspunt. Daarnaast werken beide partijen toe naar een CO2-neutrale campus.

Optimale samenwerking

Marielle van Duinen, Manager Facility Management: “We hebben bij de TU Delft een stevige ambitie: een CO2-neutrale en circulaire campus in 2030. Een ambitie met aandacht voor biodiversiteit, ecologie en de maatschappij. Samen met PreZero gaan we op het gebied van afvalinzameling en -verwerking een positieve impact maken en bijdragen aan die ambitie. We kijken uit naar deze samenwerking en zien het als een duurzaam partnerschap. Alleen door een optimale samenwerking lukt het om de effectiviteit en de kwaliteit te verbeteren, en zo de duurzaamheidsambities van de TU Delft te realiseren. De TU Delft ziet hierin voor PreZero een belangrijke expertrol.

Arthur Haag, Sectormanager Zorg en Onderwijs bij PreZero vertelt: ‘We zijn erg blij met deze samenwerking. De duurzame ambitie van TU Delft, een circulaire campus en CO2-neutraal in 2030, sluit aan bij de ambities van PreZero. Uniek voordeel is dat we onze ervaringen bij onder andere Wageningen University & Research en Technische Universiteit Eindhoven ook kunnen inzetten voor de verduurzaming van TU Delft.’

Roadmap naar zero waste

Centraal in de samenwerking staat het zero waste programma onder regie van de projectleider zero waste van PreZero. De projectleider stelt op basis van een analyse van het vrijkomende afval een meerjarige roadmap op. Deze roadmap geeft een concrete invulling om samen stappen te zetten richting een duurzaam morgen.

Meest recente artikelen