Nieuw telefoonnummer

U kunt ons bereiken op ons nieuwe algemene nummer: 088 102 33 33

Shovel met bouw- en sloopafval (bsa)

Bouw- en sloopafval

Bouw- en sloopafval is afval dat vrijkomt bij bouw-, renovatie- en sloopwerkzaamheden. Het gaat om verschillende materialen die in dezelfde container kunnen. Denk aan puin, steen, hout, metalen, isolatiemateriaal, kunststof en gipsplaten.
shovel met bouw- en sloopafval (bsa)

Bouw- en sloopafval

De soorten afvalstromen die er zijn binnen bouw- en sloopafval zijn divers. Het is daarom belangrijk om grondstoffen door bronscheiding en (voor)sortering maximaal terug te winnen. Een hoge kwaliteit van aanlevering, is een hogere kwaliteit van terugwinning van grondstoffen.

Met onze regisseursrol in de keten en onze samenwerking met partners zorgen we voor mooie totaaloplossingen voor de bouwsector.

Marktontwikkelingen; wat verwachten we voor 2023?

Gemengd bouw- en sloopafval (BSA) verandert continu van samenstelling. Het bevat steeds meer verpakkingsafval en steeds minder puin en zeefzand. Dit komt doordat bouwmethoden regelmatig veranderen en de stromen op de bouwplaats steeds beter worden gesorteerd. Structureel zal gemengd BSA steeds meer restafval bevatten, waardoor het tarief richting restafval gaat groeien. Stromen als zeefzand en puin stijgen ook in prijs. Dit komt door de steeds hogere eisen aan zuiverheid voor hoogwaardig hergebruik.

Nieuwe sorteerinstallatie in Groningen

Dit jaar nog opent PreZero een hypermoderne sorteerinstallatie voor bouw- en sloopafval in Groningen. De oude sorteerinstallatie is inmiddels gesloopt en de bouw van de nieuwe installatie is in volle gang. Met de oplevering van de nieuwe installatie kunnen we vanaf volgend jaar nog grotere volumes bouw- en sloopafval verwerken. Natuurlijk met als doel om zoveel mogelijk afvalstromen om te zetten naar grondstoffen voor nieuwe producten. Ook onze eigen installatie GreenBlocks gaat gebruik maken van het geselecteerde hout. Hier zetten we afvalhout om in 100% circulaire palletklossen.

De nieuwe installatie is uitgerust met innovatieve scheidings- en sorteertechnieken die beter aansluiten bij de nieuwe samenstelling van BSA. Daardoor zijn we steeds minder afhankelijk van handmatige sortering, een welkome ontwikkeling in deze tijd van krapte op de arbeidsmarkt. Toch zal er altijd een deel handmatige sortering overblijven. De prijs hiervan is afhankelijk van de ontwikkelingen in de cao en op de arbeidsmarkt, waarover we nu nog geen duidelijk beeld voor 2023 hebben.

Benieuwd naar de verwachtingen per afvalstroom en andere marktontwikkelingen? We hebben ze op een rijtje gezet.

bouw en sloopafval, container

Onze inzamelingsmiddelen

Bouw- en sloopafval inzamelen

Door materialen aan de bron te scheiden, is optimale recycling mogelijk. Bied elke container met een bepaald soort materiaal en afval aan volgens de voorwaarden van PreZero. Dan gaat het recyclen sneller en makkelijker. Onze experts adviseren u graag over de juiste inzameling.

BSA kringloop

Het recyclen van BSA

Van bouwafval naar bouwstof

  1. Bouw- en sloopafval (BSA) komt vrij bij bouw- en sloopwerkzaamheden.
  2. PreZero haalt het op en brengt het naar een sorteerinstallatie.
  3. De sorteerinstallatie scheidt het afval in herbruikbare stromen door middel van verschillende technieken.
  4. Een metaalscheider haalt de metalen eruit.
  5. Het vrijgekomen zand valt in een opslag.
  6. Een windshifter scheidt het hout en puin.
  7. Een optische scheider zorgt ervoor dat het hout en puin opgeschoond worden.
  8. Een kwaliteitscontroleur haalt stoorstoffen er handmatig uit.
  9. Wat overblijft in de sorteerinstallatie is restmateriaal.

Meer weten over onze afvalstroom BSA?

Meer weten over onze diensten?