Welkom bij PreZero Nederland
Kies je locatie en taal Huidige locatie en taalopties
Nederland
Andere locaties & talen
Kies je locatie en taal Huidige locatie en taalopties
Nederland
Andere locaties & talen
Vakantieperiode

Vanwege drukte reageren wij momenteel minder snel per telefoon en e-mail dan u van ons gewend bent. Excuses voor het ongemak. Wist u dat u via www.mijnprezero.nl ook zelf uw afvalzaken kunt regelen?

Shovel met bouw- en sloopafval (bsa)

Bouw- en sloopafval

Bouw- en sloopafval is afval dat vrijkomt bij bouw-, renovatie- en sloopwerkzaamheden. Het gaat om verschillende materialen die in dezelfde container kunnen. Denk aan puin, steen, hout, metalen, isolatiemateriaal, kunststof en gipsplaten.
shovel met bouw- en sloopafval (bsa)

Bouw- en sloopafval

De soorten afvalstromen die er zijn binnen bouw- en sloopafval zijn divers. Het is daarom belangrijk om grondstoffen door bronscheiding en (voor)sortering maximaal terug te winnen. Een hoge kwaliteit van aanlevering, is een hogere kwaliteit van terugwinning van grondstoffen.

Met onze regisseursrol in de keten en onze samenwerking met partners zorgen we voor mooie totaaloplossingen voor de bouwsector.

bouw en sloopafval, container

Onze inzamelingsmiddelen

Bouw- en sloopafval inzamelen

Door materialen aan de bron te scheiden, is optimale recycling mogelijk. Bied elke container met een bepaald soort materiaal en afval aan volgens de voorwaarden van PreZero. Dan gaat het recyclen sneller en makkelijker. Onze experts adviseren u graag over de juiste inzameling.

BSA kringloop

Het recyclen van BSA

Van bouwafval naar bouwstof

  1. Bouw- en sloopafval (BSA) komt vrij bij bouw- en sloopwerkzaamheden.
  2. PreZero haalt het op en brengt het naar een sorteerinstallatie.
  3. De sorteerinstallatie scheidt het afval in herbruikbare stromen door middel van verschillende technieken.
  4. Een metaalscheider haalt de metalen eruit.
  5. Het vrijgekomen zand valt in een opslag.
  6. Een windshifter scheidt het hout en puin.
  7. Een optische scheider zorgt ervoor dat het hout en puin opgeschoond worden.
  8. Een kwaliteitscontroleur haalt stoorstoffen er handmatig uit.
  9. Wat overblijft in de sorteerinstallatie is restmateriaal.

Meer weten over onze afvalstroom BSA?

Meer weten over onze diensten?