Vakantieperiode

Vanwege drukte reageren wij momenteel minder snel per telefoon en e-mail dan u van ons gewend bent. Excuses voor het ongemak. Wist u dat u via www.mijnprezero.nl ook zelf uw afvalzaken kunt regelen?

gevaarlijk afval vaten

Gevaarlijk afval

Veilig en betrouwbaar laten verwerken

Gevaarlijk afval bevat stoffen die gevaarlijk kunnen zijn voor mens en milieu. Kies voor zekerheid door gevaarlijk afval veilig te verpakken, verzamelen en transporteren. Wij bieden u geschikte inzamelmiddelen per afvalsoort en weten precies welke gevaarlijke afvalstromen op welke wijze moeten worden ingezameld. 
gevaarlijk afval vaten

Veilig en betrouwbaar gevaarlijk afval inzamelen

 • Toetsing aan het landelijk afvalbeheerplan 3 (LAP3) en best available techniques: De indeling van gevaarlijk afval en de bijbehorende minimale verwerkingstechnieken zijn vastgelegd door de overheid. PreZero zorgt ervoor dat u hier geen omkijken naar heeft en wij altijd onze service hebben getoetst aan deze wettelijke richtlijnen. Doordat PreZero samenwerkt met meerdere verwerkers bent u bovendien verzekerd van een continuïteit in de afvoer van gevaarlijke afvalstromen.
 • Interne omgang gevaarlijk afval een veilig en efficiënte werkwijze: Met onze veiligheidsprocedures (van inzameling, tot transport en verwerking) creëren we een veilige werkomgeving voor werknemers die in aanraking komen met deze stoffen.
   
 • (on-site) recyclinginstallaties bij u op locatie: Door recyclinginstallaties bij u op locatie te plaatsen stimuleren we recycling en hergebruik en verkorten we transportafstanden.
gevaarlijk afval, inzamelmiddel

Voldoen aan wet- en regelgeving

Om u volledig te ontzorgen is onze service erop gericht dat we vooraf op basis van de informatie over het afval, het proces en de situatie bij u op de werkvloer t.a.v. verpakken, opslagcapaciteit, noodzakelijke afvoerfrequenties, de juiste keuze maken. Dat betekent dat we de gegevens toetsen aan de eural wetgeving, aan het Landelijkafvalplan3 (LAP) en aan de keuze van de eindverwerker en haar back-up. Daarna verwerken we deze gegevens tot een afvalstroomnummer, zodat wij veilig en correct voor u afvoeren en laten verwerken. Deze gegevens melden wij voor u aan de overheid, waardoor u als bedrijf verzekerd bent van een goedgekeurde melding en registratie.

Onze branchekennis helpt u vooruit

Recyclinginstallaties bij u op locatie

Door recyclinginstallaties bij u op locatie te plaatsen stimuleren we recycling en hergebruik en verkorten we transportafstanden. Wij staan open voor out-off-the-box maatwerk oplossingen voor gevaarlijk afvalstromen waarmee we samen een grote milieuwinst kunnen behalen.  

 • Zo hebben we een ontwateringsinstallatie ontwikkelt om tot 25% afvalreductie en transportbewegingen te komen.
 • Is er een mobiele spuitbus verwerkingsinstallatie ontwikkelt die bij fabrikanten op locatie worden geplaatst.
 • Stimuleren we hergebruik van verfstromen door de realisatie van een zuivering- en keuring installatie.
 • Kunnen we stortstromen ombuigen naar goedgekeurde alternatieven met een nuttige toepassing (R-status)
 • Bouwen we on-site waterzuivering systemen
 • Werken we aan een geschiktheid studie om oplosmiddelen on-site te destilleren 

Zo wordt uw gevaarlijk afval veilig verwerkt

PreZero werkt samen met meer dan honderd verschillende verwerkings- en recyclingbedrijven verspreidt door heel Nederland en Europa. Hierdoor heeft u gegarandeerd de best mogelijke oplossing voor uw gevaarlijk afval.  

Met de meeste locaties werken wij al jaren samen. Zij worden getoetst op basis van vergunning, installatietechniek, wet- en regelgeving en ethische verantwoorde werkomgeving. Ontstaan er betere alternatieven in de markt? Dan verkennen wij de mogelijkheden voor een nieuwe samenwerking.

Fujifilm afvalverwerking

Inzamelmiddelen: onze oplossingen op maat

Gevaarlijke afvalstoffen worden apart ingezameld in verband met de risico’s voor veiligheid en gezondheid. Daarnaast verplicht de wetgever om gevaarlijke afvalstromen gescheiden te houden en gescheiden af te geven. Voor elke afvalstroom zijn specifieke inzamelmiddelen beschikbaar die aan gezondheids- en veiligheidsregels voldoen. Van een ADR-tankwagen voor chemische stoffen, tot aan jerrycans voor bestrijdingsmiddelen. Wij bekijken uw situatie en denken met u mee. Afhankelijk van welke stromen er bij u vrijkomen, wat de hoeveelheid is en of het in de juiste verpakking zit om het gevaarlijk afval te kunnen vervoeren.

Meer over onze ambitie