Telefonische bereikbaarheid

Let op, onze telefonische bereikbaarheid is gewijzigd, wij zijn telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 07:30 tot 17:00 uur. Wist u dat u 24 uur per dag gebruik kunt maken van de Mijn PreZero portal. Ga hiervoor naar mijnprezero.nl.

Fujifilm over de diversiteit en complexiteit van hun eigen afvalstromen

Jos van Dommelen is hoofd facilitaire dienst bij Fujifilm. In zijn functie is hij onder andere verantwoordelijk voor het afvalbeleid van de organisatie. Al 32 jaar is hij in dienst bij Fujifilm en heeft de veranderingen op dit gebied meegemaakt. Samen met PreZero denkt hij na over de beste aanpak.
Fujifilm afvalverwerking

“Alles bij één partij, PreZero is onze partner voor alles wat met afvalstromen te maken heeft. Dat werkt efficiënt en prettig, omdat ze bekend zijn met onze organisatie en over elke vraag kunnen en willen meedenken. Ze ontzorgen ons en denken proactief met ons mee. Zes dagen in de week is er een medewerker van PreZero werkzaam op ons terrein en ze zijn als dat nodig is 24/7 bereikbaar voor bijzonderheden. Bij Fujifilm staat duurzaamheid hoog op de agenda.

Wat als het lukt

Een samenleving zonder afval

Wij zorgen dat er steeds meer wordt hergebruikt van wat we met z’n allen weggooien. Zo maken we de weg vrij voor een samenleving die minder grondstoffen nodig heeft. En meer circulair wordt. Wat PreZero voor jouw organisatie kan doen? Laten we praten.

Zet die stip op de horizon en maak een plan

We hebben diverse productieprocessen met eigen en soms unieke afvalstromen. In totaal hebben we 560 ingerichte afvalstromen, waarvan 95% valt onder chemie. Al deze stromen willen we natuurlijk op een goede wijze verwerken. Daarbij is ons standpunt minimaal ‘zero landfill’, maar waar het mogelijk is streven we naar hogere stappen op de ladder van Lansink. We willen daar zeker moeite voor doen, maar dat kan niet tegen elke prijs. In onze aanpak werken we projectmatig en bekijken we echt per situatie wat de best passende oplossing is.

Fujifilm Jos van Dommelen

Onze twee grootste afvalstromen zijn aluminium en zilverhoudend papier. Op het moment dat we starten met een nieuw productieproces of zelfs een nieuwe fabriek openen bedenken we vooraf, samen met PreZero, op welke wijze we willen omgaan met de afvalstromen.

We kijken niet alleen naar het productieproces. Ook op de werkvloer, zowel op kantoor als in de fabrieken, is er veel aandacht voor het scheiden van afval.

We hebben ‘afvalstations’ in onze organisatie waar medewerkers centraal hun afval, gescheiden, kunnen aanbieden. Waarom zou je thuis wel je afval kunnen scheiden en niet op je werkplek? Eerlijk is eerlijk, daar moesten medewerkers bij de start wel even aan wennen, toen we hun ‘individuele’ vuilnisbakjes weghaalden. Het is een proces van gewenning en van het loslaten van gemak. Maar het kan! Zet die stip op de horizon en bepaal dan de stappen die je moet nemen. Dat is echt de beste tip die ik kan geven, alleen dan kan je gericht beleid maken dat past bij je eigen visie.”

Stephanie Schuring PreZero
Stephanie Schuring-Grothues, Sector Manager Chemical & Pharma bij PreZero

“Fujifilm is een klant die het fantastisch doet. Ze zijn ambitieus en stellen zich open om samen met ons na te denken en te werken aan de best mogelijke oplossing. 

Fujifilm heeft diverse afvalstromen, vaak ook in grote hoeveelheden, die op een specifieke wijze moeten worden verwerkt. De omvang en de complexiteit zorgen ervoor dat we vanuit PreZero een compleet team inzetten om deze klant te ondersteunen. Dit team bestaat o.a. uit mijn binnendienst en de mannen die namens PreZero werkzaam zijn op de werkvloer van Fujifilm. Maar ook diverse collega’s van afdelingen zoals MRM, VC Special Waste en VCP zetten zich dagelijks in voor Fujifilm. Er is echt sprake van teamwork samen met de klant.

We weten elkaar te vinden en willen het samen laten slagen. Dat maakt het samenwerken met Fujifilm zo mooi. Ieder jaar kijken we  naar de huidige en nieuwe afvalstromen. Zo bekijken we per afvalstroom op welke wijze we de processen nog kunnen verbeteren. Daarbij hebben we zowel oog voor de kosten als het duurzaamheidsaspect.”

PreZero klantbezoek

Vergelijkbare artikelen