Vakantieperiode

Vanwege drukte reageren wij momenteel minder snel per telefoon en e-mail dan u van ons gewend bent. Excuses voor het ongemak. Wist u dat u via www.mijnprezero.nl ook zelf uw afvalzaken kunt regelen?

Restafval in hal

Restafval bedrijven

Ieder jaar gooien we 180 kilo afval per persoon in de container, maar 42 kilo is eigenlijk maar echt restafval. Restafval is al het afval dat niet meer te recyclen is.

 

PreZero Energy

Verwerking van uw restafval

Voor het milieu is het beste om afval zoveel mogelijk te scheiden. Wanneer iets niet meer te scheiden en/of te recyclen is, zorgen we alsnog voor een tweede leven van dat afval in de vorm van (duurzame) energie. Dit wordt gedaan in onze verbrandingsovens. Hierdoor ontstaat milieuwinst met energieterugwinning in plaats van dat er energie wordt gehaald uit fossiele brandstoffen. Dit zorgt voor duurzamer (her)gebruik van onze grondstoffen op de wereld.

We wekken jaarlijks 270.000 MWh elektriciteit op uit restafval in onze afvalenergiecentrale in Roosendaal. Daarmee voorzien we 70.000 Nederlandse huishoudens van energie.

inzameling restafval

Onze inzamelingsmiddelen

Inzameling van uw restafval

Door materialen aan de bron te scheiden, is optimale recycling mogelijk. Bied elke container met een bepaald soort materiaal en afval aan volgens de voorwaarden van PreZero. Dan gaat het recyclen sneller en makkelijker. Onze experts adviseren u graag over de juiste inzameling.

Kringloop restafval bedrijven, bedrijfsafval

Recycling van restafval wordt energie

Van restafval naar elektriciteit

  1. PreZero haalt restafval op bij bedrijven en brengt het naar een overslaglocatie.
  2. Er wordt gecheckt of er geen grote hoeveelheid recyclebaar materiaal in zit voordat het naar een afvalenergiecentrale gaat.
  3. Het afval wordt gestort in een afvalbunker. De bunkerkranen verdelen het over de verbrandingsovens.
  4. Tijdens het verbranden wordt water verhit. Zo ontstaat stoom.
  5. Stoom drijft een turbine aan die elektriciteit produceert. Tegelijkertijd worden de rookgassen gereinigd.
  6. De overgebleven restwarmte wordt ondertussen opgevangen. Deze warmte gebruiken we voor de verwarming van woonwijken, scholen en kassencomplexen.
  7. De stoom koelt daarna af tot water en dat brengen we terug in het proces (stap 3).
  8. De opgewekte elektriciteit gaat naar bedrijven en huishoudens.
  9. De vrijgekomen as wordt gereinigd en gebruikt als bouwstof, bijvoorbeeld voor funderingen.

Lees meer over restafval

Onze experts staan voor u klaar