Telefonische bereikbaarheid

Let op, onze telefonische bereikbaarheid is gewijzigd, wij zijn telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 07:30 tot 17:00 uur. Wist u dat u 24 uur per dag gebruik kunt maken van de Mijn PreZero portal. Ga hiervoor naar mijnprezero.nl.

De politie:“We zijn gedreven om een échte bijdrage aan de circulaire economie te leveren”

De politie heeft grote ambities. Samen met PreZero wil deze landelijke organisatie de transitie maken van afval naar grondstoffen. We gaan in gesprek met Tristan Ravestein, producten- en dienstenmanager bij de politie.
Politie paardenstal

“Je staat er wellicht niet bij stil, maar de politie is een grote en complexe organisatie, ook op het gebied van afvalstromen. We hebben te maken met stromen die vergelijkbaar zijn met een ‘regulier’ kantoor, maar ook met gevaarlijke stromen uit bijvoorbeeld de operatie. Een andere afvalstroom waar je wellicht niet direct aan denkt is de hoeveelheid paardenmest die we jaarlijks op de juiste manier willen verwerken. Ondanks de complexiteit willen we echt een belangrijke bijdrage leveren aan het globale duurzaamheidsvraagstuk. In mijn functie ben ik daar vooral op strategisch niveau mee bezig. We hebben de ambitie om de komende jaren het percentage restafval te reduceren tot 35% of minder. Dat is haalbaar, maar het vraagt ook veel van ons.

Samenwerking politie en PreZero

Met ongeveer 68.000 collega’s zijn we de grootste werkgever van Nederland. Als we onze ambities willen halen, moeten we iedereen daarin meekrijgen. In de zomer van 2021 hebben we samen met PreZero een brainstormsessie gehouden waarin we hebben nagedacht over de juiste aanpak. PreZero heeft ons voorbeelden laten zien van andere organisaties. In het komende jaar is onze uitdaging een aanpak te kiezen die écht bij ons past. Het intern vergroten van de bewustwording en het creëren van draagvlak is ons grootste speerpunt in 2022.  

Het vergroten van de bewustwording richt zich enerzijds op het gedragscomponent. Dus hoe zorg je er voor dat de collega’s de juiste afvalstroom in de juiste afvalbak deponeren. Anderzijds is het van belang dat aan de voorkant van iedere aanbesteding bewuste strategische keuzes worden gemaakt als het gaat om duurzaamheid en circulariteit.  
 
De samenwerking met PreZero zien wij echt als een partnership. We kunnen snel met PreZero schakelen en ze denken proactief met ons mee over de beste oplossing die echt bij ons past. Dit uit zich ook in de roadmap welke zij voor de aankomende drie jaar hebben opgesteld. Ze kijken verder dan de doelstelling en hanteren een integrale aanpak, zodat wij gezamenlijk de ambities kunnen behalen.

Yildiz Visser bij PreZero
Yildiz Visser, Sectormanager offices & indirect sales corporate accounts

“De samenwerking met de politie is gebaseerd op partnership. We hebben vertrouwen in elkaars expertise en zetten dit in om de doelstellingen te behalen. Wij zijn ervan overtuigd dat dit de manier is om onze ambities te realiseren. 

De grootste uitdaging is de gedragsverandering van alle medewerkers. Met behulp van een gezamenlijke brainstormsessie bepalen we welke communicatiemiddelen we inzetten om alle medewerkers te bereiken. In de tussentijd zitten wij niet stil. Voor de komende drie jaar is een roadmap gemaakt met interventies.  
 
En vanaf 2019 faciliteren we bronscheiding op alle kantoren door middel van bronscheidingsunits. We zetten hiervoor communicatiemiddelen in en is een projectleider zero waste 24 uur per week actief in de ondersteuning en begeleiding op de locaties. Ons projectteam, bestaande uit een contractmanager, projectleider en ikzelf monitoren elk kwartaal de behaalde resultaten en stellen als het nodig is bij door het doen van aanpassingen en het doorvoeren van de interventies in de roadmap.

In de komende jaren zetten we deze lijn voort, zodat we gezamenlijk de ambities van de politie kunnen behalen.“

Vergelijkbare artikelen