Telefonische bereikbaarheid

Let op, onze telefonische bereikbaarheid is gewijzigd, wij zijn telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 07:30 tot 17:00 uur. Wist u dat u 24 uur per dag gebruik kunt maken van de Mijn PreZero portal. Ga hiervoor naar mijnprezero.nl.

Start campagne 'Aan de bak'

Start campagne 'Aan de bak'

1 maart 2024

Inzamelaars van bedrijfsafval, aangesloten bij Vereniging Afvalbedrijven (VA) en Transport en Logistiek Nederland (TLN), starten op 1 maart de campagne ‘Aan de bak’. Nieuwe klanten krijgen een aanbod voor het scheiden van minstens twee afvalstromen. Het gaat dan bijvoorbeeld om restafval en minimaal één andere afvalstroom zoals gft, plastic of papier. De branche wil bedrijven zo stimuleren meer afval te scheiden. Van gescheiden afvalstromen worden grondstoffen voor nieuwe materialen en producten gemaakt. Dat is goed voor het milieu én de portemonnee. Ook PreZero doet hier graag aan mee.

Afval scheiden vinden we thuis heel gewoon. Lege flessen houden we apart en papier gooien we in de papierbak. Op het werk, de sportschool of bij de bioscoop doen we dat opeens niet. Dat is best gek toch? Net als thuis moeten ook bedrijven hun afval goed scheiden en niet alles bij het restafval gooien. Met de campagne ‘Doe alsof je thuis bent’ riepen de afvalbedrijven vorig jaar medewerkers van bedrijven op om ook op hun werk afval te scheiden. Met de vervolgcampagne ‘Aan de bak’ willen de afvalbedrijven nieuwe klanten die meer dan 240 liter bedrijfsafval aanleveren áltijd een contract aanbieden voor minimaal twee gescheiden afvalstromen.

Aan de bak

“Ons doel is dat , op kantoor, school, sportveld of winkel net zo gewoon wordt als thuis”, zegt Iwan te Winkel, voorzitter van de Afdeling Inzameling bij VA en directeur Collection & Operations bij PreZero, “We stimuleren dat afval beter wordt gescheiden, zodat we van deze schone afvalstromen weer grondstoffen voor nieuwe materialen en producten kunnen maken”.

Meer afval van kantoren en winkels recyclen

De kantoor-, winkel- en dienstensector (KWD) produceert jaarlijks ruim 5 miljoen ton afval. Momenteel wordt ongeveer de helft daarvan gerecycled. Zo’n 2 miljoen ton wordt als restafval ingezameld en verwerkt. De afvalbranche sluit zich aan bij de ambitie van de rijksoverheid om de hoeveelheid restafval uit de KWD-sector terug te brengen tot 1 miljoen ton per jaar. Afvalbedrijven kunnen dit afval recyclen en zo de overgang naar de circulaire economie versnellen.

“Thuis gebruiken we drie, vier en soms zelfs vijf containers om afval te scheiden. Op het werk staat er gemiddeld één afvalbak. Als een gemeente, school of bedrijf in de kantine of bij het koffieapparaat een extra bak zet voor organisch afval en een papierbak bij de printers, dan helpt dat al enorm,” aldus Te Winkel.  

Meest recente artikelen