Telefonische bereikbaarheid

Let op, onze telefonische bereikbaarheid is gewijzigd, wij zijn telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 07:30 tot 17:00 uur. Wist u dat u 24 uur per dag gebruik kunt maken van de Mijn PreZero portal. Ga hiervoor naar mijnprezero.nl.

B&S: We zien nieuwe mogelijkheden, omdat we beter kijken naar onze afvalstromen

B&S is een internationale organisatie in de consumentengoederenindustrie. Desirée Liddle, Sustainability Manager en Kachiri Brugts, Facility Director, zijn beiden werkzaam bij B&S. 
B&S Group en PreZero

Desirée Liddle: “B&S heeft een uitgesproken duurzaamheidsambitie. Een van onze pijlers daarin is ‘being resource conscious’; hoe dragen wij bij aan het realiseren van een circulaire economie . Op een verantwoordelijke wijze omgaan met afvalstromen valt hieronder.” Kachiri Brugts: “In PreZero hebben we een partner gevonden die samen met ons vorm geeft aan onze ambities op het gebied van afvalmanagement. PreZero is een partij die proactief met ons meedenkt en ons ook concreet inzicht kan geven in de diverse afvalstromen. Zo zien we precies waar we op de goede weg zitten, maar ook waar we nog een slag kunnen slaan. PreZero pakt snel door, dat is echt heel prettig.”

“We hebben de ambitie om 80% van ons afval om te zetten naar stromen die gerecycled kunnen worden. Daarbij willen we 50% minder voedselverspilling en 50% minder medisch afval” aldus Desirée Liddle. “Deze concrete doelstellingen hebben we recentelijk gemaakt. Om deze doelen te behalen zetten we in op twee sporen.”

“We hebben de ambitie om 80% van ons afval om te zetten naar stromen die gerecycled kunnen worden. Daarbij willen we 50% minder voedselverspilling en 50% minder medisch afval.”

Desirée Liddle, sustainability manager

B&S Group folie

Spoor één is de interne bewustwording

Kachiri Brugts: “We moeten het samen doen bij B&S. Dat gaan we doen door de inzet van storytelling, uitleg geven waarom we dit doen. Daarbij kijken we ook wat er nodig is om de drempel zo veel mogelijk te verlagen. Soms kan iets simpels als een duidelijke signing al een groot effect geven. We zetten dus in op een interne campagne en waar het nodig is schakelen we met PreZero.”

Spoor twee: Analyseren en monitoren van afval

Desirée Liddle: “En het tweede spoor is natuurlijk analyseren en monitoren wat we weggooien. We moeten afval veel meer als een waardevolle opbrengst gaan zien in plaats van enkel een kostenpost.  
Zo kunnen we gericht verbeteringen aanbrengen en zorgen dat zoveel mogelijk afvalstromen netjes gescheiden worden ingezameld. Dat draagt bij aan een betere verwerking door PreZero aan de achterkant.”

Kachiri Brugts: “We staan aan de start, maar we zijn ambitieus. We kijken echt anders naar onze eigen afvalstromen en zien nieuwe mogelijkheden. De korte lijnen met PreZero zijn prettig. We hebben één aanspreekpunt. Zij laten ons open en transparant zien wat de mogelijkheden zijn.”

Marco Nikkels PreZero Nederland
Marco Nikkels, Key Accountmanager bij PreZero

“B&S wil stappen zetten. Het restafval verminderen en minimaal 80% teruggeven als materiaal dat gerecycled kan worden. Minimaal, want de stip op de horizon is zero waste. Een mooie ambitie waar wij graag aan willen meewerken.

Voor de komende jaren zijn we een samenwerking aangegaan. Een partnership waarin we samen de focus houden op de toekomst en slimme plannen bedenken om deze ambitie te behalen.

Het afvalvraagstuk van B&S is onderdeel van een grootschaliger duurzaamheidsvisie. Wij zijn heel blij dat PreZero hier deel van mag uitmaken.”

Vergelijkbare artikelen