Vakantieperiode

Vanwege drukte reageren wij momenteel minder snel per telefoon en e-mail dan u van ons gewend bent. Excuses voor het ongemak. Wist u dat u via www.mijnprezero.nl ook zelf uw afvalzaken kunt regelen?

Circulaire ambachtscentra, vliegwiel voor de gemeente van de toekomst 

Op een goede wijze omgaan met de materialen die beschikbaar zijn. Zeker in deze tijd waarin we moeten constateren dat sommige grondstoffen een schaars goed zijn. Mariëlle Alberda, Key Accountmanager Overheden bij PreZero adviseert gemeenten over het grondstoffenbeleid. 
Milieustraat Gemeente Arnhem karton

Gemeenten streven allemaal naar betere afvalscheiding. De zogenaamde VANG-doelstellingen zijn niet bindend, maar veel gemeenten committeren zich er wel aan. Een goede inrichting van de milieustraten draagt bij aan het behalen van de VANG-doelstelling.

Milieustraat Arnhem inzameling
“Ik ga iets brengen dat nieuwe producten oplevert”

De milieustraat biedt veel mogelijkheden, het is de plek in een gemeente waar elke inwoner zijn afval komt brengen. Bezoekers van de milieustraat zijn nu blij als ze het afval kwijt zijn. Deze mindset willen we veranderen naar, ‘ik ga iets brengen dat nieuwe producten oplevert’. Op een laagdrempelige wijze willen we inwoners meer vertellen over duurzaamheid en de talrijke mogelijkheden die afval biedt. Bijvoorbeeld door meer inzicht te geven in de diverse producten die gemaakt kunnen worden uit materialen die worden ingeleverd in de milieustraat.

Vliegwiel voor de circulaire stad 

Waar we samen met gemeenten naar toe werken zijn de  circulaire ambachtscentra. De plek waar ruimte is voor bijvoorbeeld de kringloopwinkel. Immers, wat voor de ene persoon afval is, is voor de ander een waardevolle vondst. Een repair café, ruimte voor educatie en misschien ook kunstenaars die iets moois kunnen creëren uit de materialen die worden weggebracht. Dat zou een enorm vliegwiel kunnen zijn voor de circulaire gemeente van de toekomst.   

Samenwerking sleutel tot succes 

PreZero adviseert gemeenten in dergelijke trajecten. We zijn soms echt een aanjager en zitten met verschillende partijen aan tafel. Samenwerken is de sleutel om tot het beste resultaat te komen.  Gemeenten die ook meer willen halen uit hun milieustraat adviseer ik altijd om eerst een goede analyse te maken.  Op welke wijze is de milieustraat ingericht,  welke materialen worden gebracht, hoe is de samenstelling van de afvalstromen en op welke wijze kunnen we de bezoekers van de milieustraat betrekken bij dit vraagstuk?  Deze analyse is het startpunt voor een succesvolle aanpak en waar het mogelijk is denkt PreZero graag mee.

Vergelijkbare artikelen