Telefonische bereikbaarheid

Let op, onze telefonische bereikbaarheid is gewijzigd, wij zijn telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 07:30 tot 17:00 uur. Wist u dat u 24 uur per dag gebruik kunt maken van de Mijn PreZero portal. Ga hiervoor naar mijnprezero.nl.

Column: Aan de bak! Of eh, minimaal twee bakken eigenlijk

Vanmorgen werden wij gebeld door een nieuwe klant die restafval door ons wilde laten inzamelen. Sorry, dat doen we niet meer, zeiden wij. 
Nee, hoor, zo gaat het natuurlijk niet. Maar alleen restafval, dát doen we inderdaad niet meer. We zullen altijd in gesprek gaan over welke reststromen de (potentiële) klant nog meer heeft.
Iwan te Winkel

"Er ligt een enorme kans om via afval de wereld een stuk duurzamer te maken en stappen te zetten op weg naar een circulaire economie."

Iwan te Winkel, Directeur Collection & Operations

Op 1 maart was de officiële start van de campagne ‘Aan de bak’ van de inzamelaars van bedrijfsafval aangesloten bij Vereniging Afvalbedrijven en Transport en Logistiek Nederland. Daar doen wij graag aan mee. Dat houdt in dat we (nieuwe) bedrijfsklanten die meer dan 240 liter bedrijfsafval per week hebben, altijd een contract voor minimaal twee afvalstromen aanbieden. En niet meer voor restafval alleen. Dus restafval én plastic verpakkingen en drankenkartons. Of restafval én papier/karton én gft. Net wat er bij die organisatie voor afval vrijkomt. Door dit als branche te doen, stimuleren we scheiding van afvalstromen, voorkomen we verspilling van grondstoffen en zorgen we voor een hoogwaardige recycling.

Doe alsof je thuis bent

Het is namelijk best gek dat je wat je thuis doet, netjes afval scheiden, op het werk niet zou doen. De richtlijnen schrijven weliswaar voor dat elk bedrijf zijn best moet doen om zo goed mogelijk afval te scheiden, maar in de praktijk valt dat nog erg tegen. Als branche plaatsen wij gemiddeld 1.28 containers bij een klant. Er zijn bedrijven die wel vier of vijf verschillende afvalstromen apart inzamelen, dus dat betekent dat er ook veel bedrijven zijn die slechts één stroom, alleen restafval, inzamelen. En dat betekent dat de potentie voor het gescheiden inzamelen van afval hoog is.

Afval goed scheiden

Om afval te kunnen recyclen, is het belangrijk om afval aan de voorkant zo goed mogelijk te scheiden. Bij de bron dus. Dan kunnen we van deze schone afvalstromen weer grondstoffen maken voor nieuwe producten. Wij adviseren onze klanten over het voorkomen van afval, en hergebruik van producten en materialen. Maar ook over hoe ze het afval dat ze dan wel overhouden, zo goed mogelijk aan kunnen bieden. Voor veel bedrijven zijn er quick wins te behalen. In duurzaamheid, maar zeker ook financieel.

Plastic verpakkingen en drankenkartons

Te beginnen met het scheiden van plastic verpakkingen en drankenkartons (pd). Sinds vorig jaar geldt de regeling dat de producent verantwoordelijk is voor het verwerken van gebruikte materialen. In de praktijk betekent dit dat de producent betaalt voor het verpakkingsafval dat jij kwijt wil. Door plastic verpakkingen en drankenkartons uit je restafval te halen, realiseer je dus een directe besparing. Daarnaast draag je bij aan de realisatie van je duurzame doelstellingen, omdat veel plastic heel goed te recyclen is.

Aan de bak voor een duurzame wereld

Er ligt een enorme kans om via afval de wereld een stuk duurzamer te maken en stappen te zetten op weg naar een circulaire economie. Als een gemeente, school of bedrijf in de kantine of bij het koffieapparaat een extra container zet voor organisch afval en een papierbak bij de printers, dan helpt dat al enorm. Daarom hebben wij als branche de handen ineengeslagen. Samen willen we laten zien wat de mogelijkheden zijn. En die zijn voor elk bedrijf verschillend. Voor de één zou het logisch zijn om een papierbak te plaatsen, voor de ander een bak voor gft, glas of folies. Maar mogelijkheden, die zijn er altijd. Elk bedrijf kan ‘aan de bak’!

Vergelijkbare artikelen