Vakantieperiode

Vanwege drukte reageren wij momenteel minder snel per telefoon en e-mail dan u van ons gewend bent. Excuses voor het ongemak. Wist u dat u via www.mijnprezero.nl ook zelf uw afvalzaken kunt regelen?

Column: samenwerking in de keten cruciaal voor Zero Waste

In de Week van de Circulaire Economie (1-6 februari) staat circulair ondernemen in Nederland centraal. Goede voorbeelden krijgen een podium en professionals uit het bedrijfsleven en overheden ontmoeten elkaar. Allemaal als stimulans en motivatie voor het einddoel: Nederland circulair in 2050. Ook bij PreZero werken we dagelijks aan het versnellen van de circulaire economie. Wij geloven dat we samen steeds grotere stappen kunnen zetten om dichter bij dat doel te komen. We vroegen onze value chain directeuren naar hun toekomstdroom en hoe zij het pad zien richting een circulaire economie. Lees hieronder het verhaal van Paul Valster, Value Chain Directeur Hout en Bouw & Sloopafval.
Paul Valster

"Bouw- en sloopafval bestaat uit meerdere stromen zoals puin, steen, hout, kunststof en metalen. We kunnen dat heel goed recyclen. Sterker nog; van de mono-stromen die wij inzamelen, denk aan zand of hout, durf ik te beweren dat 100% opnieuw als grondstof wordt gebruikt."

Paul Valster, Value Chain Directeur Hout en Bouw & Sloopafval

 

Hoog recyclingpercentage

Bouw- en sloopafval is al het afval dat vrijkomt bij bouw, renovatie en sloopwerkzaamheden. Bij bedrijven, op de bouwplaats of bij een verbouwing thuis. Ongesorteerd ingezameld bouw- en sloopafval bestaat uit meerdere stromen zoals puin, zand, hout, glas, kunststof, papier/karton en metalen. We kunnen dat heel goed recyclen. Sterker nog; in onze eigen sorteerinstallatie sorteren we het ongesorteerde afval zo ver uit dat meer dan 80% hiervan wordt gescheiden tot nieuwe grondstoffen, zoals metalen, hout, zand en puin. Wat echt niet meer opnieuw gebruikt kan worden, wordt verbrand in onze afvalenergiecentrales voor energieopwekking. Naast het ongesorteerde bouw- en sloopafval zamelen wij ook al op de bouwplaats voorgesorteerde afvalstromen in. Denk hierbij aan puin, hout en metalen. Ook deze bouwafvalstromen worden na onze bewerking weer volledig ingezet als nieuwe bouwstof of grondstof.

Automatisering en robotisering

In mijn ideale wereld wordt er op alle bouwlocaties vooraf heel goed gescheiden. De partner op de bouwplaats sorteert ‘aan de voorkant’, zodat wij goed recyclebare stromen kunnen inzamelen en verwerken. Bij de verwerking gebruiken we steeds meer geavanceerde technieken zoals verbeterde zeeftechnieken om zand te sorteren en magnetisme om ferro- en non ferro metalen uit de stroom te halen. Maar ook infrarood herkenning en robotisering maakt het aandeel handwerk kleiner en de kwaliteit van de stromen beter. Het ultieme doel? Dat de bouw- en sloopafvalstromen zodanig worden ingezameld dat ze maximaal kunnen worden opgewerkt tot nieuwe grondstof ter vervanging van primaire/fossiele grondstoffen.

Afweging tussen tijd en geld

Sommige bouwlocaties zijn al heel ver in het scheiden op locatie. Maar op veel locaties is dit niet haalbaar. Omdat er geen ruimte is om al die verschillende stromen op te slaan bijvoorbeeld. Ook speelt de afweging tussen tijd en geld een rol. Om materialen vooraf goed te scheiden, zijn extra handelingen nodig. Zo moeten er bijvoorbeeld spijkers uit balken gehaald worden. Vaklui zijn schaars en dan is het logischer om een timmerman te laten timmeren en niet zijn tijd te laten ‘verspillen’ aan bijvoorbeeld het verwijderen van het beslag van oude ramen.

De keus om het raam compleet in een ongesorteerde container te gooien, is dan snel gemaakt. Er zal altijd een klein percentage vervuiling zijn. Gelukkig kunnen we dat grotendeels in onze sorteerprocessen oplossen door daar alsnog te sorteren.

Shovel met bouw- en sloopafval (bsa)
Voorbereid op de toekomst

De hoeveelheid en samenstelling van bouw en sloopafval verandert. Er is veel aandacht voor circulair inkopen, waarbij hoeveelheden en benodigdheden heel precies doorgerekend worden. Dat leidt tot minder verspilling en minder afval. Ook door nieuwe toepassingen, zoals systeembouw, is er steeds minder afval op de bouwplaats. Wij spelen daar op in met verwerkingsinstallaties die zijn voorbereid op robotisering, maar ook op nieuwe technieken die gevraagd worden op basis van de nieuwe afvalsamenstelling. Door de markt goed te volgen, proberen we steeds een stapje voor te blijven, om zo te komen tot de meeste duurzame én de meest efficiënte verwerking.

Samenwerking in de keten

Samenwerking in de keten is het sleutelwoord om tot zero waste te komen. Om de keten te sluiten, hebben we andere partijen in de keten nodig. Collega inzamelaars of verwerkers, om gebruik te maken van elkaars capaciteiten. Maar ook producenten en klanten. Een mooi voorbeeld is Velux. Deze producent voelt zich verantwoordelijk voor de oude ramen als zij nieuwe ramen plaatsen. Wij halen de oude ramen op en leveren ze af bij sociale werkplaatsen en in gevangenissen. Daar worden ze gesorteerd tot mono-stromen die wij weer duurzaam verwerken tot grondstof voor nieuwe ramen. Een prachtig voorbeeld van hoe we door samenwerking kringlopen kunnen sluiten en dus steeds een stap verder zetten op weg naar zero waste!

Vergelijkbare artikelen