Telefonische bereikbaarheid

Let op, onze telefonische bereikbaarheid is gewijzigd, wij zijn telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 07:30 tot 17:00 uur. Wist u dat u 24 uur per dag gebruik kunt maken van de Mijn PreZero portal. Ga hiervoor naar mijnprezero.nl.

EDC: Grondstoffenanalyse zorgt voor minder afval en minder transport

Met een assortiment van 14.000 producten, 4 onlinewinkels en activiteiten in 10 landen is EDC marktleider in erotische artikelen. Maar ook op het gebied van duurzaamheid zijn de ambities groot. Zo moet de hoeveelheid restafval met maar liefst 80 procent omlaag. Met een uitgekiend plan van aanpak werkt EDC samen met PreZero aan een duurzame bedrijfsvoering. Hierbij past duurzaam afvalmanagement en daarvoor werkt EDC al zo’n 10 jaar samen met PreZero. 
EDC perscontainer PreZero

Duurzaamheid en een bedrijfsvoering die voldoet aan verantwoord ondernemen, dát zijn de speerpunten bij EDC. Energieverbruik, gezondheid, veiligheid en goed bestuur zijn daar een paar voorbeelden van. Net zoals afvalmanagement, dé reden waarom EDC inmiddels al ruim tien jaar samenwerkt met PreZero.

‘We kijken voortdurend hoe we als bedrijf verder kunnen verduurzamen’, vertelt Martijn Lamein, strategisch projectmanager bij EDC. ‘Een van de meest eenvoudige manieren is via de afvalstromen. Om goed in kaart te brengen hoe ons afval er precies uitziet, heeft PreZero een afvalcontainer meegenomen en die van A tot Z geanalyseerd. Samen hebben we toen een plan uitgewerkt om het afval te scheiden waarbij we zoveel mogelijk kunnen recyclen.’

“Wij kijken naar duurzaamheid over de hele bedrijfsvoering”

Martijn Lamein, Strategic Projectmanager bij EDC

Samenwerking EDC en PreZero

Inmiddels staan er bij EDC acht ECOO-units. Deze bakken helpen het afval goed te scheiden. Daarnaast zorgen twee perscontainers ervoor dat het afvalvolume, van met name papier en karton, wordt verkleind. Lamein: “Als het afval minder ruimte inneemt, scheelt dat veel in het aantal transportbewegingen. En dat draagt natuurlijk ook bij aan de duurzaamheid.”

Enthousiast scheiden

Wil EDC zijn duurzaamheidsdoelen halen, dan zijn de medewerkers nodig. Daarom zorgt het bedrijf ervoor dat het personeel het belang van duurzaamheid begrijpt. “In onze nieuwsbrief besteden we aandacht aan afval scheiden. En bij de afvalbakken zelf staan bordjes met uitleg. Inmiddels scheiden de collega’s enthousiast mee, dus dat is heel positief. We waren hier al mee bezig, maar nu gaan we een stap verder door de medewerkers zelf bij dit traject te betrekken.” EDC werkt alweer aan nieuwe plannen. Zo kijkt het bedrijf naar standaardmanieren om te onderzoeken of investeringen in duurzaamheid verantwoord zijn. Lamein: “We gaan voor elk onderdeel doelstellingen bepalen. Het mooie is dat PreZero altijd bereid is om hierover mee te denken en ons te adviseren.”

Sietse Ouwekerk PreZero
Doel is zeker haalbaar

“Toen we bij EDC de afvalstromen onder de loep namen, zagen we dat er veel elektronische apparatuur bij zat. Dat is natuurlijk brandgevoelig en riskant. De oplossing hiervoor was het elektronische afval naar onze locatie in Midwolda te verplaatsen, waar we e-waste inzamelen en verwerken. Daar halen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt de spullen uit elkaar.

Inmiddels zamelen we bij EDC alles apart in: papier en karton, pd, swill, e-waste, batterijen, restafval en, in samenwerking met Sympanie, kleding. Hetdoel, 80 procent minder restafval op lange termijn, is zeker weten haalbaar.”

Sietse Ouwerkerk, accountmanager bij PreZero

Renzo Bouwsema PreZero
Waar komt welk afval vrij?

‘De vraag die centraal stond bij EDC was waar komt welk afval vrij? We zijn het afval gaan analyseren door het restafval te sorteren. Dit heeft ervoor gezorgd dat we inzicht kregen in welk afval er vrijkwam op de verschillende locaties. Vervolgens hebben we de benodigde inzamelmiddelen ingetekend in een plattegrond. Hierdoor is EDC in korte tijd van alleen restafval naar 8 bruikbare afvalstromen gegroeid. Een enorme prestatie!’

Renzo Bouwsema, teamleider operations

Vergelijkbare artikelen