Vakantieperiode

Vanwege drukte reageren wij momenteel minder snel per telefoon en e-mail dan u van ons gewend bent. Excuses voor het ongemak. Wist u dat u via www.mijnprezero.nl ook zelf uw afvalzaken kunt regelen?

Highlights marktontwikkelingen, wat verwachten we voor 2023?

Bij PreZero werken wij elke dag aan een samenleving zonder afval. Samen met onze partners in de hele keten proberen we zoveel mogelijk grondstoffen te behouden, door ze her te gebruiken of te recyclen. Voor elke afvalstroom ziet de markt er anders uit en zijn de (mondiale) ontwikkelingen anders. Ook de grote krapte op de arbeidsmarkt en de hoge gas- en brandstofprijzen heeft invloed op onze dienstverlening en op onze prijzen. Hieronder geven wij de highlights per afvalstroom en onze verwachtingen voor 2023.
Sorteerinstallatie
Hout

De houtmarkt ontwikkelt zich snel. Er is veel vraag naar hout voor thermische verwerking (opwekken van groene energie). Deze (subsidie gedreven) ontwikkeling staat politiek ter discussie en we zien nu al dat de subsidies van de Duitse Bio Energiecentrales worden afgebouwd. Ons doel is om hout zoveel mogelijk in zetten voor hergebruik. Daarvoor ontwikkelen wij mooie initiatieven, zoals GreenBlocks.

Bouw- en sloopafval

Gemengd bouw- en sloopafval (BSA) verandert continu van samenstelling. Het bevat steeds meer verpakkingsafval en steeds minder puin en zeefzand. Dit komt doordat bouwmethoden regelmatig veranderen en de stromen op de bouwplaats steeds beter worden gesorteerd. Structureel zal gemengd BSA steeds meer restafval bevatten, waardoor het tarief richting restafval gaat groeien. Stromen als zeefzand en puin stijgen ook in prijs. Dit komt door de steeds hogere eisen aan zuiverheid voor hoogwaardig hergebruik.

Gevaarlijk afval

Voor de inzameling van gevaarlijk afval gelden specifieke wetten voor materieel en chauffeurs. Daarbij hebben we, net als veel andere sectoren, te maken met een enorm krappe arbeidsmarkt. Dit betekent dat, naast de kostenverhoging voor transport door brandstof, investeringskosten en congestie, ook de loonkosten harder stijgen dan verwacht. We zullen dit terugzien in de algemene Nea-index voor transport gevaarlijk afval, maar ook in de cao loonkostenontwikkeling.

Papier en karton

Sinds augustus is de vraag naar papier vanuit de papierfabrieken fors teruggelopen. Onzekerheid in de markt, hoge inflatie en de enorm hoge energieprijzen hebben ervoor gezorgd dat een aantal fabrieken (een deel van) de papierproductie hebben stilgelegd. Ook hebben veel fabrieken in deze tijd traditioneel een onderhoudsstop. De papierfabrieken die nog wel draaien, maken eerst hun eigen oud-papiervoorraden op en kopen maar beperkt grondstof (oud papier) bij. Met als resultaat fors dalende prijzen voor papier/karton. Wat de prijzen in 2023 gaan doen, is op dit moment nog niet te voorspellen. De prijzen kunnen stabiliseren, maar een verdere daling is ook mogelijk.

Plastic

De regels voor het gebruik van plastics worden steeds strenger. Zo wordt het gebruik van single use plastic verder teruggedrongen. Vanaf 1 januari 2023 komt er een vergoeding voor de aparte inzameling van consumentenverpakkingen die in een bedrijfsomgeving worden weggegooid. De vergoeding is een gevolg van de veranderde producentenverantwoordelijkheid (UPV) die vanaf 2023 gaat gelden. Voor bedrijven en organisaties wordt het door deze regeling voordeliger om verpakkingsafval te scheiden en apart aan te leveren.

Vergelijkbare artikelen