Vakantieperiode

Vanwege drukte reageren wij momenteel minder snel per telefoon en e-mail dan u van ons gewend bent. Excuses voor het ongemak. Wist u dat u via www.mijnprezero.nl ook zelf uw afvalzaken kunt regelen?

Kosteloze inzameling plastic en glazen verpakkingen voor bedrijven

Vanaf 1 januari 2023 betalen producenten de kosten voor het ophalen en recyclen van plastic verpakkingen en drankkartons en glas. Dat is een meevaller voor veel bedrijven, want daarmee wordt afval scheiden een stuk voordeliger. En hoe meer bedrijven meedoen, hoe meer afval er gerecycled kan worden! 
Plastic balen

De belangrijkste veranderingen op een rij

  1. PBD afval wordt PD, dat staat voor Plastic verpakkingen en Drankenkartons. Dat betekent dat blik niet langer in dezelfde afvalbak mag.
  2. PD inzamelen en laten recyclen wordt voor bedrijven gratis. Dat geldt ook voor glazen verpakkingen. Voor het gratis inzamelen van PD of glazen verpakkingen moet je als bedrijf wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.
  3. Die voorwaarden zijn bepaald door Verpact en gelden voor iedereen. PreZero moet zich ook aan die voorwaarden houden.

Hoe het precies zit en wat het voor u betekent, leggen we graag verder uit.

PBD wordt PD

Vanaf 2023 wordt het statiegeld op blik ingevoerd. In de bedrijfsomgeving valt veruit het grootste deel van blik wat vrijkomt onder statiegeldregeling. Dit blik kan dus bij het statiegeldpunt ingeleverd worden. Overige (conserven-)blikjes mogen bij het restafval.

Kosteloze inzameling van PD en glas

De verpakkingen van zowel plastic, drankkarton en glas vallen onder de aankomende uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV). Dit houdt in dat de producent moet betalen voor de inzameling en verwerking van de verpakkingen die zij hebben geproduceerd. Het doel is hiervan om een stimulans te creëren bij producenten om rekening te houden met de afvalfase van het product. Dit betekent dat de inzameling van PD en glas bij bedrijven gratis wordt.

Voorwaarden van de kosteloze inzameling

Misschien scheidt u al plastic of glazen verpakkingen, of misschien wilt u daarmee beginnen. Een goede zaak! Daar helpen we u natuurlijk ook graag bij. U kunt zich aanmelden op via het loket van Verpact. Bij het loket vindt u ook informatie over de voorwaarden die gelden voor deze kosteloze inzameling.

Algemeen

De verpakkingen van zowel plastic, drankkarton en glas vallen onder de aankomende uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Dit houdt in dat de producent moet betalen voor de inzameling en verwerking van de verpakkingen die zij hebben geproduceerd. Het doel is hiervan om een stimulans te creëren bij producenten om rekening te houden met de afvalfase van het product. Concreet betekent dit voor u, als ontdoener, dat het aanbieden van de containers met dit verpakkingsafval gratis wordt.

Vanaf 2023 wordt het statiegeld op blik ingevoerd. In de bedrijfsomgeving valt veruit het grootste deel van blik wat vrijkomt onder statiegeldregeling. Dit blik kan dus bij het statiegeldpunt ingeleverd worden. Overige (conserven-)blikjes mogen bij het restafval. Dit blik kan gerecycled worden door het terug te winnen uit de bodemas na verbranding. Concreet betekent dit dat PBD PD wordt, en blik vanaf het moment van het invoeren van de statiegeldregeling niet meer in de container mag.

De vergoeding geldt voor zowel de inzameling en verwerking van PD en Glazen verpakkingen. PreZero gaat met u in overleg over het meest efficiënte inzamelmiddel voor u. Voor dit inzamelmiddel zal de vergoeding gelden. Indien u op dit moment al glazen verpakkingen of PBD inzamelt zal deze vergoeding in principe voor uw huidige containers gelden.

Het inzamelmodel is in de basis kosteloos. Dit wil zeggen dat zowel de inzameling, de verwerking en de inzamelmiddelen die u aan de weg aanbiedt kosteloos voor u zullen zijn. Daarbij is het plaatsen en ophalen van de container indien u start of stopt met deze dienstverlening kosteloos. Indien er sprake is van afkeur of het onterecht niet, of niet conform de voorwaarden aanbieden van de container zijn wij genoodzaakt kosten in rekening te brengen. Ook zullen overige diensten van PreZero mogelijk kosten met zich meebrengen.

Om te kunnen sturen op het systeem en te kunnen rapporteren heeft Verpact de gegevens van ontdoeners nodig. Omdat er zonder deze gegevens geen subsidie kan worden aangevraagd vraagt PreZero u, of zij uw gegevens met Verpact mag delen.

Hoe kan ik als organisatie meedoen?

De kosteloze inzameling is bedoeld voor bedrijven waar consumentengelijkend verpakkingsafval (glas of PD) vrijkomt. Dit zijn bijvoorbeeld scholen, horeca of zorgbedrijven. Uitgesloten zijn particulieren, VvE’s en organisaties met minder dan 240 liter (1 minicontainer) per lediging.

U ontvangt om mee te doen met de kosteloze inzameling geen nieuw contract van PreZero. De extra gestelde voorwaarden gelden als toevoeging op de reeds geldende algemene voorwaarden.

Om uw frequentie te wijzigen neemt u contact op met de uw accountmanager of vult u het contactformulier in. Wij overleggen met u over de mogelijkheden.

Het is belangrijk dat u en uw collega’s goed op de hoogte zijn van de voorwaarden voor het aanbieden van de verschillende stromen. Dit gaat dus over de specifieke acceptatievoorwaarden per stroom (de materialen die er wel en niet in thuis horen), maar ook de afspraken die gemaakt worden over het aanbieden van de container.

Om deel te nemen aan de kosteloze inzameling van PD of glas is een aanmelding bij Verpact benodigd. PreZero kan u op de hoogte houden van het aanmeldproces, niet iedereen kan tegelijk gebruik maken van de nieuwe regeling.

Voorwaarden en kosten

PD dient aangeboden te worden in transparante, volle zakken tussen de 120L en 240L. Dit is zodat de chauffeur de kwaliteit kan controleren. Daarnaast moet de container afdoende (>85%) gevuld zijn. Daarnaast moet de container aan de straatkant aangeboden worden. Indien u dit niet doet kan de container afgekeurd worden.

Het glas moet in een volle container worden aangeboden (>85%). Daarnaast moet de container aan de straatkant aangeboden worden. Indien u dit niet doet kan de container afgekeurd worden.

De vergoeding wordt verrekend met het tarief dat u betaald aan PreZero. Voor inzameling, verwerking en de huur van de containers worden geen kosten naar u in rekening gebracht. Dit houdt in dat de basisdienstverlening kosteloos is. Kosten voor het niet aanbieden van de container of voor afkeur komen wel voor uw rekening.

Kosten vergeefse ritten

Een vergeefse rit treedt op wanneer een geplande lediging van uw afvalstroom (PD of glas) niet plaatsvindt of niet voldoet aan de voorwaarden. In dat geval wordt de rit als vergeefs beschouwd.

De in rekening gebrachte kosten zijn afhankelijk van het inzamelmiddel. Voor de vergeefse ritten bij rolcontainers en zakken wordt 10,- in rekening gebracht per afvalstroom. Voor de vergeefse ritten van overige (grotere) inzamelmiddelen brengt PreZero standaard 89,- in rekening.

Wanneer het afval niet volgens afspraak wordt aangeboden, maakt PreZero extra kosten die niet worden vergoed door Verpact. Deze kosten omvatten administratiekosten, logistieke kosten, het meenemen van eventuele wisselcontainers en het vrijhouden van ruimte in de vrachtwagen. Zelfs als er wél succesvol voor andere afvalstromen wordt gestopt, blijven een groot deel van deze kosten bestaan. Daarom brengen wij deze kosten per afvalstroom in rekening. (Voorbeeld: wanneer er zowel een rolcontainer lediging glas als PD bij u gepland staat en u biedt een van de stromen niet aan zal er 10,- in rekening worden gebracht. Bij het niet aanbieden van beide stromen zal 20,- in rekening worden gebracht).

Om kosten voor vergeefse ritten te voorkomen, is het belangrijk dat we niet voor niets langskomen om de rolcontainer of zakken te legen. U kunt uw ledigingsfrequentie aanpassen als dat nodig is. Neem hiervoor contact op met uw contactpersoon bij PreZero. Als u dit minimaal 2 weken van tevoren bij ons aangeeft kunnen wij uw verzoek op tijd verwerken en zullen er geen extra kosten in rekening worden gebracht.

Bij uw aanmelding bij AfvalGoedGeregeld en/of PreZero voor de kosteloze inzameling zijn voorwaarden met u gedeeld. Op basis van deze voorwaarden hebben wij het recht om kosten voor vergeefse ritten in rekening te brengen. Meer informatie vindt u op deze pagina: https://www.afvalgoedgeregeld.nl/hoe-werkt-het

De aankomende wijziging beperkt zich tot de kosteloze inzameling van PD en glas via de regeling van Verpact. De afspraken die u hebt gemaakt met ons over andere afvalstromen blijven ongewijzigd.

Vergelijkbare artikelen