Telefonische bereikbaarheid

Let op, onze telefonische bereikbaarheid is gewijzigd, wij zijn telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 07:30 tot 17:00 uur. Wist u dat u 24 uur per dag gebruik kunt maken van de Mijn PreZero portal. Ga hiervoor naar mijnprezero.nl.

Kosteloze inzameling plastic en glazen verpakkingen voor bedrijven

Vanaf 1 januari 2023 betalen producenten de kosten voor het ophalen en recyclen van plastic verpakkingen en drankkartons en glas. Dat is een meevaller voor veel bedrijven, want daarmee wordt afval scheiden een stuk voordeliger. En hoe meer bedrijven meedoen, hoe meer afval er gerecycled kan worden! 
Plastic balen

De belangrijkste veranderingen op een rij

  1. PBD afval wordt PD, dat staat voor Plastic verpakkingen en Drankenkartons. Dat betekent dat blik niet langer in dezelfde afvalbak mag.
  2. PD inzamelen en laten recyclen wordt voor bedrijven gratis. Dat geldt ook voor glazen verpakkingen. Voor het gratis inzamelen van PD of glazen verpakkingen moet je als bedrijf wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.
  3. Die voorwaarden zijn bepaald door Nedvang en gelden voor iedereen. PreZero moet zich ook aan die voorwaarden houden.

Hoe het precies zit en wat het voor u betekent, leggen we graag verder uit.

PBD wordt PD

Vanaf 2023 wordt het statiegeld op blik ingevoerd. In de bedrijfsomgeving valt veruit het grootste deel van blik wat vrijkomt onder statiegeldregeling. Dit blik kan dus bij het statiegeldpunt ingeleverd worden. Overige (conserven-)blikjes mogen bij het restafval.

Kosteloze inzameling van PD en glas

De verpakkingen van zowel plastic, drankkarton en glas vallen onder de aankomende uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV). Dit houdt in dat de producent moet betalen voor de inzameling en verwerking van de verpakkingen die zij hebben geproduceerd. Het doel is hiervan om een stimulans te creëren bij producenten om rekening te houden met de afvalfase van het product. Dit betekent dat de inzameling van PD en glas bij bedrijven gratis wordt.

Voorwaarden van de kosteloze inzameling

Misschien scheidt u al plastic of glazen verpakkingen, of misschien wilt u daarmee beginnen. Een goede zaak! Daar helpen we u natuurlijk ook graag bij. U kunt zich aanmelden op via het loket van Nedvang.

Algemeen

De verpakkingen van zowel plastic, drankkarton en glas vallen onder de aankomende uitgebreide producentenverantwoordelijkheid. Dit houdt in dat de producent moet betalen voor de inzameling en verwerking van de verpakkingen die zij hebben geproduceerd. Het doel is hiervan om een stimulans te creëren bij producenten om rekening te houden met de afvalfase van het product. Concreet betekent dit voor u, als ontdoener, dat het aanbieden van de containers met dit verpakkingsafval gratis wordt.

Vanaf 2023 wordt het statiegeld op blik ingevoerd. In de bedrijfsomgeving valt veruit het grootste deel van blik wat vrijkomt onder statiegeldregeling. Dit blik kan dus bij het statiegeldpunt ingeleverd worden. Overige (conserven-)blikjes mogen bij het restafval. Dit blik kan gerecycled worden door het terug te winnen uit de bodemas na verbranding. Concreet betekent dit dat PBD PD wordt, en blik vanaf het moment van het invoeren van de statiegeldregeling niet meer in de container mag.

De vergoeding geldt voor zowel de inzameling en verwerking van PD en Glazen verpakkingen. PreZero gaat met u in overleg over het meest efficiënte inzamelmiddel voor u. Voor dit inzamelmiddel zal de vergoeding gelden. Indien u op dit moment al glazen verpakkingen of PBD inzamelt zal deze vergoeding in principe voor uw huidige containers gelden.

Het inzamelmodel is in de basis kosteloos. Dit wil zeggen dat zowel de inzameling, de verwerking en de inzamelmiddelen die u aan de weg aanbiedt kosteloos voor u zullen zijn. Daarbij is het plaatsen en ophalen van de container indien u start of stopt met deze dienstverlening kosteloos. Indien er sprake is van afkeur of het onterecht niet, of niet conform de voorwaarden aanbieden van de container zijn wij genoodzaakt kosten in rekening te brengen. Ook zullen overige diensten van PreZero mogelijk kosten met zich meebrengen.

Om te kunnen sturen op het systeem en te kunnen rapporteren heeft Nedvang de gegevens van ontdoeners nodig. Omdat er zonder deze gegevens geen subsidie kan worden aangevraagd vraagt PreZero u, of zij uw gegevens met Nedvang mag delen.

Hoe kan ik als organisatie meedoen?

Niet alle bedrijven kunnen tegelijk profiteren van de nieuwe regeling. We beginnen daarom met deze twee groepen:
1.    Bedrijven die bij Nedvang en/of PreZero hebben aangegeven dat ze interesse hebben om mee te doen.
2.    Bedrijven die op dit moment PBD en / of verpakkingsglas inzamelen en door PreZero laten ophalen en recyclen.

Als u zich voor oktober 2022 heeft aangemeld bij Nedvang of PreZero voor de nieuwe regeling, dan kunt u meedoen per 1 januari 2023. Het is wel belangrijk dat u daarvoor de nieuwe voorwaarden accepteert. Zo werkt het:

1.    U ontvangt van ons een e-mail, met een link naar de nieuwe regeling en voorwaarden.
2.    U vult het online formulier in en gaat akkoord met de voorwaarden.
3.    U ontvangt van ons een bevestiging per e-mail.
4.    Scheidt u nu nog geen PBD of glas? Dan neemt PreZero contact met u op om de inzamelmiddelen en frequentie af te stemmen met u. Na het uitleveren van de containers kunt u gebruik maken van het kosteloze inzamelsysteem.

 

We sturen de mail met alle voorwaarden naar de contactpersoon die bij ons bekend is. Is de mail bij jullie intern niet aangekomen, neem dan even contact op.

•    U ontvangt van ons een e-mail, met een link naar de nieuwe regeling en voorwaarden.
•    U vult het online formulier in en gaat akkoord met de voorwaarden
•    U ontvangt van ons een bevestiging per e-mail.
Uw tarieven worden aangepast waardoor u gebruik kunt maken van de kosteloze inzameling. U bent gewend om PBD of glas te scheiden. U kunt gewoon gebruik blijven maken van dezelfde zakken en containers.

 

U ontvangt om mee te doen met de kosteloze inzameling geen nieuw contract van PreZero. De extra gestelde voorwaarden zullen als toevoeging op de reeds geldende algemene voorwaarden gelden. 

Om uw frequentie te wijzigen neemt u contact op met de uw accountmanager of vult u het contactformulier in. Wij zullen met u overleggen over de mogelijkheden.

Het is belangrijk dat u en uw collega’s goed op de hoogte zijn van de voorwaarden voor het aanbieden van de verschillende stromen. Dit gaat dus over de specifieke acceptatievoorwaarden per stroom (de materialen die er wel en niet in thuis horen), maar ook de afspraken die gemaakt worden over het aanbieden van de container.

Om deel te nemen aan de kosteloze inzameling van PD of glas is een aanmelding bij Nedvang benodigd. PreZero kan u op de hoogte houden van het aanmeldproces, niet iedereen kan tegelijk gebruik maken van de nieuwe regeling. Om op de hoogte gehouden te worden kunt u zich bij ons melden. Dit kan bij uw accountmanager of via het contactformulier. Om te kunnen starten met de dienstverlening is goedkeuring van Nedvang benodigd.

Voorwaarden en kosten

PD dient aangeboden te worden in transparante, volle zakken tussen de 120L en 240L. Dit is zodat de chauffeur de kwaliteit kan controleren. Daarnaast moet de container afdoende (>85%) gevuld zijn. Daarnaast moet de container aan de straatkant aangeboden worden. Indien u dit niet doet kan de container afgekeurd worden.

Het glas moet in een volle container worden aangeboden (>85%). Daarnaast moet de container aan de straatkant aangeboden worden. Indien u dit niet doet kan de container afgekeurd worden.

Om de dienstverlening efficiënt en veilig te doen verlopen laat PreZero haar klanten de inzamelvoorwaarden ondertekenen. Dit is nodig, ook al is de inzameling in de basis gratis. In deze voorwaarden staat beschreven wat er van u verwacht wordt en wat u van ons kunt verwachten.

Indien u niet aan de voorwaarden van het aanbieden voldoet kunnen er kosten in rekening gebracht worden. Zo brengt PreZero een tarief in rekening voor het niet, of niet conform de voorwaarden aanbieden van de container of zak. Indien u structureel niet aan de voorwaarden kan voldoen behoudt PreZero het recht de kosteloze inzameling stop te zetten bij u.

De vergoeding wordt verrekend met het tarief dat u betaald aan PreZero. Voor inzameling, verwerking en de huur van de containers worden geen kosten naar u in rekening gebracht. Dit houdt in dat de basisdienstverlening kosteloos is. Kosten voor het niet aanbieden van de container of voor afkeur komen wel voor uw rekening.

Nedvang betaalt op basis van de UPV een vergoeding voor ingezameld verpakkingsafval aan ons, daarom is het inzamelen kosteloos. Indien door slechte kwaliteit of onjuiste wijze van aanbieden uw container/zak niet geleegd kan worden betekent dit dat de kosten hiervan niet door Nedvang vergoed worden. PreZero zal daarom deze kosten naar u in rekening brengen.

Indien u tegen afspraak uw container niet aanbiedt, maakt PreZero logistieke kosten. Deze kosten worden gemaakt, omdat er geen verpakkingsafval wordt ingezameld. PreZero belast deze kosten aan u door.

Vergelijkbare artikelen