‘Innovatie zit in iedereen’: Annie de Loijer over de Innovation Playground

Iedereen heeft het wel eens: een nieuw inzicht of een goed idee. Soms heb je gewoon zomaar ineens zo’n Eureka-moment. Een ingeving die kan bijdragen aan iets nieuws. Aan iets beters. Aan verandering. Het kan groot of klein zijn, maar 'zomaar’ een inzicht of idee kan een enorme impact hebben. Daarom hebben we de Innovation Playground geïntroduceerd. Een ruimte voor vernieuwers. Waar de verbeelding wordt gevoed, waar je jezelf soms weer even kind voelt en waar domme ideeën niet bestaan. Waar het brein continu geprikkeld wordt om dingen nèt even op een andere manier te bekijken. Annie de Loijer staat als Directeur Marketing aan het roer van dit nieuwe initiatief.
Annie de Loijer

"‘Innovatie zit niet alleen in management of in degene die het idee uitrolt. Het zit ‘m er juist in dat we met elkaar ideeën naar buiten durven te brengen en er met een open blik naar kijken.’ Door ons te verenigen, kunnen we logistieke modellen aan elkaar koppelen."

Annie de Loijer, Directeur Marketing

Waarom is innovatie zo belangrijk?

‘Wij wensen een transitie in te gaan. We willen een actieve rol spelen in de verduurzaming van de aarde en een aanjager zijn van circulariteit. Daarom is het noodzakelijk dat we met een open blik en toekomstgericht durven te veranderen. Op het moment zijn we erg begaan met onze dagelijkse processen, maar dat maakt het soms moeilijk om los te laten. Om vrij en bijna kinderlijk te durven ervaren en uitproberen. De eerste keer dat je als kind van de glijbaan afgaat weet je ook niet wat dat doet met je balans. Daarna krijg je een bepaalde rush en adrenaline: “het is gelukt! En volgende keer kan ik het nog beter!”’

‘Dat is wat wij met innovatie willen bereiken. We willen nieuwe ervaringen opdoen waardoor we op een vernieuwende manier naar onze huidige business leren kijken. Om zo vernieuwing in product, processen maar ook in businessmodellen te realiseren. Zo voegen we niet alleen meer waarde toe aan onze klanten, maar vooral ook aan de wereld.’

“Door van buiten naar binnen te bewegen, kunnen we samen vernieuwing creëren.”


Hoe ziet dat er in de praktijk uit?

‘We gaan veel meer van buiten naar binnen kijken. We richten ons veel meer op wat er gebeurt aan de kant van startups en bedrijven die al met bepaalde stromen bezig zijn. En op studenten die nu nog op de opleiding zitten, maar al wel bezig zijn met het einde van hun studie. Wat is daar allemaal mogelijk? Daarnaast kijken we ook hoe we intern beter, sneller en succesvoller kunnen innoveren. Met verschillende programma's nemen we de organisatie mee in hoe we kunnen vernieuwen.’

‘We zijn nu al bezig, zowel intern als extern en we maken stappen om samen met onderwijsinstellingen te innoveren. We hebben thema’s benoemd waarmee we aan de slag gaan. Thema’s waarin voor ons innovatiekansen liggen. Zo richtten we ons de afgelopen jaren vooral op de vijf grote value chains, maar focussen we nu ook op kleinere, interessante stromen. Als je een succesvolle oplossing verzint voor nichestromen, is het voor andere partijen niet meer zo interessant om daarin te investeren. Zo creëer je onderscheidend vermogen richting klanten.’

‘We moeten stoppen met kijken naar wat er allemaal niet kan en focussen op wat er wel mogelijk is. Schiet een nieuw idee niet meteen af, maar ga open het gesprek met elkaar aan en maak de weg vrij voor nieuwe kansen. Niet alleen met je collega’s, maar dus ook met bedrijven, studenten en klanten. Zo kom je er samen al gauw achter of ergens toekomstmuziek in zit of niet. Samen spelen is veel leuker dan alleen!’

“Als we blijven doen wat we altijd deden, krijgen we ook wat we altijd kregen.”


Welke rol gaat innovatie intern spelen?

‘Ik hoop dat innovatie binnen de organisatie een stukje cultuurverandering brengt. Dat die speelse blik ook nieuwe energie kan geven. En vooral ook inspiratie. Ik geloof heel erg dat we niet zo hard op de bestaande processen hoeven te sturen, maar juist op de vernieuwing. Uiteindelijk gaat een transitie pas werken op het moment dat we veranderen. Als we blijven doen wat we altijd deden, krijgen we ook wat we altijd kregen. Dat gaat innovatie enorm in de weg zitten. We gaan die balans zoeken tussen dagelijks doen wat we altijd al deden en een nieuwe dosis speelsheid. Naar buiten durven komen met ideeën, durven te veranderen, durven te experimenteren. Ik hoop dat die cultuur een beetje gaat ontstaan in de organisatie. Dan komt innovatie vanzelf.’

“We hebben iedereen nodig om samen aan innovatie te bouwen. Innovatie zit in iedereen.”
 

Wie kunnen er meedoen met de Innovation Playground?

‘Iedereen kan deelnemen en bijdragen. Dat is juist wat we heel graag willen aanjagen. Innovatie zit niet alleen in management of in degene die het idee uitrolt. Het zit ‘m er juist in dat we met elkaar ideeën naar buiten durven te brengen en er met een open blik naar kijken. Ik geloof dat onze reguliere business in combinatie met innovatie onze organisatie verder gaat brengen. Dus het is een heel noodzakelijke pijler om op te gaan staan. Zo belangrijk, dat we ook iedereen nodig hebben om samen aan die innovatie te bouwen. Innovatie zit in iedereen.’

Vanuit de Innovation Playground worden de komende maanden meerdere initiatieven en sessies opgestart. Hiervoor heeft een aantal van jullie al een uitnodiging ontvangen of aan meegedaan, maar we willen iedereen oproepen om mee te denken. Dus heb jij mooie, slimme, creatieve of gekke ideeën over innovatie binnen PreZero? Laat het weten!

Wat als het lukt.

Vergelijkbare artikelen