Starten met pbd-afval scheiden, zo doe je dat

Vanaf 1 januari 2023 komt er een vergoeding voor de aparte inzameling van verpakkingen. De vergoeding geldt voor consumentenverpakkingen die in een bedrijfsomgeving worden weggegooid. Hieronder vallen verpakkingen gemaakt van glas, plastic & drankkartons.
Plastic balen

Vanaf 2023 wordt de producentenverantwoordelijkheid (UPV) gewijzigd. Een UPV betekent dat producenten of importeurs (mede) verantwoordelijk zijn voor het afvalbeheer van de producten die door hen op de markt worden gebracht. Zij moeten meebetalen aan de inzameling en verwerking van deze materialen om de impact van verpakkingsafval op het milieu te verkleinen. 

Door producenten verantwoordelijk te maken voor het afval dat ze zelf creëren, worden ze gestimuleerd bewuster te produceren. Dit vergroot de focus op hergebruik en recycling. 

Voor wie geldt de producentenverantwoordelijkheid?

De producentenverantwoordelijkheid geldt voor het bedrijf dat als eerste het product in Nederland in de handel brengt. Bovendien moet er per kalenderjaar meer dan 50 ton aan verpakkingen op de Nederlandse markt wordt gebracht. Dat kunnen de producenten zijn maar ook importeurs. Daarnaast kunnen andere schakels in de verkoop- of afvalketen (zoals gemeenten, detaillisten en afvalverwerkers) verantwoordelijkheden hebben.

Wat betekent dit voor uw bedrijf?

Met de invoering van de vergoeding voor glas, plastic & drankkartons wordt het voor u een stuk voordeliger om verpakkingsafval te scheiden en apart aan te leveren. Vanuit het Afvalfonds gaan er vergoedingen worden gegeven voor de inzameling en recycling van dit verpakkingsafval. Deze vergoeding geldt alleen voor de consumentenverpakkingen die worden weggegooid in een bedrijfsomgeving. Specifiek gaat dit om de volgende afvalstromen:

  • De afvalstroom glas
  • De afvalstroom plastic & drankkartons (pd in plaats van pbd)

Alle bedrijven waar per week meer dan 240 liter aan consumentenverpakkingen vrijkomen, komen in aanmerking voor deze vergoeding. Op voorwaarde dat er aan de vereiste kwaliteitseisen wordt voldaan. Dit geldt zowel voor glas als plastic & drankkartons (zonder blik).

Zamelt u glas en plastic & drankkartons al apart in?

Als u nu de stromen al gescheiden inzamelt hoeft u niets te doen. Wij melden u aan bij het Afvalfonds zodat u de vergoeding krijgt. Op het moment dat u de stromen nog niet apart inzamelt kunt u zich aanmelden via uw accountmanager. Met de vergoeding vanuit het Afvalfonds wordt het een stuk voordeliger om uw glas en plastic & drankkartons apart in te zamelen. De kosten van deze afvalstromen worden vergoed en bovendien neemt uw hoeveelheid restafval af.  

Wij denken graag met u mee in een passende oplossing. Zo is het met ons abonnement voor plastic, blik en drankkartons (pbd) eenvoudig om uw pbd-afval gescheiden in te zamelen. U heeft de keuze uit meerdere rolcontainers, variërend in grootte. Ook bepaalt u zelf hoe vaak we uw container komen ledigen. Zo stemmen we het abonnement nauwkeurig af op uw organisatie en de hoeveelheid pbd-afval die er wordt weggegooid.

Meer informatie

Zodra we meer weten over de ontwikkelingen en wat dit voor u betekent houden we u daarvan op de hoogte. Bekijk de veelgestelde vragen voor meer informatie.

Het Afvalfonds is namens de bedrijven die verpakkingen op de markt brengen verantwoordelijk voor inzameling en recycling van die verpakkingen. De bedrijven betalen dit door een bijdrage per verpakking af te dragen.

Pbd staat voor plastic, blik en drankkartons. Op drinkblikjes geldt vanaf 2023 een statiegeldvergoeding. Deze kunnen dus op andere plekken worden ingeleverd. Conservenblikjes mogen via het restafval vanaf dan weggegooid worden. Deze kunnen door middel van nascheiding uit het restafval worden gescheiden.

Op dit moment is er over de operationele invulling nog niet genoeg bekend. Wanneer hier meer over bekend is houden we u hiervan op de hoogte.

Ja. Bij het overgaan van pbd naar pd worden ook de acceptatievoorwaarden aangepast. We houden u ervan op de hoogte wanneer dit aan de orde is.

Vergelijkbare artikelen