Vakantieperiode

Vanwege drukte reageren wij momenteel minder snel per telefoon en e-mail dan u van ons gewend bent. Excuses voor het ongemak. Wist u dat u via www.mijnprezero.nl ook zelf uw afvalzaken kunt regelen?

Wat als het lukt om de zorg te verduurzamen?

 

Wat als het lukt om de zorg te verduurzamen? Op 13 september organiseerde PreZero het Cure and Care Event in Hoofddorp. We namen de deelnemers mee in de wereld van circulariteit binnen de gezondheidszorg. Het werd een waardevolle dag waar we van elkaar leerden en elkaar inspireerden, precies zoals de bedoeling was. Sectormanager Cure, care & education, Arthur Haag, legt uit waarom het zo belangrijk is dat we het gesprek samen blijven voeren.
PreZero Cure and Care event

Het evenement draaide om informatie geven en kennis delen, maar er was ook veel aandacht voor praktische tips. Er waren sprekers op het gebied van circulariteit, inspirerende succesverhalen en deelsessies over bijvoorbeeld bronscheiding en het gebruik van green teams. De overkoepelende boodschap was – en is-: echte stappen zetten, kan alleen samen. Door samen te werken in de hele keten, met zowel zorginstellingen als overheden, afnemers, leveranciers, producenten, afvalbedrijven en recyclingbedrijven.

Vroeger was niet alles beter, maar sommige dingen wel

Wat veel mensen niet weten, is dat de zorg een grote vervuiler is. Het Erasmus ziekenhuis gebruikt bijvoorbeeld evenveel energie als de stad Barendrecht. De zorg is verantwoordelijk voor 8% van alle CO2-uitstoot in Nederland en gebruikt 13% van alle grondstoffen. Ook wordt er ontzettend veel single use plastic gebruikt. Bij bijvoorbeeld een hartoperatie is dat meer dan 70 kilo! Plastic dat weggegooid wordt als medisch afval. Deze cijfers zijn heel opvallend. Vroeger werd er roestvrij staal gebruikt dat werd gesteriliseerd in het ziekenhuis. Je kunt je afvragen of we daar niet naar terug kunnen. Hetzelfde geldt voor wegwerpkleding. Dat gaat om enorme aantallen. Gelukkig gaan steeds meer ziekenhuizen weer wasbare kleding gebruiken.

“De zorg is verantwoordelijk voor 8% van alle CO2-uitstoot in Nederland en gebruikt 13% van alle grondstoffen.”

Arthur Haag, Sectormanager Cure, care & education

Wat als het lukt om de zorg te verduurzamen
Veel winst te behalen

De zorg is een sector die 24/7 draait, dus hier is heel veel winst te behalen. Rijnstate ziekenhuis heeft bijvoorbeeld een nieuw ziekenhuis gebouwd in Elst wat voor een substantieel deel van de energievoorziening draait op waterstof; een mooi voorbeeld van het nieuwe bouwen. Ook recycling is een thema dat serieus speelt in de zorg. Veel plastics worden niet gerecycled, doordat de materialen niet geschikt zijn. Als er verschillende soorten plastic worden gemixt, is het materiaal niet meer her te gebruiken.

Het is dus belangrijk om te kiezen voor materialen van één soort plastic. Zodat het ineens weer grondstof is voor nieuw plastic. Steeds meer mensen hebben moeite met de verspilling van grondstoffen. Er is steeds minder draagvlak voor deze manier van werken. Bij medewerkers in de OK, bij patiënten, vanuit zorgverzekeraars, enzovoort. De zorg heeft zich ook gecommitteerd aan de Green Deal Duurzame Zorg; een serie afspraken voor minder milieuvervuiling door de zorg. En dat is mooi! Want wat als het lukt?

Bewustwording

Bewustwording is bij verduurzaming een belangrijk thema. Het vereist ook een andere werkwijze. Vroeger deed je alles in de restafvalbak, nu moeten mensen nadenken over wat waar thuishoort. Wij als PreZero kunnen daarbij helpen. We hebben speciale programma’s om het afval scheiden te introduceren en te stimuleren binnen de organisatie. Ook is het belangrijk om heldere doelen te stellen. Met onze rapportages kunnen organisaties per maand exact zien wat de CO2-uitstoot, de hoeveelheid afval of het percentage recycling is. Het is dus eenvoudig én stimulerend om daar heldere doelen voor te bepalen.

Samen stappen zetten

Een evenement als het PreZero Cure and Care event is heel belangrijk om kennis te delen, elkaar te inspireren en te motiveren. Ziekenhuizen werken bijvoorbeeld in basis allemaal op dezelfde manier. Als het ene ziekenhuis een recyclingpercentage van 20% heeft en het andere van 40%, dan krijg je mooie gesprekken en kun je elkaar inspireren. Deelnemers gingen met praktische ideeën naar huis die ze gelijk kunnen toepassen. Er werd veel informatie uitgewisseld en deelnemers hebben echt geleerd van elkaar. Volgend jaar gaan we zeker weer een dergelijk evenement organiseren, waarbij we dan ook niet-klanten en universiteiten en hogescholen zullen uitnodigen.

Wil jij nu al met ons van gedachten wisselen over hoe je duurzamer kunt werken in de zorg? Neem dan contact op met Arthur Haag.

Vergelijkbare artikelen