Vakantieperiode

Vanwege drukte reageren wij momenteel minder snel per telefoon en e-mail dan u van ons gewend bent. Excuses voor het ongemak. Wist u dat u via www.mijnprezero.nl ook zelf uw afvalzaken kunt regelen?

Wat producenten nu maken, krijgen wij later in het traject als afval in handen

“Van puur een afvalverwerker tot een belangrijke speler op het gebied van duurzaamheid. Door de jaren heen wordt mijn werk steeds waardevoller, leuker en biedt meer diversiteit,’’ aldus Raymond Bos, manager grondstoffen bij PreZero. 
Milieustraat Arnhem inzameling

Eigenlijk doe ik met name mijn best om mijn eigen functie op te heffen. Als manager grondstoffen ligt mijn focus op brandbaar restafval en grofvuil. Laat dat nou precies de stromen zijn die we tot een minimum willen beperken. Om dat te bereiken zetten we in op verschillende onderdelen van de keten. Denk bijvoorbeeld aan gesprekken voeren met producenten om vervolgens samen na te denken over slimme oplossingen. Zo adviseren we producenten om slim gebruik te maken van materialen, zodat wij het later goed kunnen verwerken. Want één ding weten we zeker, wat zij nu maken krijgen wij later als afval in handen.

In de verwerking van grondstoffen zitten we ook zeker niet stil. Bij PreZero werken we iedere dag aan een zo’n effectieve en duurzaam mogelijke verwerking van stromen. We hebben daarbij de ambitie om zoveel mogelijk kringlopen te sluiten. Van oude producten, nieuw materiaal maken.

De laatste jaren zien we echt een verandering in het gedrag bij zowel producenten als consumenten. Over het algemeen zijn we goed bezig en ons bewust van het feit dat grondstoffen niet onbeperkt beschikbaar zijn. Met name de jongere generaties denken actief na over duurzaamheid en de kansen voor de toekomst. Vanuit PreZero ondersteunen we bijvoorbeeld startups die innovatieve oplossingen bedenken. Zien wij een kans van slagen? Dan investeren we tijd, effort en soms ook budget in het initiatief.

Er is technisch gezien veel mogelijk, maar de grootste uitdaging zit in de kosten. Gerecyclede materialen wil niet altijd zeggen goedkoper. Er zijn vaak extra handelingen nodig om tot een goed product te komen. Dit is een belangrijke reden waarom er door producenten niet altijd wordt gekozen voor het meest duurzame product.  

Als het gaat over grofvuil dan zie ik nog veel kansen voor de toekomst. Wat voor de ene persoon ‘afval’ is, is voor de ander een ware aanwinst. En wil echt niemand het meer hebben? Dan zou grofvuil veel meer gesplitst (gedemonteerd) moeten worden ingeleverd. Materialen zijn dan veel beter te hergebruiken. 

Vergelijkbare artikelen