Vakantieperiode

Vanwege drukte reageren wij momenteel minder snel per telefoon en e-mail dan u van ons gewend bent. Excuses voor het ongemak. Wist u dat u via www.mijnprezero.nl ook zelf uw afvalzaken kunt regelen?

restafval in vuilniszakken

Restafval

Ieder jaar gooien we 180 kilo afval per persoon in de container, maar 42 kilo is eigenlijk maar écht restafval. Restafval zijn alle afvalstoffen die niet meer te recyclen zijn. Het is het voor het milieu het beste om afval zoveel mogelijk te scheiden, maar kies bij twijfel voor de restafvalbak. Wanneer iets niet meer te scheiden en/of te recyclen is, zorgt PreZero alsnog voor een tweede leven in de vorm van (duurzame) energie. Dit wordt gedaan in de afvalenergiecentrale van PreZero. Hierdoor ontstaat milieuwinst met energieterugwinning in plaats van dat er energie wordt gehaald uit fossiele brandstoffen. Dit zorgt voor duurzamer (her)gebruik van onze grondstoffen op de wereld.
restafval in vuilniszakken

Wat mag bij restafval?

Heel veel grondstoffen zijn te scheiden, zoals pbd, papier en karton, glas en gft. Wat er dan nog overblijft mag in principe bij het restafval. Toch kan niet alles bij het restafval. Soms is iets bijvoorbeeld te groot en moet het naar de milieustraat. Daarnaast is het bij een aantal producten onduidelijk, omdat het bijvoorbeeld verkeerd op de verpakking staat. Luiers is hiervan een voorbeeld: ze mogen niet in de gft-bak, maar horen bij het restafval. Ook kattenbakvulling hoort bij het restafval. We hebben een overzicht gemaakt.

Als je twijfelt, kijk dan ook eens op www.afvalscheidingswijzer.nl.

Wat gebeurt er met mijn restafval?

Restafval wordt niet hergebruikt, maar verbrand. Met dit proces maken we elektriciteit, warmte en grondstoffen voor onder andere beton. Zo is dit afval toch ergens goed voor. Maar hoe werkt dat precies?
Nadat we jouw restafval inzamelen, brengen we het naar een overslaglocatie of een afvalenergiecentrale. Hier storten we het restafval in een afvalbunker, waar het verdeeld wordt over de verbrandingsovens. Tijdens het verbranden ontstaat stoom, waarmee een turbine wordt aangedreven, die elektriciteit opwekt voor bedrijven en huishoudens.

De overgebleven restwarmte vangen we op en gebruiken we voor de verwarming van woonwijken, scholen en kassencomplexen. De stoom koelen we uiteindelijk weer af tot water, wat weer wordt hergebruikt in dit proces. Tot slot wordt alle vrijgekomen as gereinigd en gebruikt als bouwstof – voor bijvoorbeeld funderingen, wegen en kunstgras sportvelden – of als grondstof voor beton.

ondergrondse container voor restafval

Meer weten over restafval

In Nederland gooien we per persoon ongeveer 521 kilo afval per jaar weg. Gelukkig belandt niet alles in de grijze bak, maar scheiden we ongeveer de helft (32,82%). 180 kilo van ons afval komt bij het restafval terecht: dit zijn ongeveer 17 vuilniszakken per persoon per jaar.

Restafval in cijfers

521 kilo

afval per persoon per jaar

32,82%

daarvan komt bij restafval terecht

17

vuilniszakken per persoon per jaar

De geschiedenis van restafval

Tot aan de late middeleeuwen was er nauwelijks controle en gooide iedereen zijn afval gewoon op straat. Dit zorgde voor flinke stank en troep op straat. Vanaf 1500 werd het toezicht op hygiëne verscherpt en werd alle afval steeds vaker op één plek verzameld. Daarnaast kwamen er steeds meer regels. Ook werden straten voortaan gereinigd, grachten schoongemaakt en werden tonnen met afval een paar keer per week opgehaald. Tijdens de wereldoorlogen was er veel minder afval. Dit kwam door de werkloosheid en de schaarste. Mensen hadden minder te besteden en moesten meer gaan hergebruiken.

Tegenwoordig maken we gebruik van veegmachines, grofvuilwagens, grote vuilniswagens en andere mogelijkheden om ons afval zo goed mogelijk te verwerken en te scheiden. Vanaf 1992 maken we al gebruik van 13 gescheiden afvalstromen en hebben we dus niet meer alleen restafval.

Meer over andere afvalstromen