Fietser op weg

Marktontwikkelingen

Wat wij zien in de markt

Elke dag brengen we zero waste een stap dichterbij. Hiervoor houden we de marktontwikkelingen nauwkeurig in de gaten. Zo worden er continue financiële en juridische prikkels geïntroduceerd met als doel verbranding van recyclebare materialen te voorkomen om op deze manier recycling en hergebruik van materialen extra te stimuleren. Wij houden in de gaten wat dit betekent voor uw organisatie en het afval dat jullie produceren.
partners schudden hand

Verder denken voor een duurzaam morgen

De weg naar zero waste is geen gemakkelijke. Zeker hier geldt: alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Met slimme oplossingen zorgen we ervoor dat organisaties de stappen kunnen zetten die nodig zijn. Samen pakken we door op duurzaamheid. Benieuwd wat voor uw organisatie de volgende stap is? Hierover gaan wij graag met u in gesprek!

Ontwikkelingen per afvalstroom

In het bedrijfsleven komen allerlei afvalsoorten vrij. Denk aan folie, pbd en karton. PreZero heeft voor elke afvalsoort een oplossing en deelt de meest actuele marktontwikkelingen met u.

CAO ontwikkelingen

Door de invoering van de nieuwe CAO zien we een stijging in de loonkosten van 3,25% per 1 januari 2022. Voor zware beroepen is er een regeling voor vervroegde uitdiensttreding toegevoegd. Voor 2022 verwachten wij in totaal een stijging van 5% in de loonkosten en sociale lasten. Hiernaast is er nu krapte op de arbeidsmarkt, vooral rond chauffeurs. Dit tekort veroorzaakt naast een toename van de kosten voor werving druk op de operationele processen.

Onze logistiek- en sorteerkosten zullen door inflatie en kostenstijgingen minimaal met 5% toenemen. De oorzaak hiervan ligt deels bij de nieuwe CAO. Daarnaast is de druk op zero emissie in binnensteden toegenomen. Tot slot zijn de kosten voor energie (diesel en gas) en materialen (met name metalen en plastics) zeer sterk gestegen wegens schaarste en de lange levertijden.

De Nea index, de maatgevende index voor de kosten (exclusief verwerking) in onze markt, zal naar verwachting rond de 5% uitkomen.

De weg naar een duurzaam morgen

We gaan naar een toekomst waarin we materialen meer op waarde schatten. Waarin we ze niet langer verspillen, maar juist optimaal benutten. Doet u mee?

Inzameling en verwerking

Voor de transportsector gelden steeds striktere milieueisen, opgelegd door de Europese Commissie. Het terugdringen van emissies in de vorm van CO2-uitstoot en fijnstof is hiervan een belangrijk onderdeel en ook de inzameling van huishoudelijk afval valt hieronder.

Wet- en regelgeving

Financiële en juridische prikkels worden geïntroduceerd door de overheid met als doel verbranding van recyclebare materialen te voorkomen om op deze manier recycling en hergebruik van materialen extra te stimuleren.

Meer informatie?

De markt ontwikkelt zich voortdurend. Wij zullen u via deze pagina op de hoogte houden van de meest recente ontwikkelingen. Wilt u meer weten over de huidige ontwikkelingen in de markt of onze verwachtingen voor de toekomst? Neem contact met ons op via het contactformulier.